Tudasbovites_Nonprofit_PR_131128_1nap

Report
Non-profit marketing
1
Gonda József, Debrecen, 2013. november 28.
FOGLALKOZTATÁRS - TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN
www.integratedconsulting.hu
1
Bevezető
A legtöbb szervezetnél tudják, érzik, tapasztalják, hogy szükség van a
marketingre, viszont nincs idő, energia vagy megfelelő szaktudás, de
leginkább nincs pénz erre.
Ha netán pedig megvolna az érdeklődés és még az anyagiak is
előteremthetőek, akkor gyakran még egy kávét meginni sem marad elég
idő a napi teendők mellett, nem hogy marketinget tervezni, összehangolni
a különböző területeket, csatornákat, szervezeten belüli folyamatokat.
www.integratedconsulting.hu
2
Bevezető
A non-profit marketing program a tankönyvi szemléletnél jóval
gyakorlatiasabb módon ismerteti meg a résztvevőket az alapokkal, majd
pedig gyakorlati példákon keresztül mutat be működő megoldásokat a
marketing terv készítésétől a belső- és külső kommunikáció szervezésén
át egészen addig, hogy egy pályázati programba mit érdemes beleírni, és
hogyan lehet motiválni a magánszemélyeket és a for-profit szervezeteket
az együttműködésre.
Célunk, hogy rávilágítsunk azokra a marketing erőforrásokra, amelyek a
szervezetek rendelkezésére állnak, de a hasznosításuk technikai,
módszertani okokból nem hatékony, illetve néhány olyan új tényezőre,
amely inkább szervezést, mintsem anyagi forrásokat igényel.
www.integratedconsulting.hu
3
Program 1. nap
●
10:30 – 10:40 A program levezetőjének
bemutatkozása
●
15:00 – 15:20 Kávészünet
●
15:20 – 16:30 Hogyan értelmezhető a termék,
illetve szolgáltatás a hétköznapokban? Mi az amit
a partnerek „megvesznek” tőlünk.
●
16:30 – 16:50 Csoportmunka: Az előbbiek alapján
a saját „termék és szolgáltatás portfolió”
felvázolása
●
10:40 – 11:15 Résztvevő szervezetek
bemutatkozása, keretek tisztázása
●
10:40 – 10:45 Bemutatkozás menetének
ismertetése
●
10:45 – 11:05 Résztvevő szervezetek
bemutatkozás: Ki vagyok, mivel foglalkozom, mire ●
várok választ? (kb. 60 másodperc/szervezet)
●
11:05 – 11:15 – Keretek tisztázása
●
●
16:50 – 17:10 Kávészünet
17:10 – 17:35 A szervezeti arculatépítés helye és
szerepe a marketingben. Vizuális és
metakommunikáció. Érzékelési határ feletti és
alatti megnyilvánulások
11:15 – 12:30 Előadás: Elméleti felvezető:
Marketing 4P – 7P a nonprofit környezetben. A
legfontosabb tényezők, amik befolyásolják a
marketing és ezáltal a működés
eredményességét.
●
17:35 – 18:30 Szervezeten belüli kommunikáció.
Tudja-e a bal kéz mit csinál a jobb? Formális és
informális együttműködés erősítése
●
12:30 – 13:30 Ebéd
●
18:30 – 19:30 Vacsora
●
13:30 – 15:00 Marketing tervezés a gyakorlatban ●
Milyen lépések történnek marketing, illetve
marketing tervezés címén? Folyamat vs. akció
orientált marketing. Jó és rossz gyakorlatok
elemzése. Önértékelés a szervezetek részéről
www.integratedconsulting.hu
19:30 – 20:30 Alternatív program: Kötetlen
beszélgetés az érdeklődők számára
4
Program 2. nap
●
8:00 – 8:15 Ráhangolódás, az előző nap
eseményeinek, tanulságainak áttekintése
●
8:15 – 10:40 Marketing kommunikációs
eszközök és azok alkalmazási lehetőségei
●
○ Mikor és hogyan alkalmazhatók az e-mail, telefon,
rendezvény, sajtótájékoztató, pr, honlap, you tube,
google plus, facebook, twitter, újsághirdetés,
●
óriásplakát, plakátok, rádió, TV, stb.)
○ Hogyan lehetséges a közösségépítés modern
eszközökkel, mégis kitűnve a digitális zajból?
10:40 – 11:00 Kávészünet
●
11:00 – 11:40 Marketing lehetőségek a
pályázatokban határon innen és túl. Hogyan
lehet, hogy pl. az unió fizesse a hirdetési
számlát?
●
13:20 – 13:40 Az program összegzése,
tapasztalatok, útravalók
●
13:20 – 10:35 Egy-egy gondolat a
résztvevőktől, arról, hogy mi volt a
leghasznosabb számukra
●
13:35 – 13:40 Előadó zárógondolatai
●
13:40 – 14:40 Ebéd
●
14:40-től Hazautazás
○ Hogyan határozható meg a hirdetési csatorna
ideális összetétele
●
12:20 – 13:20 Az esemény varázsa. Miért jó
eseményeket szervezni és hogyan lehet
beilleszteni egy-egy eseményen való részvételt
vagy eseményszervezést a marketing
folyamatokba? Mik egy jó esemény
szervezésének kulcs tényezői?
11:40 – 12:20 Együttműködés a for-profit
szférával. A köszönet varázsa, szponzoráció,
profi utókövetés és kapcsolattartás . Jó és
rossz gyakorlatok gyűjtése, elemzése?
www.integratedconsulting.hu
5
Bemutatkozás
www.integratedconsulting.hu
6
Előadó: Gonda József
FORENSYS Kommunikációs Tanácsadó Kft.
● Fő
szakterületünk
a
versenyképesség
megteremtésével és annak erősítésével kapcsolatos
marketing és pályázati tanácsadás, és a fejlesztések
megvalósításához kapcsolódó tevékenységek.
● A cégvezetők az üzleti és önkormányzati szférában,
hazai és nemzetközi szinten is évtizedes tanácsadói
múlttal rendelkeznek.
● Tanácsadóként stratégiai tervezés, projektfejlesztés,
városfejlesztés,
gazdaságfejlesztés
területen
dolgoztam sok évet.
● Jelenleg
marketing
és
kommunikációs
kampánytervezéseket, illetve az online és offline
marketing eszközök összehangolását végzem.
www.integratedconsulting.hu
7
Tények a FORENSYSről
● Több, mint 250 sikeresen lezárt tanácsadói
projekt
● Google által minősített online marketing
szakértők
● 35 év szakmai tapasztalat
● Üzleti megbízhatóság alapján a legjobb
10%-hoz tartozunk
● Fő működési területek: Nyíregyháza,
Debrecen, Miskolc, Budapest
● Társadalmilag felelős magatartás
● Környezetvédelem a hétköznapokban is
www.integratedconsulting.hu
8
Bemutatkozás menete - Résztvevők
 Név, beosztás?
 Szervezet?
 Mivel foglalkozunk?
 Kik alkotják a tevékenység célcsoportját?
 Van igazi marketing aktivitásunk, ha igen milyen?
(Akkor igazi, ha nem csak 1% gyűjtés vagy újsághirdetések.)
 Mire várok választ ezen a tréningen?
www.integratedconsulting.hu
9
A tréning keretei
● Időkeret betartása – időfelelős kiválasztása
● Az időkeret kihasználása
● Legfontosabb elvárások programelemek rögzítése
○ Elvárás 1:
○ Elvárás 2:
○ Elvárás 3:
● Tegeződés?
● Segítők, szervezők a teremben:
www.integratedconsulting.hu
10
Elméleti alapok
www.integratedconsulting.hu
11
Mik a szervezet legfontosabb
kommunikációs céljai?
● Adományozók toborzása
● Önkéntesek toborzása
● Ismertség megteremtése
● Adományozók, partnerek megtartása
● Honlap forgalmának növelése
● Facebook követők számának növelése
● Rendezvények résztvevői létszámának növelése
● Címlista építés
● Adó 1% felajánlások gyűjtése
● Ismeretterjesztés a fő tevékenységről
● Egyéb: …
www.integratedconsulting.hu
12
Mit tart a legnagyobb kihívásnak a marketing
terén?
● Időhiány a minőségi kommunikációs tartalmak készítéséhez
● Forráshiány a közvetlen költségek finanszírozására
● A hatékonyság mérésének nehézsége
● Nincs marketing stratégia
● Nehéz a tartalom generálása
● Bonyolult a különböző kommunikációs csatornák összehangolása
● Egyéb: …
www.integratedconsulting.hu
13
Hogyan készül a szervezet a marketing
terve?
● Írásos, jóváhagyott terv
● Írásban, de csak saját használatra készített terv
● Szóban elhangzott elképzelések
● Nincs formalizált marketing terv
● A vezető(k) fejében van minden
● Ugyanazt csinálja mint tavaly
● Nem gondolkodtak még marketingen
● Egyéb: …
www.integratedconsulting.hu
14
A legfontosabb célok az amerikai felmérésben
résztvevő szervezetek körében?
www.integratedconsulting.hu
15
A legnagyobb kihívások 2013-ban az USA
nonprofit szervezetei körében
www.integratedconsulting.hu
16
Hogyan készítik el a marketing terve a
felmérésben résztvevő szervezetek?
www.integratedconsulting.hu
17
Marketing 4P – 7P a nonprofit környezetben
A legfontosabb tényezők, amik
befolyásolják a marketing és ezáltal a
működés eredményességét.
www.integratedconsulting.hu
18
Életgörbe
1verzio
2verzio
3verzio
korai
fejlődés
érettség
szinten
tartás
hanyatlás
szakaszok
www.integratedconsulting.hu
19
Alapok – avagy: amit a „nagy könyvben” írnak
McCarthy-féle 4P:
●
●
●
●
Product (Termék, szolgáltatás)
Price (Ár)
Place (Értékesítési hely, disztribúció)
Promotion (Promóció, marketingkommunikáció)
 Personal selling (személyes eladás)
 Advertising (reklámozás)
 Publicity (közönségkapcsolatok)
Booms és Bitner 7P (4P+3P):
● People (emberi tényező)
● Physical evidence (tárgyi elemek)
● Process (folyamat)
www.integratedconsulting.hu
20
Kibővített Marketing Mix
McCarthy-féle 4P
Termék
Fizikai
termékjellemzők
Minőség
Garanciák
Termékválaszték
Márka
Imázs
Értékesítési
csatorna
Csatorna
típusa
Közvetítők
Egységek
elhelyezkedése
Csatornamenedzsment
www.integratedconsulting.hu
Booms és Bitner féle +3P:
Ár
Rugalmasság
Árszint
Fizetési
feltételek
Differenciálás
Taktikai
árképzés
Marketingkommunikáció
Reklám
-Célcsoport
-Média
-Üzenet
Közönség
kapcsolatok
(PR)
-Külső PR
-Belső PR
Éladásösztönzés
Személyes
eladás
Direkt
Marketing
Szervezeti
Arculat
Emberi
tényezők
Munkatársa
k
-Toborzás
-Képzés
-Ösztönzés
-Csapatmunka
A szolgáltatás igénybevevői
-Oktatás,
információ
Fizikai
megjelenés
Környezetdesign
-Esztétikum
-Funkcionalitás
-Megközelítés
Berendezés
Tájékoztató
jelzések
Munkatársak
megjelenése
Egyéb
kézzelfogható
jellemzők:
-Arculati
elemek
-Járulékos
termékek
Szolgáltatásnyújtás
folyamata
Tevékenységi
folyamat:
-Szabványosítás
-Adaptáció
-Folyamat
struktúrája,
elemei
Az
igénybevevő
bevonódási
szintje
21
Kibővített Marketing Mix – Non Profit személettel
4P
Elérési
csatorna /
Helyek
Termék /
Szolgáltatás
Márka
Imázs
Szolgáltatáso
k
Közösségi
előnyök
Elérhető
termékek
Csatorna
típusa
Közvetítők
Egységek
elhelyezkedése
Csatornamenedzsment
www.integratedconsulting.hu
+3P
Ráfordítás
Árszint
Fizetési
feltételek
Differenciálás
Taktikai
árképzés
Időigény
Marketingkommunikáció
Reklám
-Célcsoport
-Média
-Üzenet
Közönség
kapcsolatok
(PR)
-Külső PR
-Belső PR
Személyes
képviselet
Direkt
Marketing
Szervezeti
Arculat
Emberi
tényezők
Munkatársa
k
-Toborzás
-Képzés
-Ösztönzés
-Csapatmunka
A szolgáltatás igénybevevői
-Oktatás,
információ
Fizikai
megjelenés
Környezetdesign
-Esztétikum
-Funkcionalitás
-Megközelítés
Berendezés
Tájékoztató
jelzések
Munkatársak
megjelenése
Egyéb
kézzelfogható
jellemzők:
-Arculati
elemek
-Járulékos
termékek
Szolgáltatásnyújtás
folyamata
Tevékenységi
folyamat:
-Szabványosítás
-Adaptáció
-Folyamat
struktúrája,
elemei
Az
igénybevevő
bevonódási
szintje
22
Miért is más a szolgáltató szervezetek
marketingje?
Szolgáltató Szervezet
Fizikai elemek
Háttér Szervezet
(Back Office)
Szolgáltató
személyzet
front vonal
www.integratedconsulting.hu
23
A marketing tervezés alapfolyamata
Szervezeti célok
Stratégia
www.integratedconsulting.hu
Stratégia
Teljesítmény
mutatók
Megfigyel
területek
Célértékek
Taktika
24
A legfontosabb lépések
Támogatott
Célcsoport
Mindenki
Támogatói
Célcsoport
Ideális szegmens
Érdeklődő
Első kapcsolat
Visszatérő
Hűséges kliens,
nagykövet
www.integratedconsulting.hu
25
A jó marketing terv az, …
…amelynek eszközeire igaz, hogy:
● mindig csak egy lépéssel juttatják előre a célcsoportot az
„értékesítési” ciklusban
● kifejezetten elkülönülnek az egyes fázisokban, és nem akarnak
több „kockán” lévőt is egy eszközzel megcélozni
● az egyes kockán lévő partnereket legalább 90 naponta, vagy
gyakrabban megcélozza egy rájuk szabott marketing eszközzel
● bejáratott eszközöket alkalmaz
● minden egyes „kockán” lévő partner számára van egy,
kifejezetten arra a „kockára” kidolgozott marketing eszköz, ami
folyamatosan tolja előre a vevőt.
A követhető/mérhető stratégia le van írva…
www.integratedconsulting.hu
26
Ebéd: 13:30-ig
www.integratedconsulting.hu
27
Marketing tervezés a gyakorlatban
Milyen lépések történnek marketing, illetve marketing
tervezés címén? Folyamat vs. akció orientált marketing. Jó
és rossz gyakorlatok elemzése. Önértékelés a szervezetek
részéről
www.integratedconsulting.hu
28
A marketing tervezés alapfolyamata
Szervezeti célok
Stratégia
www.integratedconsulting.hu
Stratégia
Teljesítmény
mutatók
Megfigyel
területek
Célértékek
Taktika
29
A legfontosabb lépések
Támogatott
Célcsoport
Mindenki
Támogatói
Célcsoport
Ideális szegmens
Érdeklődő
Első kapcsolat
Visszatérő
Hűséges kliens,
nagykövet
www.integratedconsulting.hu
30
Célpiac azonosítása
● Jól körülírható
● Jól elérhető
● Van olyan problémája, amin segíteni tudunk
● Tud a problémájáról
www.integratedconsulting.hu
31
Ki a Támogatói célcsoport? - FELADAT
Szervezetenként kitöltendő feladatlap
● Kik a jelenlegi partnereik,
támogatóik?
● Mi jellemzi az IDEÁLIS partnert?
● Átlagos életkor?
● Mi NEM jellemzi az IDEÁLIS
partnert?
● Nemük?
● MI jellemzi a ROSSZ partnert?
● Átlagos bevételük?
● Hol élnek?
● Hol dolgoznak?
● Magánszemélyek / Családok /
Cégek / Önkormányzatok / stb?
● Mi jellemző az életstílusukra?
● Mi NEM jellemző rájuk?
www.integratedconsulting.hu
32
Ki a TÁMOGATOTT célcsoport? - FELADAT
Szervezetenként kitöltendő feladatlap
● Kik a jelenlegi partnereik,
támogatóik?
● Mi jellemzi az IDEÁLIS partnert?
● Átlagos életkor?
● Mi NEM jellemzi az IDEÁLIS
partnert?
● Nemük?
● MI jellemzi a ROSSZ partnert?
● Átlagos bevételük?
● Hol élnek?
● Hol dolgoznak?
● Magánszemélyek / Családok /
Cégek / Önkormányzatok / stb?
● Mi jellemző az életstílusukra?
● Mi NEM jellemző rájuk?
www.integratedconsulting.hu
33
Pozícionálás
Hozzuk létre a saját monopol piacunkat!!!
1.
A megfelelő célpiac kiválasztása a közös jellemzők alapján (szegmentálás)
2.
A kínálat célpiac igényeihez való igazítása
3.
A kínálat következetes kommunikálása
www.integratedconsulting.hu
34
Pozícionálási szempontok
● Célpiac szerint – „szakértő”
● Kínálat szerint
● Mit nem szeret a piac az iparágban?
● Felhasználási mód szerint
www.integratedconsulting.hu
35
Pozícionáljunk - FELADAT
Szervezetenként kitöltendő feladatlap
● Hogyan szűkíthetünk, hogy új
kategóriát teremtsünk?
● Ki az réteg, akinek ez az új
kategória vonzó lesz? – Mi
jellemző rájuk a célpiaci jellemzők
közül?
● Mi jellemzi az IDEÁLIS partnert?
● Mi NEM jellemzi az IDEÁLIS
partnert?
● MI jellemzi a ROSSZ partnert?
● Kik azok, akikről tudatosan
lemondunk?
● Miben nyújtunk a célpiac számára
egyedit, különlegeset?
● Milyen előnyöket vagy garanciát
tudunk számukra biztosítani?
www.integratedconsulting.hu
36
A nagy trükk: Az érdeklődés felkeltése
● Facebook
● YouTube
● Hírlevél
● Tanulmány
● Vélemény
● Reklám
● Aktualitások
„meglovaglása”
www.integratedconsulting.hu
● Szeminárium
● CD
● Audit
● Termékminta
● Ingyenes
konzultáció
37
Érdeklődők szerzése - FELADAT
Szervezetenként kitöltendő feladatlap
● Mit tesz a partner mielőtt
kapcsolatba lép velünk?
● Van-e saját, jól felépített és frissített
címlistánk?
● Mit adhatunk neki a kapcsolatba
lépés előtt?
● Honnan szerezhetünk címlistát új
partnerekhez?
● Milyen „időtlen” szolgáltatást
tudunk felkínálni?
● Milyen tudást, „információt” tudunk
felkínálni?
● Milyen „fizetős”, de olcsó
szolgáltatással, „termékkel” tudom
magamra irányítani a figyelmét?
www.integratedconsulting.hu
38
Keresztmarketing
●
●
A lényeg: a partnerség
Az alkalmazás kérdései:
1. Kik azok, akik ugyanannak a célközönséggel dolgoznak,
mint mi, de nem konkurensek?
2. Mit lehet rajtuk keresztül „exkluzív” módon ajánlani?
3. Tudunk-e cserébe hasonló promóciót vállalni?
●
Előnyök:
○
○
Olcsó
Eredményes
www.integratedconsulting.hu
39
Érdeklődőből partner
•
•
•
•
www.integratedconsulting.hu
Újabb megkeresés, ami
Személyre szabott és
Mozgósít,
Határidőt szabva a lehetőségnek.
40
Visszatérő partner
Ami mindenképpen szükséges:
1.
Termék / Szolgáltatás fejlesztés
2.
Ismerni kell a partnereket (lista)
3.
Exkluzív lehetőségek
Mekkora figyelmet szentel a szervezet
az új érdeklődők megszerzésére és a
meglévő partnerekkel való
kapcsolattartásra?
Összes marketing: 100%
Ebből új partnerekre fordított:
%
Ebből meglévő partnerekre fordított:
%
www.integratedconsulting.hu
41
Új és régi adományozókra fordított
figyelem?
www.integratedconsulting.hu
42
A hűséges kliens, nagykövet
A kulcsszó: FIGYELMESSÉG
● Megkülönböztetett bánásmód
● Fontosság érzékeltetése
● Panaszkezelés
www.integratedconsulting.hu
43
Kampány hatékonyság mérés
A jól tervezett kampány eredményét könnyű mérni:
Például:
● Fogadott telefonhívások
● Web statisztikák
● Adományok, felajánlások száma
● Önkéntesek száma
De:
ELŐRE NEM BECSÜLHETŐ!
www.integratedconsulting.hu
44
Marketing menedzsment cégen belül
● Mindenki ismerje a marketing terv rá vonatkozó részét (– a főnök az egész
tervet!)
● Rendszeres (hetente, kéthetente) marketing megbeszélések
● Marketing terv újraértékelése legalább évente
www.integratedconsulting.hu
45
A sikeres marketing áttekintése
● Célközönség meghatározása, szokásaik és igényeik felmérése
● Pozícionálás
● Érdeklődés felkeltése
● Elérni, hogy az érdeklődőkből vásárlók legyenek
● Újravásárlásra ösztönzés (termékfejlesztés, akciók)
● Bizalom építő garanciák
● A szervezet marketingjének folyamatos menedzsmentje
www.integratedconsulting.hu
46
Marketing- és kommunikációs terv - Vázlat
● Hogyan pozícionáljuk a
szervezetet?
● Van-e saját, jól felépített és frissített
címlistánk?
● Ki a cél szegmensünk (ideális
partnerek, támogatott csoport)?
● Honnan szerezhetünk címlistát új
partnerekhez?
● Mi a marketing üzenetünk az
egyes csoportoknak?
● Milyen eszközökkel szerzünk
érdeklődőket?
● Milyen ajánlattal ösztönözzük az
érdeklődőket, hogy legyenek
partnerek?
● Milyen eszközöket használunk a
partnerek újból elérésére?
www.integratedconsulting.hu
47
Kávészünet 15:20-ig
www.integratedconsulting.hu
48
Hogyan értelmezhető a termék, illetve szolgáltatás a
hétköznapokban?
Mi az amit a partnerek „megvesznek” tőlünk.
www.integratedconsulting.hu
49
Mivel foglalkozunk?
Non-profit szervezetként a legkülönbözőbb „szolgáltatások” nyújtása lehetséges:
○ Egy ölelés
○ Lakókörnyezet szebbé tétele
○ Szabadidő hasznos eltöltése
○ Sportolási lehetőség
○ Összetartozás, kapcsolattartás (pl. Alumni)
○ Rászorulók segítése
○ Információ megosztás
○ Betegek felkarolása
○ Művészet pártolás
○ Helyi vagy saját fejlődés segítése (pl. óvodai alapítvány)
○ Érdekképviselet
○ Állatvédelem
○ …
www.integratedconsulting.hu
50
Sajátosságok
● A termékek elsősorban szolgáltatások, magatartás minták
● A „termékek” ritkán jelennek meg fizikailag
● Az igénybevétel, támogatás haszna nem mindig érzékelhető az egyén szintjén,
hanem csak társadalmi szinten (pl. környezetvédelem)
● A terméket, szolgáltatást legtöbbször nem az kapja, aki fizet érte
● Az egyént motiváló „termékjellemzők” megtalálásához nagyobb felkészültség,
részletesebb magyarázat és hitelesség szükséges
www.integratedconsulting.hu
51
Mit nyernek velünk a partnerek
- Egyéni, szervezetenkénti munka
● Mi(k) a szervezet fő tevékenysége(i)?
● Milyen szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtunk ehhez?
● Milyen előnyöket biztosítunk a tagoknak?
● Milyen előnyöket biztosítunk a partnereknek?
● Milyen visszajelzések érkeztek arról, miért szeretnek velünk együttműködni?
www.integratedconsulting.hu
52
Eredmények mérése
● Tevékenységünk reális értékeléséhez hozzátartozik a teljesítmény mutatók
rendszerének kialakítása.
● A teljesítmény mutatókat a SMART kritériumok alapján célszerű
megválasztani:
○ Specific - Konkrét
○ Measurable - Mérhető
○ Achievable – Elérhető
○ Relevant - Releváns
○ Time-based – Időhöz kötött
● Példák teljesítmény mutatókra:
○ Adott időszak vagy kampány során összegyűjtött felajánlások száma
○ Egy rendezvényen résztvevők száma
○ Önkéntesek által végzett munkaórák száma
○ Kiosztott ételadagok száma
www.integratedconsulting.hu
53
Csoportmunka: A saját „termék és szolgáltatás
portfolió” felvázolása
www.integratedconsulting.hu
54
Mit nyernek velünk a partnerek
- Csoport munka
Mutassa be a tevékenységüket partnerei számára kb. 3 percben, akik ebből egy
feljegyzést készítenek a következő struktúra mentén:
● Tevékenységek:
● Milyen formában tudom támogatni őket?
● Miért érné meg támogatnom őket?
● Referenciák, eddigi eredmények:
● Van e kapcsolódási lehetőség a mi szervezetünkkel?
www.integratedconsulting.hu
55
Mit nyernek velünk a partnerek - 2
● Mennyire egyezett meg az egyénileg felvázolt tevékenység leírás a partnerek
által készített feljegyzésekkel?
● Számukra is ugyanazok az előnyök voltak dominánsak, amit magunk
gondoltunk?
● Volt olyan új aspektusa a tevékenységnek aminek a fontossága a partner
számára nagyobb volt, mint amekkora jelentőséget mi tulajdonítottunk neki?
www.integratedconsulting.hu
56
Kávészünet 17:10-ig
www.integratedconsulting.hu
57
A szervezeti arculatépítés helye és szerepe a
marketingben.
Vizuális és metakommunikáció. Érzékelési határ feletti és
alatti megnyilvánulások
www.integratedconsulting.hu
58
Mi is az arculat?
www.integratedconsulting.hu
59
Mi is az arculat?
● Az arculat a szervezeten belüli olyan stratégiai irányítást és ennek megfelelő
cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely,
összehangolva a szervezet egyes részeinek, egységeinek tevékenységét,
a szervezet belső és külső, értékelésének, megítélésének és hírnevének
sikeres és meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza.
(Goettsche nyomán)
● Az arculat tehát nem merül ki a logóban, és szervezeti kommunikációban
használt dokumentum sablonokban.
● Az arculatépítés eredménye olyan erkölcsi tőke, amely mint befektetés, az
szervezeti életben, a partnerekkel való kapcsolatban kamatozik
www.integratedconsulting.hu
60
Mi befolyásolja az arculat kialakulását?
● A szervezet tagjainak saját szervezetükről alkotott belső képe
● A szervezet megnyilvánulásai:
○ Szavakban
○ Tettekben
○ Fizikai megjelenésben
● A szervezeti kultúra
„Egy szervezet hihetetlenül sikeressé válhat, ha megtalálja a módját, hogyan
birtokoljon egy szót a vevő koponyájában”. (Al Ries - Jack Trout).
www.integratedconsulting.hu
61
Az arculat két oldala
Tartalmi oldal
Formai oldal
● Végzett tevékenység, profil
● a szervezet emblémája
● Termékek, szolgáltatások
● a szervezet színvilága
● Szervezeti struktúra és kultúra
● grafikai motívumrendszer
● Szervezeti filozófia,
● a termékek, szolgáltatások formai
kialakítása (pl. környezetbarát
csomagolás)
● Misszió és vízió,
● Stratégia,
● Szervezeti önimage
● Stílus
● a szlogen
● zenei azonosítók
● a kommunikáció vizuális stílusjegyei
(fotó, film)
● egyéb azonosítók (kiállítási
installáció, épületek kivitele, stb.)
www.integratedconsulting.hu
62
Egy könnyen elérhető minta – ÚSZT arculat
www.integratedconsulting.hu
63
Egy könnyen elérhető minta – ÚSZT arculat
www.integratedconsulting.hu
64
Az arculat kialakítás és a marketing munka
eredménye – az image
● Elképzelés vagy vélemény
● Az emberekben(!) alakul ki
● Objektív vagy szubjektív benyomások alakítják
● Értékítéletek rendszere
Image az amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek a
szervezetről és annak tevékenységéről.
www.integratedconsulting.hu
65
Az arculat kialakításnak, fejlesztésének
alapelemei
● Meghatározni magunknak, hogy ki is vagyunk és mi a küldetésünk
(segít a stratégia)
● Meghatározni, hogy hogyan szeretnénk magunkat láttatni a környezetünkkel
(segíti a pozícionálás)
● A szervezeten belül tudatosítani az előzőeket (Még a takarítók is tudják hogy
mi „Embereket juttatunk a holdra”!)
● Következetesen használni az azonosításunkat szolgáló elemeket (e-mail,
levél, névjegy, telefonos bemutatkozó szöveg, stb.)
● Folyamatosan informálni magunkról a környezetünket és a kiválasztott
kommunikációs csatornákra is eljuttatni az információkat
(segít a kommunikációs-mix)
● Meghatározni a nyilatkozattételi jogosultságokat.
● Egy minimális válságkommunikációs forgatókönyvet felvázolni és tudatosítani
a szervezetben a létezését és végrehajtásának felelősét.
www.integratedconsulting.hu
66
Szervezeten belüli kommunikáció
Tudja-e a bal kéz mit csinál a jobb? Formális és informális
együttműködés erősítése
www.integratedconsulting.hu
67
Alapvetések
A szervezeten belüli kommunikáció jellege kettős:
1. Információ közlés, átadás, tudásmegosztás
2. Az egyéni tevékenységek összehangolása
„A kommunikáció nem más, mint az információ és a megértés átvitele egyik
személytől a másikig.” (Beach)
www.integratedconsulting.hu
68
A kommunikáció folyamata
A verbális kommunikáció összetevői (Forrás: tudasbazis.sulinet.hu)
www.integratedconsulting.hu
69
Eredményes szervezeten belüli
kommunikáció
● A szervezeten belüli kommunikáció akkor eredményes, ha a megfelelő
információ a megfelelő helyen és a megfelelő időben rendelkezésre áll.
● A vezetés feladata, hogy kialakítsa a bizalom, az érdemi támogatás, az
innováció légkörét, folyamatosan informáljon a szervezet aktuális helyzetéről.
● A munkatársaknak ismerniük kell az intézménnyel kapcsolatos jövőbeni
terveket, de ugyanakkor a munkájukhoz szükséges információkat is meg kell
kapniuk. Fontos, hogy világosan lássák munkájuk és a szervezeti fejlődési
irányának összhangját.
www.integratedconsulting.hu
70
A szervezeten belüli kommunikáció
irányzatai
Vertikális:
○
Lefelé irányuló: stratégia ismertetése, utasítások, magyarázatok, értékelés,
korrekció
○
Felfelé irányuló: problémák, kérések, információk, jelentések, beszámolás
Horizontális
○ Szervezeti egységek közötti információcsere, együttműködés
www.integratedconsulting.hu
71
A szervezeten belüli kommunikáció
irányzatai
Formális kommunikáció:
● A szervezeten belüli hivatalosan szabályozott információáramlás.
Megvalósulási módja:
○ Szolgálati úton -vezetőtől beosztottig
○ Szakmai információs rendszeren keresztül - személytől személyig
○ Intézményesített csatornán keresztül (PR) - vezetéstől célcsoportig, illetve vissza
Informális kommunikáció:
● A belső kommunikáció nem hivatalos formája. A napi kapcsolatokat,
kapcsolattartást foglalja magába. I
llyenkor nemcsak a munkával kapcsolatos információk cserélnek gazdát,
hanem az is, hogy ki, kitől, kiről, miről, mit hallott
www.integratedconsulting.hu
72
A szervezeten belüli kommunikáció
irányzatai
● A belső kommunikáció a minden intézmény szervezeti felépítésben a hivatalos
csatornákon és a személyes kapcsolatok által fenntartott informális
csatornákon egyaránt folyik.
● Minél szegényesebb a hivatalos kommunikáció, annál több funkciót kap az
informális információ áramlás.
● Szélsőséges esetben, amikor a hatás- és munkakörök tisztázatlanok, a jó
informális kapcsolatok önmagukban is képesek fenntartani a látható szervezet
működését.
● VESZÉLYE: Megeshet, hogy a vezető kirekesztődik a nem hivatalos
kommunikációból, mert elérhetetlen a munkatársak számára vagy figyelmetlen,
válasz nélkül hagyja, amit a többiektől hall.
● A kommunikáció megléte motivál, hiánya frusztrál és elszigetel.
● Az eredményes kommunikációra való képtelenség a szervezet felbomlását
okozhatja.
www.integratedconsulting.hu
73
Nálunk hogyan működik - FELADAT
Szervezetenként kitöltendő kérdőív
● Milyen kommunikációs formákat kedvel? (személyes, e-mail, újság, hirdető tábla, stb.)
● Mindenről értesülök ami
○ a feladatommal kapcsolatos?
○ a szervezettel kapcsolatos?
● Miről kitől kap információt?
● Általában elegendő a kapott információ?
● Általában van kivel egyeztetni, ha kérdése van?
● Ön miről küld információkat?
● Mit tart a belső kommunikáció
○ erősségének?
○ gyenge pontjának?
● Van valami olyan külső vagy szervezeten belüli tényező ami akadályozza az
információ áramlást?
www.integratedconsulting.hu
74
Hatékony belső kommunikációs módszerei
● Szervezeti megbeszélések, értekezletek, konzultációk
● Belső továbbképzések
● Belső műhelymunka
● Szakmai fórum megbeszélések
● Szervezeti szintű állandó és ad-hoc munkacsoportok
● Egyéni és csoportos értékelések
● Írásos információ átadás
Célcsoportok:
○ Munkatársak
○ Tagok
○ Önkéntesek
www.integratedconsulting.hu
75
A belső kommunikáció lehetséges
eszközei, területei
Szóbeli:
Írásbeli:
● Személyes élőbeszéd
● Stratégiai terv
● Telefon
● SzMSz
● Vezetői értekezlet
● Projekt megvalósítási tervek (feladatok,
felelőségek leírása)
● Munkamegbeszélések
● Projektmegbeszélések
● Brain stortming
● Szervezeti struktúra (munkaköri leírások,
munkaszerződés)
● Csoportos, személyes értékelések
● Faliújság, szervezeti naptár,
kiadványok/tájékoztató anyagok
● Konfliktuskezelés
● Emlékeztetők, jegyzőkönyvek
● Csapatépítő rendezvények
● Internet/intranet
● Kuratóriumi/elnökségi ülések
● Elektronikus és hagyományos levelezés
● Körlevélként különféle hírek,
intézkedések, hivatalos értesítések
www.integratedconsulting.hu
76
Minták jól működő szervezeti
kommunikációra
PREZI
● Mi a gondod póló?
● Nem maradhatnak kibeszéletlen problémák, mert feszültséget okoznak.
Virgin
● Minden alkalmazott megkapta a „nagyfőnök” privát számát, hogy ha bármilyen
ötlete vagy gondja van, azonnal felhívhassa
● A munkatársak rendszeresen töltötték a hétvégét együtt
www.integratedconsulting.hu
77
Vacsora
Találkozó holnap reggel 8:00-kor ugyanitt
www.integratedconsulting.hu
78
Köszönjük a figyelmet!
1
www.integratedconsulting.hu
79

similar documents