prezentacja naszej pracy w roku 2012/2013

Report
Opiekunami są: Pani mgr Katarzyna Kos
Pani mgr Anzhela Stetsiv
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym
2012/2013 wykonał zadania zawarte
w Regulaminie, Planie Pracy oraz Kalendarzu
Uroczystości Szkolnych.
19 września 2012r. odbyły się wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego, w jej skład weszli:
Przewodniczący- Mateusz Fudali kl. III „d”
Zastępca- Marlena Staszowska kl. III „e”
Sekretarz – Karolina Pich kl. III „b”
Skarbnik – Małgorzata Zając kl. III „b”
Przewod. Z. ds. Informacyjnych– Jakub Dańczura kl. III„a”
Przewod. Z ds. Higieny i Dyżurów Szkolnych – Emanuela
Kwaśniak kl. III „d”
• Przewod. Z. ds. Ekonomicznych – Kinga Potyrała kl. II „b”
• Przewod. Z. ds. Kulturalnych – Paweł Konieczny kl. III „d”
•
•
•
•
•
•
8 września uczestniczyliśmy
w uroczystościach odpustowych
w Tuligłowach w Akcie Zawierzenia Matce
Boskiej szkół z gminy Pruchnik,
Roźwienica i Rokietnica, którym patronuje
błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz.
Szkoła Podstawowa
w Tuligłowach
Kościół Parafialny
w Tuligłowach
14 września zorganizowaliśmy recepcję dla
pielgrzymów przybywających do Pruchnika na
145 rocznicę święceń kapłańskich
błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza,
15 września wspólnie ze Sztandarem Szkoły
uczestniczyliśmy w Pielgrzymce Dziękczynnej
„Śladami Świętego” z Pruchnika do Przemyśla.
4 października zorganizowaliśmy dla wszystkich
uczniów pierwszą szkolną dyskotekę.
12 października przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego przygotowali życzenia
i złożyli kwiaty wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkoły z okazji Święta Komisji
Edukacji Narodowej.
Apel „Poznajmy się”, był naszym pierwszym apelem,
podczas którego każda organizacja przedstawiła swój
Plan Pracy na nowy rok szkolny. Zaprezentowaliśmy
także wszystkie klasy naszego gimnazjum na
prezentacji multimedialnej.
11 listopada wspólnie z Pocztem Sztandarowym
braliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny z okazji Narodowego Święta
Niepodległości Polski.
16 listopada przedstawiciele SU brali udział
w uroczystym otwarciu wystawy „Od niepodległości
do polskiego państwa podziemnego– dzieje
Garnizonu Jarosławskiego wojska polskiego
1918-1939”
22 listopada przygotowaliśmy zabawę andrzejkową.
Uczniowie z naszej szkoły świetnie bawili się w swoim
towarzystwie oraz rywalizowali w wielu konkursach.
W grudniu przeprowadziliśmy akcję „Góra grosza”.
Przez cały tydzień uczniowie z naszej szkoły chętnie
przynosili pieniądze, które zostały przeznaczone na
pomoc dzieciom wychowującym się poza własną
rodziną. Zebrano 208,10 zł.
Po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję charytatywną,
jaką była zbiórka darów dla wychowanków Domu
Dziecka w Łopuszce Małej. Uczniowie naszej szkoły
przynosili różne artykuły szkolne.
Współorganizatorami tej akcji były klasy III „d” i II „c”
wraz z wychowawcami Panią mgr Agnieszką Buryło
i Panią mgr Barbarą Mroczką.
20 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
zaprezentowaliśmy kolędy, złożyliśmy życzenia i rozdaliśmy
stroiki wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz
najważniejszym instytucjom współpracującym z naszym
gimnazjum. Program i stroiki zostały przygotowane przez
uczniów pod opieką Pani mgr Weroniki Szeligi i Pani mgr
Katarzyny Kos.
Z tym programem wystąpiliśmy także na grudniowej sesji
Rady Miejskiej w Pruchniku.
13 stycznia przystąpiliśmy do akcji charytatywnej XXI
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
wspólnie z SP nr 1 w Pruchniku zorganizowaliśmy
kwestę uliczną, aukcję rekwizytów oraz malowanie
twarzy podczas XVIII Przeglądu pt. „Pójdźmy do
Betlejem” w CKSiT w Pruchniku.
7 lutego w naszej szkole przygotowaliśmy długo
oczekiwany bal karnawałowy, w czasie którego uczniowie
swoje talenty aktorskie, sprawnościowe i taneczne mogli
zaprezentować w przygotowanych przez nas konkursach.
8 marca płeć brzydka naszego SU
przygotowała piękne życzenia wraz
z piosenką dla wszystkich wspaniałych
kobiet uczących się i pracujących w naszym
gimnazjum.
Mieliśmy mało czasu na pracę w SU, bo byliśmy zajęci
pomocą koleżeńską związaną z przygotowywaniem się
do egzaminu gimnazjalnego.
30 kwietnia Sztandar Szkoły brał udział w apelu z okazji 222
rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
30 maja wspólnie ze Sztandarem Szkoły uczestniczyliśmy
w uroczystości Bożego Ciała.
8 czerwca zaprezentowaliśmy program artystyczny
na dniach Pruchnika przygotowany przez Panią
mgr Weronikę Szeligę, Panią mgr Katarzynę Kos,
Pana mgr. Marcina Szeligę oraz pracowników CKSiT
w Pruchniku Panią Dyrektor Halinę Wojdyło
i Pana Krzysztofa Łuca.
19 czerwca wcześniej zaprezentowany przez nas
program artystyczny pokazaliśmy na XV Spartakiadzie
Środowiskowych Domów Samopomocy województwa
podkarpackiego.
Członkowie SU wspólnie z przedstawicielami wszystkich
organizacji uczniowskich pod opieką Pani mgr Anzheli Stetsiv,
Pani mgr Jolanty Mroczek-Pupki i Pani mgr Agnieszki Buryło
przygotowali wolontariat dla 60 Środowiskowych Domów
Samopomocy woj. Podkarpackiego biorących udział w tej
spartakiadzie.
• organizujemy
dyżury szkolne
• systematycznie prowadzimy tablicę informacyjną SU
• współpracujemy ze szkolnymi organizacjami
uczniowskimi
Mateusz Fudali IIId
Marlena Staszowska IIIe
Karolina Pich IIIb
Jakub Dańczura IIIa
Małgorzata Zając IIIb
Paweł Konieczny IIId
Emanuela Kwaśniak IIId
Aleksandra Madejowska IIId
Aleksandra Baran IIIb
Kinga Jędrzejko IIIb
Kinga Potyrała IIb
Magdalena Czura IIb
Katarzyna Kubas IIb
Mariola Kubas IIb
Karolina Kubas IIb

similar documents