Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Report
TKDK (İPARD)
Kırsal Kalkınma Programı, AB tarafından aday ve
potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla
oluşturulan bir kurumdur.
Kurum tarafından verilecek destekler geri ödemesiz
HİBE şeklindedir.
Amaç
AB’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma
Politikası için uyum hazırlıklarını ve politika
geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktır.
PRUVA DANIŞMANLIK
1
ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF
Tarım sektörünün modernizasyonu,
Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve
yenilikler sunmak, yeni pazar fırsatları yaratmak,
Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik
sağlamak,
İstihdam sağlamak ve göçe engel olmak.
PRUVA DANIŞMANLIK
2
İPARD PROGRAMI KAPSAMI
Program kapsamındaki destek sınıfı;
101-Sınıf:
101-1-Süt üreten Tarımsal işletmeler
15.000-1.000.000 Avro
101-2-Et üreten tarımsal işletmeler
-Kırmızı Et….20.000-1.000.000 Avro
-Kanatlı Et….15.000- 500.000 Avro
PRUVA DANIŞMANLIK
3
103 –Sınıfı:
103-1-Süt ve süt ürün.işlenmesi ve pazarlaması
-Süt işleme……………….50.000-3.000.000 Avro
-Süt Top.Üretici Örg.…25.000-1.000.000 Avro
103-2-Et ve et ürün.İşlenmesi ve Pazarlama
-Kırmızı ve Kanatlı et…30.000-3.000.000 Avro
103-3-Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Paz..
50.000-1.250.000 Avro
103-4-Su Ürünl.İşlenmesi ve Pazarlanması
50.000-1.500.000 Avro
PRUVA DANIŞMANLIK
4
302- Sınıfı:
302-1- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi (Arıcılık, Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik
Bitkiler)………………………………5.000-250.000 Avro
302-2-Yerel Ürünler ve Mikro işletmelerin
geliştirilmesi…………………… 10.000-250.000 Avro
302-3-Kırsal Turizm…………..15.000-500.000 Avro
302-4-Kültür Balıkçılığı……..15.000-400.000 Avro
PRUVA DANIŞMANLIK
5
BAŞVURU SÜRECİ
Potansiyel Başvuru Sahipleri
TKDK Merkez
Başvuru Sahibi Başvuru Paketini Mersin İl
Koordinatörüne sunar.
Ödeme Talep Paketi
Tahakkuk İşlemleri,Muhasebe ,Ödeme
Mersin İl Koordinatörlüğü
Başvuru Paketi
İdari ve Uygunluk Kontrolleri Sözleşme
Öncesi Yerinde Kontroller
Mersin İl Koordinatörlüğü
Ödeme Talep Paketi
İdari ve Uygunluk Kontrolleri Ödeme
Öncesi Yerinde Kontroller
TKDK Merkez
Başvuru Sahibi Ödeme Talep
Paketine Mersin İl
Koordinatörlüğüne sunar
Başvuru Paketi
Mali Analiz………..Proje seçimi
TKDK ile Başvuru
Sahibi arasında
Sözleşme İmzalanır.
Başvuru Sahibi
Yatırımını gerçekleştirir.
PRUVA DANIŞMANLIK
6
BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİĞİ
İÇERİK
YATIRIM
SÜRESİ
BAŞVURU FORMLARI
VE EKLERİ
İŞ PLANI
MAX. 2 YIL
TEKNİK PROJE
Başvuru sahipleri yatırım faaliyetlerini,
yatırım bitiminden itibaren 5 yıl süresince
devam ettirmelidir.
PRUVA DANIŞMANLIK
7
DESTEK ORANLARI
Destek oranları belirlenen kriterlere göre
değişkenlik göstermektedir. Oranlar %50-65
arasında değişmektedir.
Uygun harcamalar
% 50
40 yaş altı
% 55
Dağlık alan listesinde yer
alıyorsa
% 60
40 yaş altı ve dağlık alanda
yer alıyorsa
% 65
PRUVA DANIŞMANLIK
8
PROJE AŞAMALARI
YATIRIMIN
YAPILMASI
RESMİ BELGELERİN
TEMİNİ
MİMARİ,STATİK,
ELETRİK,
MEKANİK
TESİSAT
TAAHHÜTNAMELERİ
N DOLDURULMASI
TEKNİK PROJE
TEKLİFE
ÇIKILMASI
BAŞVURU FORM. VE
HARCAMA
TABLOLARI
DOLDURULUR
BAŞVURU PAKETİ
HAZIRLAMA
1 ORJİNAL 2 KOPYA
HAZIRLANIR
DOSYA TESLİMİ
SİSTEME YÜKLEME
İŞ PLANI
PRUVA DANIŞMANLIK
9
GENEL KOŞULLAR
Başvuru
Sahibi
Arazi
101 TEBİRİ
(%50-65 )
1-66 yaşından gün almamış olmak
2-Mesleki yeterlilik (meslek lisesi,ön lisans,yüksek lisans,doktora diplomasına
sahip).Bu şart sağlanamıyorsa bir daimi çalışanın bu şartı sağlaması
-Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında 3 yıl SGK hizmet kaydı olmalıdır yada,
-Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.
3-SGK prim borcu olmamalı
4-Vergi Borcu olmamalı
5-Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.
-Dağlık alan listesinde yer almalı (1000 m den yüksek yada 500-1000m
yükseklikte olup eğimi % 17’den fazla olan yerler)
-Kırsal alanda olmalıdır (Nüfusu 20.000 altında olan yerleşim yerleri)
-Arazi üzerinde ipotek olmamalı
Yeni işletme başvuru aşamasında Vergi sistemine kayıtlı olması yeterli iken
yatırım gerçekleşmesinden sonra ÇKS ve HKY sistemine kayıt yaptırılmalıdır.
Resmi belge TKDK’ya ibraz edilir.
103 ve 302
103-3 Tedbirinde Yatırım soğuk hava deposuyla ilgili kapasite değişiklik veya
Tedbiri (%50) yeni kurulacaksa 10.000 mᶾ den fazla olmamalıdır.
PRUVA DANIŞMANLIK
10
DESTEK VERİLEN HARCAMALAR
1- Yapım İşleri: Binaların inşası ve modernizasyon
2- Makine Ekipman: Bilgisayar yazılımları dahil makine
ekipmanların satın alınması
3- Hizmet Alımları: İş Planı hazırlığı, Mimarlık,
mühendislik harcamaları, diğer danışmanlık hizmetleri
4- Görünürlük: Pano ve Tabela alımları
PRUVA DANIŞMANLIK
11
• Arıcılıkta proje kapsamında min.50-max.500 kovan
• Süs Bitkilerinde sera büyüklüğü max.1 ha,açık alan
üretiminin büyüklüğü max.2 ha olmalıdır.
• Gerçek ve Tüzel kişilerde arıcılık ile ilgili ana arı üretimi
söz konusu ise Ana Arı Üretim İzni Belgesine sahip
olmalıdır.
Not: 302 kapsamında Mesleki Yeterlilik aranmayacaktır.
PRUVA DANIŞMANLIK
12
TKDK
Yerel Ürünlerde Koşullar:
Yerel Tarım ürünleri veya El Sanatları listesinde
belirtilen konularda faaliyet göstermelidir.
Diğer aranan kriterler 302 sınıfında istenen koşullar ile
aynıdır.
PRUVA DANIŞMANLIK
13
Kırsal Turizmde pansiyon, ‘yatak ve kahvaltı’ konaklama
ve restoran hizmetleri,
Çiftlik turizmi tesisi
Sportif aktiviteler,doğa gezisi,tarihi geziler için kurulan
tesislerin gelişiminin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Konaklama tesisleri yatırım sonunda max.25 Oda
kapasitesine sahip olmalıdır.
Not: Turizm İşletme Belgesi yatırımın sonunda alınacaktır.
PRUVA DANIŞMANLIK
14
Kültür Balıkçılığı işletmesi 10 tona kadar üretim
kapasitesine veya 10-200 ton/yıl kurulu üretim
kapasitesine sahip olmalıdır.
PRUVA DANIŞMANLIK
15

similar documents