Presentatie

Report
Nederlandse Wiskunde Dagen 2013
Gerd Hautekiet
Luc Van den Broeck
1. Enkele basisbegrippen
•
•
•
•
•
verschil tussen breien en haken
verschil tussen rechts en averechts
meerderen en minderen
opzetten en afkanten
rondbreien
2. Projecten uit de klaspraktijk
•
•
•
•
•
•
kegel (kerstboom)
bol (met en zonder naad, halter, sneeuwman)
torus (Saturnus, twee ringen in elkaar)
exponentiële functies (koraalrif, helix)
band van Möbius (sjaal)
vrije opdracht (luster)
3. Hoe brei je een bol?
Tel de stekenverhouding na op een proeflapje.
10 cm = a steken
10 cm = b naalden
Meet de omtrek van de bol en bereken de straal r.
In welke breirichting kan je de jas voor de bol uitvoeren?
Stel dat je een muts voor het noordelijke halfrond maakt.
Hoeveel toeren zal je dan moeten breien? Noem dit getal n.
Hoe groot is een kwart van de omtrek?
omtrek

r×
of
4
2
Als voor een hoogte van 10 cm b toeren nodig zijn, hoeveel
toeren zijn er dan nodig voor een kwart van de omtrek?

b ×r ×
20
Rond deze formule op een gepaste manier af om een geheel
getal te krijgen.
éb ×r × ù
ú
n= ê
êê 20 ú
ú
Stel dat je de rijen nummert van 0 tot n-1. Bereken dan
de middelpuntshoek i naar de onderkant van rij i.
Hoe groot is de middelpuntshoek die de n toeren ondersteunt?

2
Hoe groot is de middelpuntshoek die 1 toer ondersteunt?

=

éb ×r × ù
ú
2 ×ê
êê 20 ú
ú
Hoe groot is de middelpuntshoek tot aan de onderkant van rij i?
2 ×n
i ×
=
2 ×n
i ×
éb ×r × ù
ú
2 ×ê
êê 20 ú
ú
Voeg aan het overzicht een rechthoekige driehoek toe
en bereken zo hoeveel steken er op rij i staan.
Hoe groot is de straal van rij i?
æ
ö
÷
çç
÷
÷
çç i ×
÷
÷
r ×cos  i = r ×cos çç
÷
é
ù
÷
çç b ×r × ÷
÷
ê
ú
÷
çç2 ×ê
è ê 20 ú
ø
ú÷
En de omtrek?
æ
ö
÷
çç
÷
÷
çç i ×
÷
÷
2 ×r ×cos  i = 2 ×r ×cos çç
÷
é
ù
÷
çç b ×r × ÷
ú÷
÷
çç2 ×êê
÷
ú
20
è ê
úø
Hoeveel steken zou je op deze i-de rij willen breien?
æ
ö
÷
çç
÷
÷
ç
a ×2 ×r
i
×

÷
÷
×cos ççç
÷
é
ù
10
÷
çç b ×r × ÷
÷
ê
ú
÷
çç2 ×ê
÷
è ê 20 ú
úø
Vorm deze formule om tot een functie f(i) die enkel gehele
waarden aanneemt.
é
æ
öù
÷
çç
ê
ú
÷
÷ú
êa × ×r
çç i ×
÷
÷
ú
f (i ) = ê
×cos çç
÷
÷
ê 5
ú
éb ×r × ù÷
ç
çç2 ×ê
ê
ú
ú÷
÷
÷
çè êê 20 ú
ê
øú
ú
ê
ú
Programmeer op je eigen zakrekenmachine hoeveel steken
er op elke toer van de jas van je bal staan.
straal van de bol
aantal steken op proeflapje
aantal rijen op proeflapje
aantal toeren
a r
×
5
æx ÷
ö
ç
cos ç ÷
÷
çè 2n ø
naar boven afronden
aantal steken op elke toer
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het breiwerk gebruik je beter een rekenblad.

similar documents