Bernadette van Oers - GGD West-Brabant

Report
Leiderschap in beweging
GGD West Brabant
Bernadette van Oers
1
Learning Summit
1
Trots
 GGD West Brabant en PAT Learning Solutions zijn trots op
het partnership dat zij met elkaar zijn aangegaan!
2
Learning Summit
Even voorstellen
3
Learning Summit
Inhoud Presentatie
 Wat is Leiderschap 3.0
 Waarom kiest GGD voor Leiderschap 3.0?
 Concept Leiderschapsprogramma?
– Opzet / Inhoud
– De bal is aan het rollen…
 Vragen
4
Learning Summit
Wat is Leiderschap 3.0?
5
Learning Summit
Leiderschap 3.0
Authentiek en dienend leiderschap:
 Mensen die vanuit het eigen niveau
anderen kunnen aanzetten tot
beweging, dat zijn echte leiders.
 In plaats van te reageren en zaken
achteraf te ‘fixen’ bewegen deze
leiders anderen tot zelfsturing: op
weg naar fundamentele
veranderingen in het denken over
de samenleving en de organisatie
daarin.
6
Learning Summit
Leiderschap 3.0
Feiten:
Richting
 Organisatie structuren
veranderen
 Grenzen organisaties
vervagen
 Opkomende Netwerkeconomie
 Verdergaande ICT
technologie
 Halfwaardetijd van kennis
en kunde daalt!
 Samenwerken
 Inspelen op
netwerkeconomie
 Leiderschap 3.0
 Talentprogramma met
leren in de praktijk!
 En over organisatiegrenzen
heen
 Gericht op innovatie.
7
Wat is Leiderschap 3.0






Formele organisatie
Concurreren
Afschermen
Controleren
Dilemma’s oplossen
Analyse
8






Informele organisatie
Samenwerken
Delen
Stimuleren
Dualiteit omarmen
Intuïtie
Learning Summit
Wat is Leiderschap 3.0




Hiërarchie
Cijfers–Targets-KPI
Of / of
Stroperige
besluitvorming
9




Zelfsturing
Hogere doel inzien
En / en
Creativiteit en innovatie
Learning Summit
Leiderschap 3.0
Voorbeeldgedrag – niet door afdwingen
Ondernemend innoveren
Geen vaste teams, afdelingen & organisatiegrenzen
Flexibel organiseren: teams samenstellen (netwerk) van
interne en externe partijen
 Inzet social media
 Ontwikkeling stimuleren van talenten / competenties




10
Learning Summit
Waarom kiest GGD voor dit
concept?
11
Learning Summit
Over organisatiegrenzen heen
12
Learning Summit
Ontstaan van het concept
 Aanleiding – Kweekvijverprogramma
 Conceptontwikkeling samen met PAT
– Leerprocessimulatie
– Visie op Leren en Ontwikkelen
– Concept Management
Development Programma
13
Learning Summit
Wat maakt dit concept uniek?





Nieuwe manier van leidinggeven (leiderschap 3.0).
Inspelend op opkomende netwerkeconomie.
Deelnemers van meerdere organisaties in 1 groep.
Talentprogramma met leren in de praktijk!
Project over organisatiegrenzen heen gericht op innovatie.
14
Learning Summit
Wat maakt dit concept uniek?
 Gericht op bereiken resultaat,
niet op volgen van opleiding.
 Leren in de praktijk 
opdrachten in de praktijk
 Deelnemers zelfsturend – zelf
verantwoordelijk.
 Tutor colleges door deelnemers
en Buddy coaching.
 Rol directies / MT als panel –
stuurgroep.
 Delen van kennis en
leerervaringen via social media
(wiki – blog etc.)
15
Learning Summit
Kick off bijeenkomst
16
Learning Summit
Metafoor.
17
Learning Summit
Aanpak.
 Digitale Leeromgeving PulseWeb
– E-learning modules
– Social Media Centre (Wiki, Yammer, Blog)
 Verdere leeractiviteiten:
– Assessments en 360 graden analyse
– Beperkt aantal trainingsbijeenkomsten
– Tutorcolleges door deelnemers zelf
– Zelfsturende bijeenkomsten
– Buddycoaching
– Stuurgroep / panel (go / no go)
– Coaching door leidinggevenden (coach de coach)
18
Learning Summit
Leren.
 Leren in de praktijk en op de werkplek
– Project initiëren
– Netwerk bouwen
– Strategisch plan
– Projectplan
– Implementeren o.b.v. Leiderschap 3.0
19
Learning Summit
Panel is stuurgroep
“Een Leider leidt door het
voorbeeld te zijn, niet door het af te
dwingen…”
Chinese Generaal Sun Tzu - Art of war
20
Learning Summit
Panel:
Learning Summit
Leren in de praktijk
22
Learning Summit
Opstart
23
Learning Summit
Opstart
24
Learning Summit
Periode 1
25
Learning Summit
Periode 2
26
Learning Summit
Periode 3
27
Learning Summit
Periode 4
28
Learning Summit
Afsluiting
29
Learning Summit
Doelgroep
30
Learning Summit
De bal ligt bij de deelnemers
 Digitale leeromgeving met modules:
– Leiderschap 3.0
– Strategie (Blue Ocean)
– Netwerken
– Et cetera
 Tutor colleges
 Zelfregulerende bijeenkomst….!
 Business Consultant - adviesgesprekken
31
Learning Summit
Compenties
32
Learning Summit
De bal is aan het rollen
 Ervaringen tot nu…!
– Tamara Klaassen (Deelneemster)
33
Learning Summit
Vragen
34
Learning Summit
Bedankt!
35
Learning Summit

similar documents