spelbegeleiding Jongste Jeugd-8 tal

Report
Spelbegeleiding
Jongste Jeugd
Programma
1.
2.
3.
4.
Spelvoorwaarden Jongste Jeugd
Veldindeling – opstelling
Achttal hockey Algemeen
Tips & Tricks
1. Spelvoorwaarden Jongste Jeugd
Hoge bal
Shoot
Bolle kant
• Veilig
• Plezier
• Leerzaam
Time-out
Een time-out kan worden gegeven om de coaches van
beide teams gelegenheid te geven de spelers extra
aanwijzingen te geven, zodat het spel beter kan verlopen.
een time-out kan op initiatief van de spelleider
worden gegeven;
een time-out kan gevraagd worden door de coach
van een team
•
•
Hakken
1. Spelvoorwaarden Jongste Jeugd
Het is de taak van de begeleiders en de teamleiders om
voorafgaand aan de wedstrijd met elkaar duidelijke
afspraken te maken over de drie spelvoorwaarden:
Plezier:
1) ……………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………..
Veilig:
1) ……………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………...
Leerzaam:
1) ……………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………...
2. Veldindeling - opstelling
1. Spelregels achttal hockey (2e jaars E)
• 2 velden op een speelveld (zie tekening 2)
• 15 meter = doelgebied (geen cirkel)
• Doelen op achterlijn (gebruik pylonnen of minidoeltjes
geen wedstrijddoelen)
•Veld 6-tallen
Veld 8-tallen
4. Achttal hockey (2e jaars E)
•
•
De bal (normale hockeybal)
Teams (7 veldspelers + 1 doelverdediger,
waarvan 1 aanvoerder)
•
Wedstrijdduur
( 2 x 30 minuten, max. 5
minuten pauze)
•
Spelleiding
(2 spelbegeleiders NB geen
scheidsrechters!)
•
Doelpunt
(binnen het 15 mtr gebied,, niet
hoger dan 46 cm)
Spelregels achttal
1. Beginslag
1.In het midden
2.Alle richtingen
3.Na rust ander team
4.Tegenstanders 5 meter afstand
2. Vrijeslag
1.Uitslaan
2.Inslaan
3.Lange corner
4.Strafcorner
5.Strafbal
Spelregels achttal -Vrijeslag
•
•
•
•
Op de plaats van de overtreding;
Moet stil liggen;
Mag niet omhoog worden gespeeld;
Mag binnen 5 mtr van het doelgebied
nooit rechtstreeks;
• Eerst 5 mtr afleggen ;
• Of, eerst door andere speler aangeraakt
voordat hij het doelgebied in gaat.
• Self-pass, niet bij strafcorner en strafbal.
Spelregels achttal -Vrijeslag
1. Bij overtreding in het veld;
2. Overtreding in het doelgebied door de aanvaller:
uitslaan op de 15 mtr-lijn, afstand alleen
tegenpartij, 5 mtr.
3. Overtreding in het doelgebied door de
verdediger: strafcorner.
4. Overtreding (opzettelijk) in het doelgebied,
waarmee een doelpunt wordt voorkomen: strafbal.
Spelregels achttal -Vrijeslag
5. Inslaan, vanaf de zijlijn;
1.
Buiten doelgebied: 5 mtr afstand
2.
Binnen doelgebied:
•
Niet rechtstreeks richting doel (5 mtr, door
medespeler aangeraakt)
6. Bal over de achterlijn;
1.
Via aanvaller: uitslaan;
2.
Via verdediger: lange corner
3.
Opzettelijk via verdediger: strafcorner.
Spelregels achttal –Lange Corner
• Als laatste aangeraakt door verdediger over
achterlijn;
• Bal op zijlijn 5 mtr van de achterlijn;
• Beide partijen 5 mtr afstand;
• Bal niet rechtstreeks richting doel. Eerst 5 mtr
verplaatsen of aangeraakt door andere speler.
Spelregels achttal –Strafcorner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De bal:
op de achterlijn 10 mtr van het doel;
Mag aan beide kanten van het doel gespeeld worden;
Eerst buiten het doelgebied;
Niet hoger dan 46 cm.
De doelverdedigers, 4 spelers en 1 keep:
Staan minimaal 5 mtr van de bal;
Voeten en sticks achter de doellijn;
Pas uitlopen als de bal gespeeld is.
Spelregels achttal –Strafcorner
•
•
•
•
•
•
•
De Nemer:
Tenminste 1 voet achter de achterlijn;
Moet de bal in 1 x spelen;
Wachten op fluitensignaal.
De overige spelers:
Verdedigers: achter de andere 15 mtr lijn;
Aanvallers: buiten het doelgebied.
Spelregels achttal – Strafbal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bal: 6,4 mtr midden voor doel;
Niet hoger dan 46 cm
Doelverdediger (keeper):
Beide voeten op de doellijn;
Pas bewegen als de bal is gespeeld;
De nemer:
Achter de bal staan;
Wachten op fluitsignaal;
Allen pushen;
1 x keer spelen
Andere spelers
Allemaal achter 15 mtr lijn.
Algemeen
Wat mag niet?
•gevaarlijk zwaaien met de stick
•op de stick slaan van een tegenstander
•de bal hoog spelen
•je tegenstander duwen
•de bal met de voet spelen
•afhouden
Algemeen – wat mag niet?
Gevaarlijk spel
Afhouden
Duwen
Op de stick slaan
Hoge Bal
Bal met de voet spelen
Mag dit?
AFHOUDEN
Het is niet toegestaan een tegenstander van de
bal af te houden door tussen hem en de bal te
draaien waardoor de tegenstander de bal niet
kan spelen. Dit kan met het lichaam of met de
stick.
Mag dit?
Mag dit?
Mag dit?
Mag dit?
7. Tips & tricks
Voor 8-tal:
Speelplezier blijft met veiligheid het belangrijkst maar probeer ook wat mee hockey
te leren.
•Alle punten van de 6-tal;
•Uitbreiden met verschil tussen balbezit en niet-balbezit;
•Leer uitrusten in de verdediging.
Dank voor jullie aandacht en veel
spelplezier!

similar documents