Spelbegeleidingscursus voor ouders 2014

Report
Waarom deze cursus/ instructie avond ?
- Voorbereiding op met name zaalseizoen , verplicht zelf spel leiden/fluiten
- Gewoon veel leuker als je(enkele) spelregels kent
Opzet
- Theorie /begrippen / spelregels / verschillen 3,6,8 en 11-tallen , zaal vs veld
- Praktijk / zelf spel leiden – fluiten / bijv a.s. zaterdag of op woensdagtraining
ervaring opdoen, onder begeleiding, vrijwillig / evaluatie
Vragen !!!
Korte inventarisatie eenieders huidige kennis /ervaring
- Is er iemand al coach of teambegeleider ?
- wie heeft er al eens gefloten ? Hoe was dat ?
- wie net lid , nog beperkte spelregelkennis ?
- wie al wel instructies op website gelezen?
- hoe hoog schat je zelf regelkennis in ? Cijfer.
Teamleider /coach - Spelbegeleider - Clubscheidsrechter
Teamleider /coach, zorgt voor: goede organisatie en sfeer, stimuleert
spelplezier, winnen niet belangrijkste, geeft korte eenvoudige
instructies, regelt opstelling en vervoer, wedstrijdform naderhand ,
correct en sportief gedrag
Spelleider, is geen scheidsrechter, begeleid het spel, mag onderbreken
voor uitleg, stimuleert beide beide partijen, fluit niet voor alles etc.
Clubscheidsrechter (e-learning / examen/ off. Kaart ) mag alle teams
fluiten. Geeft strak /correct leiding , heeft goede regelkennis, fluit
strikt, is onpartijdig ,houdt orde etc.
Wat moet spelleider zoal weten ?
-
Spelregels 3-6-8-tal hockey (veld)/ 6-tal (zaal)
Verschillen veld – zaal ( zie ook plattegrond)
Wat mag speler niet/wel (zie afbeeldingen)
Waar staat spelleider in het veld tijdens het fluiten (zie plattegrond veld/zaal)
Belangrijkste gebaren /tekens ( zie plaatjes)
Communicatie d.m.v. fluiten : kordaat , lang, kort, fel, hard, zacht etc.
Categorieën jeugdhockey
met bijhorende leeftijd, aantal spelers en
veldgrootte
F-jeugd 6-7 jaar 3-tal 1/8 veld
E-jeugd 8-10 jaar 6-tal 1/2 veld
D-jeugd 10-12 jaar 8-tal 1/2 veld - heel veld
C-jeugd 12-14 jaar 11-tal heel veld
B-jeugd 14-16 jaar 11-tal heel veld
A-jeugd 16-18 jaar 11-tal heel veld
VELD
3 – tal hockey
5m
6-tal hockey
5m
5m
2m
2m
2m
speelrichting
speelrichti
ng
speelrichti
ng
2m
2m
2m
5m
5m
5m
10m
10m
10m
10m
speelrichting .
.
5m
8-tal hockey
Veld- vs zaalteams
- Veld : 3,6,8, en 11-tallen
- Zaal : max 6 in het veld.
- Categorie: 6E,8E,8D,
Belangrijkste algemene regels:
Alleen met platte kant van de stick spelen
Zijkant mag ook , mits niet omhoog
Push, schuifslag, flats, scoop
Backhand , forehand
Bal op voet -> shoot
Self-pass ; nemer mag de bal zelf meenemen
Tossen , handje geven, wie begint
Tijd instellen / bijhouden
Time out kan op verzoek spelleider of coach
Beginslag mag alle kanten op
Doelpunt kan alleen gemaakt worden door een aanvaller binnen het doelgebied
Bij spelhervatting tegenstander (3 of 5 mtr) afstand houden. In doelgebied beide partijen.
Lange corner : indien bal via verdediger over de achterlijn (niet in zaal)
Strafcorner : na overtreding verdediger binnen doelgebied
Wanneer fluit gebruiken: bij begin/einde wedstrijd , bij overtreding, strafbal ,
bepaalde spelhervattingen…
Zaalhockeyveld
Doorsnee balk
ZAALHOCKEY JONGSTE JEUGD 8D,8E,(6E)
Wedstrijdduur
2x15 minuten met 5 minuten rust.
Speelveld
Als speelveld gelden de belijningen van de sporthalvloer, dus incl. cirkel.
Balken dienen als zijlijnen. De bal mag via de balk gespeeld worden.
Teams
Een team bestaat uit ten hoogste 12 spelers.
Per team mogen nooit meer dan 6 spelers in het speelveld staan waarbij het verplicht
is een keeper aan te wijzen.
Elk team dient vergezeld te worden door een teambegeleider, van seniorenleeftijd
Uitrusting
Tenues dezelfde als op het veld.
De doelverdediger : legguards(beenbeschermers) en helm verplicht.
Legguards dienen te voldoen aan de zaalhockeyvoorschriften.
Zaalhockeysticks niet verplicht.
Schoenen geen zwarte zolen.
Wedstrijdleiding
Scheidsrechters- kaart niet verplicht. (veld)hockeyervaring aanbevolen.
Bij 8D- en 8E- teams twee spelbegeleiders.
Bij 6 E is 1 spelbegeleider voldoende
“De spelleider leidt het spel in de geest van het hockey voor de jongste jeugd !!
- Geen
'scheidsrechter' maar een spelbegeleider.
- Vóór alles spelplezier ,hen kiezend bezig laten zijn, eigen inbreng en originaliteit.
- Onderbreek zo min mogelijk; alleen in verband met veiligheid en hoofdregels.
- Geef gerust aanwijzingen (aan beide partijen), bij voorkeur als het spel stil ligt.
- Strenger fluiten bij groot verschil in sterkte, in overleg met coach
- Stimuleer , be positive….
Spelregels Zaal:
- Alleen pushen langs de grond, schuifslag mag niet.
- Bal iets (ca 10 cm) omhoog komt(stuit) is dat geen overtreding.
- Bal over stick tegenstander spelen mag niet.
- Alleen met platte kant stick
- For-hand , back-hand
- Op doel mag bal max tot 'plankhoogte' (ook als er geen plank is) omhoog gespeeld worden.
- Geldig doelpunt, als bal binnen de cirkel door een aanvaller in doel is gepusht.
- Binnen de cirkel mag keeper de bal met de voeten spelen en met de hand wegslaan.
- Wisselen mag continu , behalve bij strafcorners.
Wat niet mag…..
Wat niet mag…..
Tegenstander duwen
of haken
Gevaarlijk zwaaien
Op stick slaan
Bal met voet spelen
Bal hoog spelen
- “Shoot" en "afhouden" dienen soepel gehanteerd te worden
- Gevaarlijk spel direct affluiten.
- In zaal geen lange corner.
- Bal via verdediger over achterlijn; gewoon uitpush nemen, recht tegenover de plaats
waar bal over de achterlijn ging en niet verder dan ‘kop’ cirkel.
- Echter speelt een verdediger vanaf zijn eigen speelhelft de bal met opzet over zijn
achterlijn,>> strafcorner
- Liggend spelen mag niet, behalve door de keeper in de cirkel.
- Raakt de bal over de zijbalk dan moet er een inpush worden genomen. Dit vindt plaats
binnen 1m van de zijbalk
Zaalhockeyveld
Doorsnee balk
Strafcorner
- Bij een strafcorner stellen de spelers van het aanvallende team zich op buiten de cirkel.
- De keeper in het doel, alle andere verdedigers staan met hun voeten en sticks achter de
achterlijn aan de andere kant van het doel vanwaar de strafcorner wordt aangegeven.
- De bal moet eerst buiten de cirkel worden gespeeld, voordat van binnen de cirkel een
doelpunt kan worden gemaakt.
Tekens scheidsrechters
Tekens scheidsrechters
Uitslaan
Shoot
Strafbal
Doelpunt
Inslaan
Strafcorner
Afhouden
Vrije slag
Tweede- en eerstejaars 6E teams
Verder speelt de E-categorie in sommige districten zaalhockey in ”toernooivorm”.
Alle teams komen 3 of 4 speeldagen op één locatie bij elkaar .
Elk team speelt 3 wedstrijden van 20 minuten zonder wisseling van speelhelft.
Er kunnen maximaal 2 wedstrijden achter elkaar worden gespeeld.
De wachttijden worden zoveel mogelijk beperkt tot maximaal 2 wedstrijden.
De normale spelregels zijn van toepassing.
Er zijn echter geen strafcorners. Bij een overtreding binnen de cirkel of het opzettelijk over
de achterlijn spelen van de bal door een verdediger volgt een vrije push voor het
aanvallende team buiten de cirkel. Daaruit kan niet rechtstreeks worden gescoord.
Uitslagen Wedstrijduitslagen en eventuele bijzonderheden worden genoteerd op het
Rapportageformulier
Naslagwerk
-
Boekjes 3 Hoeraatjes voor Hockey
Spelregels 3-tal, 6-tal , 8-tal Hockey (zie clubwebsite)
Fluitje
Aandachtspunten voor spelbegeleiders
Verschillen veld- en zaalhockey

similar documents