Presentatie Merel Hoezen, sportfysiotherapeute

Report
“Multidisciplinaire samenwerking in de
sportzorgketen regio Oost Brabant”
‘Liesblessure’
Naam: Merel Hoezen
Organisatie: NVFS, fysiotherapie
Berlicum




40 jarige man
Lies blessure, zonder acuut moment
1 maand aanwezig
Onderzoek sportmasseur:
◦ Palpatie adductor longus +
◦ Weerstand adductoren +

Voorgaande behandeling sportmasseur:
detonisatie van adductoren

Diagnose:
◦ Op grond van de lokalisatie van de pijn

Meestal meerdere oorzaken van pijn in de lies
regio 42% bij de patiënten (hollmich 2007), 27% (lovell 1995)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Pubic symphysis instabiliteit/ sclerose
FAI
Labrum scheur
Chondraal letsel
Referred pain
Rupturen van het ligamentum teres







Spier/ pees tendinopathie
Iliopsoas tendinopathie/ bursisits
Sporters hernia (deficient in posterior inguinal
wand)
Llioninguinal hernia
Scheur in de external oblique aponeurosis
Ilioninguinal nerve entrapment
Snapping pees


Aangepaste bewegingen van de spieren rond de
heup
Aangepaste motor control van de heup spieren
tijdens bewegen.
◦ Resulteert in een minder goede gecentreerde femur kop
positie
◦ Geeft verandering van de bewegingsas en gewricht
bewegingen en krachten die op de heup werken




Sport analyse
Anamnese
Onderzoek
Behandeling

Voetbal
◦ Veel rotatie componenten vanuit thorax, bekken, heup/
lies
◦ Veel vuldig richtingsveranderingen.

Voetbal trap
◦ 5 fases
5 fases van de voetbaltrap
Fase
1
Preparation
2
Back swing
3
Leg cocking
4
Acceleration
5
Follow
through

In de casus is er sprake van adductor
gerelateerde liespijn.

Er is veel over het pathomechanisme beschreven,
maar er zijn nog geen consensus
Of het nu aan de adductoren, buikspieren of
symphysis ligt
Actieve oefentherapie wordt beschreven als
effectiefste behandel mogelijkheid.



Adductoren ontspringen vanuit het Os pubis.
◦ Functie: adductie, endorotatie en flexie van het heup
gewricht
◦ Ruggenmerg segment: L2-L4

Transversus abdominius en obliquus internus (via
de pees van de transversus) hebben ze de
aanhechting aan het Os pubis
◦ Functie: thoracale en bekken stabilisatie. Bij gefixeerd
bekken, latero- en anteflexie van de romp. Anteflexie van
de romp en bij unilaterale contractie bekken ipsilateraal
opheffen.

Bij voetballers vaak adductor gerelateerde liespijn
◦ Vertraging van aanspanning van de m. transversus
abdominius
◦ Rol van rompspieren stabiliseren van het bekken en
lateroroteren van de romp tijdens het schieten



Liespijn zou te maken kunnen hebben met
bewegingstoornissen in de keten met een
compensatoir verhoogde belasting in de liesregio
Hoge spieractiviteit in het schietbeen ontbreekt tijdens
bal contact bij de max. wreeftrap. (naito 2010)
Een actieve inzet van de romprotatoren is wel vereist.
(naito 2010)

Door de complexiteit van de bewegingen tijdens
het voetballen moet gekeken worden naar de
gehele keten.



Ontstaans mechanisme
Lokalisatie van de pijn
Provocatie momenten

Inspectie
◦ Stand van het bekken (sway posterior)  bekken
voorwaarts, heupen in extensie (uitschakelen, gluteus en hamstring)
◦ “butt” gripping  over actief aanspannen van posterior
spieren.

Palpatie
◦ Positie femur kop
◦ Posterior trochanter
◦ Aanhechtingen spieren

Bewegingsonderzoek

Lengte testen
◦
◦
◦
◦

m. iliopsoas
Adductoren
Tractus
Piriformis
Kracht testen
◦ Abductie
◦ Adductie
◦ M. iliopsoas

Pijn provocatie, significante links/ rechts
verschillen









Lumbale/ bekken rotatie
Thoracale rotatie
Knee fall out/ “Patrick sign”
Heup rotatie buiklig
Single leg bridge
Heup abductie endorotatie
Single leg high knee lift test
Leg small knee bend + trunk rotation
Anterior translatie van de femur kop
◦ Beperking in het voorover buigen
◦ Verhoogt druk op het bekken en de lumbale gewrichten
 Verhoogt extensie in de thorax

Inspectie
◦ Flexie beperking thoracaal

Palpatie
◦ Aanhechting adductoren ++

Bewegingsonderzoek
◦
◦
◦
◦
Adducoteren verkort
Adductie weerstand + in pijn provocatie
Endorotatie beperkt t.o.v. niet aangedane zijde
Lumbale mobiliteit beperkt, en verminderde stabiliteit in
extentie rotatie component
◦ Single leg bridge  verminderde stabiliteit aangedane zijde
◦ Knieeing in tijdens single leg stance.

Doordat liespijn meestal meerdere oorzaken heeft
en het voetballen veel rotatie componenten heeft
wordt de behandeling gericht op het:
◦ Optimaliseren van de mobiliteit van de wervelkolom en
de heupen
◦ Oefentherapie gericht op stabilisatie van de wervelkolom,
bekken en heupen. Voornamelijk gericht op de rotatie
componenten. Verder in de revalidatie wordt snelheid en
explosiviteit toegevoegd om het sportspecifieker te
maken.





Na 10-12 weken geen vermindering in
pijnklachten
Pijn bij compressie tijdens het lichamelijk
onderzoek  gewricht problematiek (labrum
leasie)
Slotklachten  gewricht problematiek
Tractie verligt pijn  gewricht problematiek
Gewricht problematiek heeft verder onderzoek
nodig.

similar documents