Gyógytestnevelés tanítására felkészít* szakirányú

Report
„Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak időt,
verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá, de még az életünket is
kockára tegyük a nyomában, hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány.
Nélküle Kéj, Bölcsesség, Tudomány, Erény elfakul l és elernyed…” /Montaigne/
Készítette: Szilágyi Gabriella
A képzés célja
Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az
alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai,
testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az
óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és
gyógytestnevelési feladatainak ellátására.
Főbb tanulmányi területek










Anatómia
Élettan és egészségtan
Ortopédia
Belgyógyászat
Gyógytestnevelés módszertana
Gyakorlatvezetés és elemzés
Könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése
Mozgáskommunikációs tréning
Tanügyi-jogi ismeretek
Gyógytestnevelés-történet
A képzés szükségszerűsége az
intézmény szempontjából
Az intézmény alaptevékenysége magába foglalja a sajátos nevelési
igényű gyermeke nevelését az alábbi fogyatékossági típusokban:
• Beszédfogyatékos
• Testi-,érzékszervi-,értelmi fogyatékos
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
A sajátos nevelési igényű gyermeke óvodai nevelésének irányelveit
a 2/2005 (III.1) OM rendelet szabályozza. Ebből következik, hogy
az integráltan fejlesztett gyermek részére biztosítani kell azon
speciálsi eszközöket, egészségügyi habilitációs, rehabilitációs
ellátást, amelyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz.
A képzés választásának okai
részemről
 Testi-lelki-szellemi gyógyítási ismereteim bővítése egy
olyan eljárással, amely kifejezetten óvodában
alkalmazható
 Kötelező továbbképzési kötelezettségem teljesítése
A gyógytestnevelés feladata
Szerzett és veleszületett betegségek következtében kialakult
egészségi állapot:
• Helyreállítása
• Gyógyítása
• Rehabilitációja
Mindezeket a testnevelés eszközeivel speciális gyakorlatokon
és célirányos izomfejlesztésen keresztül éri el.
A gyógytestnevelésben ellátottak
köre
Tartó és mozgató szervrendszer problémái:
 Hanyagtartás
 Tartásgyengeség
 Tartáshibák
 Gerincdeformitások
 Mellkas deformitások
 Csípő betegségei
 Térd betegségei
Belgyógyászati és egyéb betegségek:
 Szívbetegségek
 Légzőszervi betegségek
 Hipertónia
 Anyagcsere betegségek
 Csőkkentlátók
 Vegetatív distóniásak
 Neurológiai betegségek
Gyógytestnevelés bevezetésének
törvényi szabályzói
 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól 24. cikk 1.
 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 35. § (8)
 26/1997. (IX. 3. ) NM rendelet az iskola-egészségügyi
ellátásról 1. § (1)
 A 1161994. (VI. 8)MKM rendelet 5. § (2)
Távlati céljaim
 Gyógytestnevelés beépítése az óvodai gyakorlatba
 További önképzések

similar documents