Communicatie op Social Media

Report
Social Media
inzetten in je eigen communicatiestrategie
Aangename kennismaking

Naam – Functie – Organisatie?

Wie beheert social media in jullie organisatie?

Leveren ook andere medewerkers content aan?
“Communiceren kan iedereen”
Online marketing =
cijfers analyseren of boodschap
overbrengen?
Bezinnen vooraleer te beginnen

Nood aan inzicht in gebruik van medium



Nood aan inzicht in eigen imago



Communicatie aanpassen aan medium
Communicatie afstemmen op behoeften doelpubliek
Wie zijn we?
Wie willen we zijn?
Hoe zetten we die inzichten om in communicatie?
De social in social media
De social in social media

Sociale profilering en identiteit: “we zijn wat we liken”

“update your status”

Doelpubliek van de organisatie heeft ook een eigen
publiek
Iedereen beroemd?
Iedereen beroemd?
De Virtuele Spiegel: Waarom Facebook Ons Ongelukkig Maakt.
Koen Damhuis

BV =
Bekende Vlaming
of
Besloten Vennootschap?
want… iedereen publiceert?
Social media is een verzamelbegrip voor sociale netwerksites
waarop gebruikers zelf inhoud creëren, informatie delen en
gedachten uitwisselen. Cruciaal daarbij is dat de gebruikers niet
alleen informatie consumeren, maar ook gemakkelijk zelf inhoud
publiceren. De communicatie verloopt in twee richtingen en op
openbare wijze. Sociale media introduceren op die manier een
substantiële verandering in de communicatie tussen organisaties,
publieke gemeenschappen en individu’s.

Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business
Horizons, Vol. 53, Issue 1 p. 61.

H. Kietzmann, Jan; Kristopher Hermkens (2011). "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social
media". Business Horizons 54: pp. 241–251.
Monoloog versus dialoog
1→∞
1↔∞
Monoloog versus dialoog

Communicatie met doelpubliek wordt zichtbaar en
dus ook onderdeel van bedrijfscommunicatie

Gevaar of kans?
Comment: Gevaar of kans?

Internet = openbare ruimte


Besef rond privacy moet nog groeien
Pers en social media: de bal gaat aan het rollen
Comment: gevaar of kans?
Artikel in De Morgen:
 Jelle De Beule krijgt net niet op zijn gezicht van agent
Voor het Vier-programma 'De Ideale Wereld' ging Jelle De
Beule zichzelf aangeven in Verviers, maar de plaatselijke
politie kon dat vriendelijke gebaar niet op prijs stellen. In
niet mis te verstane bewoordingen kreeg De Beule te
horen dat hij maar beter kon ophoepelen, en dan drukken
we ons nog vriendelijk uit. De politie, uw vriend?
= Reputatie en imago versus gewenste identiteit
= Intern afstemmen: medewerkers zijn ambassadeurs
Comment: gevaar of kans?
Hoe reageer je als organisatie?

“no comment” versus duidelijk communiceren



Beantwoord de vraag voor ze gesteld wordt
Vermijd veronderstellingen en speculatie
Verdediging versus inzicht




Feedback van klanten geeft inzicht in reputatie = kans
Positief reageren = basis klantvriendelijkheid (elke medewerker
is een vertegenwoordiger van je organisatie)
Reacties zijn zichtbaar = onderdeel van communicatie
Interactie = klantenbinding
Hoe het wel moet: @PZHAZODI
Het netwerk in sociaal netwerk
Interactie
Netwerk = delen en vermenigvuldigen

Profileren = delen = verspreiden


Sneeuwbaleffect
Doel = interactie uitlokken = vergroten bereik
Interactie uitlokken via deelbare content


Afgestemd op behoeften doelpubliek
Zelf delen = vergroten bereik



Gebruik # en @
Combineer online en offline
Behoeften doelpubliek

Inspiratie en tips


Entertainment


“Smos van Safety First is vies grappig”
Het gesprek van de dag


“Dagen zonder vlees” en “Music For Life”
Mening


Humor werkt
Identificatie en verbondenheid


Succesfactor Pluizer recensiewebsite
Zwarte Piet
Nieuwsgierigheid

Geef een kijkje in de eigen keuken:Voorleesweek getuigenissen
Inspiratie en tips
Humor werkt.
Identificatie en verbondenheid
Identificatie en verbondenheid
“ Music For Life mobiliseert een
publiek dat anders zelden goede
doelen steunt. Dat blijkt uit
onderzoek van de Universiteit
Antwerpen naar media en
goede doelen. De belangrijkste
reden om naar het huis af te
zakken zijn het goede doel,
de entertainmentfactor en de
creatie van een groepsgevoel. ”
“Ik heb een mening”
“Ik heb een mening”
Het gesprek van de dag
Nieuwsgierigheid
Zelf bereik vergroten: #
Zelf bereik vergroten: @
Zelf bereik vergroten:
Combineer online en offline
Gebruik je offline netwerk:

Betrek werknemers op Facebook



Geef je organisatie een gezicht
Vergroot je bereik naar het netwerk
van je werknemers
Behoefte van mensen: nieuwsgierig
naar wat er achter de schermen gebeurd
Zelf bereik vergroten:
Combineer online en offline

Gebruik je offline activiteiten:

Behoefte van mensen: nieuwsgierig
naar wat er achter de schermen
gebeurd
Zelf bereik vergroten:
Combineer online en offline

Omgekeerd kan ook:
Zelf bereik vergroten:
Combineer online en offline
Zelf bereik vergroten:
Combineer online en online

Addthis : Make sharing easy
Interne afspraken
Je tweet donc je suis?

Imago en profilering: communiceer vanuit je beleid

Toepassing LINC vzw




LINC vzw in één zin: Een sociaal-culturele organisatie die
projecten opzet rond leesbevordering en digitale geletterdheid.
Samensmelten: inclusieve kennismaatschappij
Verbreden: goed doel / inclusieve maatschappij
Verbreden: LINC als persoon
Regels en planning
Wat als?
Regels en planning

Structuur versus spontaniteit:
de gulden middenweg

Vooraf geplande content is makkelijker te beheren

Laat echter ruimte voor spontaniteit en creativiteit

Geplande creativiteit bijv. brainstorm
Social media intern: gevaar of kans?

Social media verbieden of medewerkers betrekken?

Gebruik de expertise en diversiteit van je medewerkers in je
externe communicatie

Medewerkers dragen bij aan het imago van de organisatie

Medewerkers geven je organisatie een gezicht

Medewerkers zijn ambassadeurs en vergroten bereik
FacebookStatistiek
Vergelijkend onderzoek
De vergelijking
Digitale
Week
Rob Declerck PJO X
Likes
827
984
230
Succesgroep
25-44 jaar
18-24 jaar
18-24 jaar
Succestijd
Middag, 18:00-21:00
18:00
Variërend
Succesdag
Woe/do
Do/vrij
Variërend
Succespost
statussen en links
Statussen
Foto’s
Welk soort updates werkt beter?


Digitale Week

PJO X
Rob Declerck
Dus…




Algemeen: Vanaf 6pm is de gemiddelde volger actief
Regelmaat (bv. iedere donderdag posten) wérkt.
Statussen, foto’s of links? Je publiek bepaalt!
Verhalen werken (vaak) beter dan cijfers.
Wat je moet weten over Twitter
Tsjil! Euh… Tweet!
Aard





Snel en veel
Korte berichten (microblog, 140 tekens)
Hashtags (#)
Vroeger niet interessant op grote schaal
Groei in populariteit
Publiek





Journalisten
Sterren & Politici
IT-ers, e-sociaalwerkers,…
Langzaam aan ook ‘jeugd’
Invloed van boekjes en tv (#7dag, #komeneten,…)

similar documents