powerpoint

Report
Waar gaat dit over?
• Bekijk je tekst of afbeelding.
• Zoek naar duo’s die een tekst / afbeelding
hebben over hetzelfde gebied (kan dezelfde
tekst/afbeelding zijn).
• Vorm een groep met 6 verschillende teksten en 1
afbeelding over het gebied.
• Bepaal over welk gebied het gaat.
Didactische overwegingen
• Activeren
• Samenwerken en delen
• Geografische informatie analyseren,
interpreteren, combineren
• Ruimtelijke vergelijking, relaties binnen een
gebied
Toerisme in Duitsland
KNAG
Onderwijsdag 2013
Programma
• Overzicht toerisme in Duitsland
• Regiomarketing
• Het Ruhr om – DIA lesmateriaal
Overzicht nationaal niveau
• 4% BNP uit toerisme
– In economische zwakke regio’s is het economisch belang groter
•
•
•
•
•
Werkgelegenheid 7–12% (direct – indirect)
Veel zakenreizen
32% van de overnachtingen in Bayern en B-W (Zuid-Duitsland)
Met name stedentrips
17% van de overnachtingen uit buitenland
– 76% Europa, 11% Azië, 10% Noord-Amerika
• Lichte groei van het aantal overnachtingen
Overnachtingen
per km2 (2006)
Aantal overnachtingen door
buitenlandse bezoekers (2012)
Model van Butler
Waarom placemarketing?
• Concurrentie tussen regio’s en steden met
vergelijkbare hardware (stations, kenniscentra,
winkelcentra, cultuurinstellingen) en software
(bevolking, mentaliteit, cultuur)
Onderscheiden door citymarketing: imago
geeft doorslag voor 3b’s
Citymarketing
Langetermijnproces of beleidsinstrument van
verschillende, met elkaar samenhangende
activiteiten gericht op het aantrekken of
behouden van specifieke doelgroepen voor
een stad.
Citybranding
• Met behulp van visuele elementen, emoties,
anekdotes en andere vormen van ‘storytelling’
een beter beeld bij potentiele doelgroepen
creëren om keuzeproces te beïnvloeden.
Placemarketing is geen gewone marketing!
Product kun je
aanpassen
Sperziebonen
hebben geen
mening
De Ansichtkaart test
Free publicity!
Geen loze kreten
Succesfactoren
•
Bekend maakt bemind (vaak historie, aanwezigheid elite, centrale ligging, groot)
•
Verbeeldbaarheid
–
–
–
–
–
•
Routes
Randen
Gebieden
Knooppunten
Herkenningspunten
Geloofwaardig, authentiek en onderscheidend verhaal
–
–
–
–
Facts and figures
Unieke geschiedenis
Unieke eigenschappen
Personen
Hoe?
• Multimedia, billboards, tijdschriften etc.
• Journalisten en ‘free publicity’
• Prijsvragen en rankings
• Originele acties
Strukturwandel
Het Ruhr om
Studenten lerarenopleiding aardrijkskunde HvA
• Ali Bal
• Brenda Mientjes
• Karli Swart
http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/Geog
rafie/Toerisme/Toerisme+aan+de+kust.html
http://www.duitslandportaal.eu/toerisme/regi
os/regiosperdeelstaat/badenwuerttemberg.ht
ml

similar documents