Próbamin*sítés - kolgy-matek-hu

Report
PRÓBAMINŐSÍTÉS
KOLOMPÁR GYULA
KÖZÉPISKOLAI TANÁR
TARTALOMJEGYZÉK
BEMUTATKOZÁS
VÉGZETTSÉGEIM
SZAKDOLGOZATOK
CIKKEK
MEGBÍZATÁSOK
OKTATÁSI ,NEVELÉSI TEVÉKENYSÉG
TOVÁBBKÉPZÉSEK
EGYÉNI BÁNÁSMÓD
ÉRTÉKELÉS
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
ELISMERÉSEK
KÉRDÉSEK
BEMUTATKOZÁS
„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám”
„József Attila”
BEMUTATKOZÁS
„Nincsen apám, se anyám,
Van Istenem, van Hazám”
„Kolompár Gyula”
MAGAMRÓL
Cím:
3078 Bátonyterenye, Bem út 21.
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Mobil:
06-20--518-4423
06-20--3530463
Munkahely:
Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3014 Salgótarján, Csokonai út 21-29.
ISKOLÁM
IRODÁM
BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
VÉGZETTSÉGEIM

Általános iskolai tanár

Középiskolai tanár

Programozó

Szakvizsga
1981-1985:
HO SI MINH TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, EGER
MATEMATIKA - TECHNIKA SZAK
1989-1992:
KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TTK, DEBRECEN
KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKA TANÁRI SZAK
1994-1997:
PÉNZÜGYI- ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLA, SALGÓTARJÁN
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI PROGRAMOZÓ
2002-2004:
DEBRECENI EGYETEM TTK
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA (MATEMATIKA)
SZAKDOLGOZATOK




„Csapágycsésze készítése hidegalakítással” (1985)
„Diofantikus egyenletek” (1992)
„Algebrai egyenletek” Delphi programozási rendszerben (1997)
„Másodrendű hiperfelületek” (2004)
// Н.В.ЕФИМОВ-Э.Р.РОЗЕНДОРН :
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И МНОГОМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО <НАУКА>
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА, 1970.//



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az IBM PC rendszerszemléleti megközelítése az MS-DOS operációs rendszeren
keresztül (1998)
Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK
Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban (2013)
Erdős Pál élete
FEDLAP
RÉSZLET
KEZDŐ LAP
RÉSZLET
ALGEBRAI EGYENLETEK - DELPHI
TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés
1.§.Másodrendű hiperfelületek általános egyenlete
1
2.§.Az egyenlet bal oldalának módosulása eltolás hatására
3
3.§.Az egyenlet bal oldalának változása az ortonormált bázis változás hatására
6
4.§.Másodrendű hiperfelületek centruma
9
5.§.Másodrendű hiperfelületek kanonikus alakjai euklideszi térben
11
6.§.Másodrendű felületek osztályozása euklideszi térben
15
7.§.Affin transzformációk
22
8.§.Másodrendű hiperfelületek affin osztályozása
26
9.§.Másodrendű hiperfelületek metszése egyenessel. Aszimptótikus irányok
29
10.§.Konjugált irányok
33
11.§.Kúpszeletek és Dandelin-gömbjeik
36
Ellipszis
38
Hiperbola
40
Parabola
42
12.§.Kúpszelet-történelem
43
Ajánlott irodalom
51
FEDLAP
RÉSZLET
KOLLÉGIUM
INTÉZMÉNYI ÉRTÉKPIRAMIS

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI
PROGRAM (AJKSZP) MŰKÖDÉSE A SALGÓTARJÁNI BLSZSZK LORÁNTFFY ZSUZSANNA
KOLLÉGIUMBAN
CIKKEK













Gondolatok, vélemény a Hajdú matematika és Sokszínű Matematika tankönyvről
A középiskolai számítástechnika oktatás kérdései
A reklámok szerepe a gyerekek életében
A BLSzSzK Lórántffy Zsuzsanna Kollégium AJ programjának gazdasági elemzése
A BLSzSzK Lórántffy Zsuzsanna Kollégium AJ programjának toborzási stratégiája
A BLSzSzK Lórántffy Zsuzsanna Kollégium AJ programjának támogatási rendszere
Matematika érettségi feladatok elemzése
Számolási érdekességek
10k+9 alakra hozható számok oszthatósági szabályai, algoritmus konstrukciója
Az Euler-féle poliédertétel topológiai megközelítése
A szegedi egyetem első triumvirátusa, Haar-mérték konstrukciója
Hiperkockák, magasabb dimenziójú kockák konstrukciója
Korreláció-és regresszió számítás statisztikai modelljének módszertani adaptációja
feladaton keresztül
MEGBÍZATÁSOK
Kompetencia biztos
 Érettségi elnök
 Emelt szintű érettségiztetés (matematika)
Bizottsági elnök, bizottsági tag

OKTATÁSI, NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGEIM














Ádám Zsigmond Nevelőotthon - Bátonyterenye
Dolgozók Általános Iskolája (2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Salgótarján (felnőtt oktatás)
Dolgozók Szakközépiskolája -Salgótarján - (felnőtt oktatás)
Uzoni Egyházi Általános - és Középiskola - Salgótarján - (felnőtt oktatás)
Tanodai program – Természettudományi Közösség munkájának koordinálása - Mátraverebély
Lórántffy Zsuzsanna Kollégium AJKP program felelőse
Lórántffy Zsuzsanna Kollégium AJ program mérés-értékelés
Újra tanulok –Település karbantartó – Mátraverebély - (felnőtt képzés)
Újra tanulok - Kisgépkezelő – Egyházasgerge - (felnőtt képzés)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassi Bálint Gimnázium 2.sz. Salgótarjáni Intézménye - (felnőtt oktatás)
Esti Gimnázium – Mátraverebély - (felnőtt oktatás)
Általános iskolai képzés – Mátraverebély - (felnőtt oktatás)
Útravaló : „Út az érettségihez” - Salgótarján
TOVÁBBKÉPZÉSEK








Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése – matematika
Sorszám: 6759/2004
A hozzáadott érték – Mit és miért teszünk? (Tudás, készség, képesség, kompetenciamérések)
Sorszám: 14/2005
Osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése
Sorszám:46/2007/OPSZI
Tanórai differenciálás a gyakorlatban – az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek
megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele
Sorszám: 105/324/2010
Tanulástanítás
Sorszám:.44/165/2010
Multikulturális tartalmak és intellektuális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a
gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítása a közoktatási intézményekben
Sorszám: 035/2012
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására
Sorszám: OH-TTK/12-19/2012
Életre kész fiatalok – Pedagógusok felkészítése a tanulók szociális és életviteli kompetenciái
fejlesztésére
Sorszám: 47/2013/IKSZ
EGYÉNI BÁNÁSMÓD
Tanoda (Mátraverebély)
 Útravaló (Út az érettségihez)
 Szakkör
 Házi verseny
 Peák István matematika emlékverseny

ÉRTÉKELÉS
Kompetencia mérés
 Érettségi
 AJKP program (mérés-értékelés )

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
Tanterv
 Tanmenetek
 Nőnap
 Szalagavató
 Honlap (kolgy-matek.hu)

FORGATÓKÖNYV
DIAVETÍTÉS
Bevonulás (Zenére)
KÖSZÖNTŐ
1.
VERS
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú
(Csank Csaba ig.)
2.
ÉNEK
Gyertyafény keringő
(Képes Gyula – Kórus)
3.
VERS
Garai Katalin: Tavaszi köszöntő…
(Tajti Gábor)
4.
IDÉZETEK A SZERELEMRŐL (személyre bontva)
3.
VERS
Csokonai Vitéz Mihály: Reményhez
(Kolompár Gyula)
4.
ÉNEK
Egy csók és más semmi
(Képes Gyula - Kórus)
5.
FÉRFI-NŐ
(személyre bontva )
9.
A NŐ VEGYELEMZÉSE
(Tajti Gábor)
6.
AZ IDEÁLIS FELESÉG MONDATAI
(személyre bontva)
7.
ÉNEK
Nékem olyan asszony kell (Képes Gyula - Kórus)
10.
PASIKÉPZŐ
(Kolompár Gyula)
13.
LEVÉL
Drága apukám és anyukám
(Ihracska György)
15.
LERÁZÓ DUMÁK NŐKNEK (Verbói Szabolcs-Fenyvesi Marian)
16.
EGY VÁLÁS TÖRTÉNETE
(Kolompár Gyula – Pozsik Olga)
17.
ÉNEK
Erdő, erdő, erdő
Nád fedeles kis házikóm
Virágok átadása (Zene)
(Képes Gyula - Kórus)
A FÉRFI TANÁRI KAR
TÖRPÉK
HATTYÚK TAVA
HATTYÚK
SZEREPLŐK BEMUTATÁSA
AZ OSZTÁLYOM
ÉS A VÉGSŐ ÖRÖM
HONLAP -HTML
ELISMERÉSEK
1988 :
Miniszteri dicséret (Oktatási miniszter)
1995:
Ádám Zsigmond díj
2004:
Miniszteri dicséret (Szociális miniszter)
MŰVELŐDÉSI MINISZTER
ÁDÁM ZSIGMOND DÍJ
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

similar documents