Klara & Robert Suman

Report
Ciklus programskih minijatura, op.
2 – „Leptiri“ su živa karnevalska
scena u kojoj se portretišu
različite prirode ljudi. Tu liniju
nastavlja najobimniji Šumanov
ciklus – „Karneval“. Bal „Karneval“
je nastao po uzoru na članak
„Izveštaj Žankirija“ iz „Novih
muzičkih novina“. Urednik je bio
sam Šuman.Na balu se komično
sukobljavaju Davidovi saveznici
(Šumanovi prijatelji) i filistejci
(Šumanovi neprijatelji i kritičari).
Bal se odigrava pod maskama.
Šuman je karneval nazvao
minijaturnim scenama na četiri
tona- A Es C H – prema nazivu
češkog gradića Aša. Jedan lik iz
bala je iz tog grada.
Celovitost kompozicije obezbeđuje pre svega
srodnost materijala prvog i poslednjeg
komada, logika tonalnog plana i kontrasna
smena komada. Jedinstveno mesto u
Šumanovom opusu pripada Tokati op. 7.
Popularne su i Šumanove Dečje scene, Igre Davidovih
saveznika, Fantastični komadi, Šumski prizori i Album za
mladež. Jedinstveno mesto u Šumanovom opusu pripada
Tokati op. 7. Ona je tehnički izvanredno složena kompozicija.
Njegove kompozicije su izuzetno složene za izvođenje
naročito zbog gustog polifonog sloga sa oživljenim, melodijski
tretiranim linijama svih glasova, virtuozitet nije u prvom
planu: tehničke „zamke“ su često skrivene od slušaoca i
razume ih samo onaj koji ih interpretira. To dobro mogu da
ilustruju njegove Simfonijske etide. Te kompozicije su u stvari
ciklus u 12 etida (varijacija na jednu temu) objedinjene
simfonijskim (karakternim) izmenama osnovnog tematskog
materijala, a sa naglašenom virtuoznom komponentom – jer
svaka od etida „obrađuje“ određeni tehnički problem.
http://www.youtube.com/watch?v=NncHj0BKCps

similar documents