Document

Report
Aantal spelers
Teamfunctie
Doelstelling
: 15 + 1 keeper
Datum
: 26-01-2014
: Aanvallen Fase 1 & 2
: Technisch : Passing over de grond Links + Rechts
: Tactisch : Keuzes maken aan de bal, keuzes maken zonder bal in het positie kiezen, herkennen
van de 2:1 situatie
Oefening 1
Trainingsinhoud
Basisvaardigheden
1
Coachaanwijzingen
Passing
Duur: 15 minuten
Organisatie:
2 organisaties.
•
•
•
•
Afstand tussen de pionnen: 12 meter
Elke oefening 2 minuten uitvoeren
•
•
•
•
•
Kappen binnenkant voet
Kappen onder de voet
Kappen buitenkant voet
Enkele schaar
Step over
•
•
Strak inspelen zonder stuit
Raak de bal in het hart van de bal
Beide benen gebruiken
Tenen wijzen richting de speler waar
je wilt spelen
Standbeen naast de bal
Armen mee bewegen om meer
snelheid te geven aan de bal
Dribbel
• Elke stap de bal aanraken (werken
met levels)
•
Wanneer je 5x de bal kan raken
probeer de spelers te stimuleren om
de volgende keer 6x de bal te raken.
•
Hoog tempo dribbelen
Bij de middelste pion afkappen en passing
over de grond naar de volgende pion
Tekening
Aantal spelers
Teamfunctie
Doelstelling
: 15 + 1 keeper
Datum
: 26-01-2014
: Aanvallen Fase 1 & 2
: Technisch : Passing over de grond Links + Rechts
: Tactisch : Keuzes maken aan de bal, keuzes maken zonder bal in het positie kiezen, herkennen
van de 2:1 situatie
Oefening 2
Trainingsinhoud
Pass en meeneemvorm
2
Coachaanwijzingen
Passing
Tekening
Vorm 1 (en 2 andersom):
Duur: 15 minuten
Organisatie:
Drie organisaties.
•
•
•
•
Afstand tussen de pionnen: 15 meter
Vorm 1: linksom, aanbieden in ruimte door
positie te kiezen.
Vorm 2: rechtsom idem
Vorm 3: linksom, aanbieden door in de bal
te komen, te kaatsen en om het hoedje weer
meenemen in de loop.
Vorm 4: rechtsom idem
Alle vormen beginnen vanuit een rollende
bal.
Methodiek:
Moeilijker
Afstanden groter maken
Makkelijker
Afstanden kleiner maken
•
•
Strak inspelen zonder stuit
Raak de bal in het hart van de bal
Beide benen gebruiken
Tenen wijzen richting de speler waar
je wilt spelen
Standbeen naast de bal
Armen mee bewegen om meer
snelheid te geven aan de bal
Vorm 3 (en 4 andersom):
Oefening 3
Trainingsinhoud
Coachaanwijzingen
Tekening
Bewegingsscholing
3
Wendbaarheid
Duur: 5 minuten
Organisatie:
Afstand tussen de pionnen in de breedte:
1,5 meter
De speler beweegt:
• Voorwaarts door een in slalom
opgestelde rij pionnen
• Een zijde zijwaarts-voorwaarts, gevolgd
door een zijde rennend.
Voert bovenstaande oefeningen in het
hoogste tempo uit en in 2 herhalingen.
Houding:
• Correcties geven op
lichaamshouding en
bewegingsrichting van armen en
benen.
• Beweeg op de voorvoeten, geen
haklanding.
• Het neerkomen is het moment van
omhoog komen.
• Houd het hoofd en de romp stil.
• Korte pasjes.
Uitvoering:
• Snelheid van verplaatsen zodanig
kiezen dat de technische uitvoering
van de oefeningen optimaal is.
10 meter
Oefening 4
Trainingsinhoud
Coachaanwijzingen
K+3:2
4
Duur: 15 minuten
Organisatie: 2 maal uitzetten
Breedte van het veld : 20 meter
Lengte van het veld: 40 meter
Coachploeg:
Regels:
De aanvallende partij kan scoren op 2
kleine doeltjes.
De verdedigende partij kan scoren op het
grote doel binnen 15 seconden.
Methodiek:
Moeilijker
Veld kleiner maken
Doeltjes dichte bij elkaar
Een 3e verdediger van achteren laten
komen.
Makkelijker
Veld groter maken
Doeltjes verder uit elkaar
Passing
• Strak inspelen zonder stuit
• Raak de bal in het hart van de bal
• Beide benen gebruiken
• Tenen wijzen richting de speler waar
je wilt spelen
• Standbeen naast de bal
• Armen mee bewegen om meer
snelheid te geven aan de bal
Tactiek:
• Kijkgedrag.
• Open staan naar de richting waar je
heen wilt.
• Schuine lijn houden.
• Keuzes aan de bal
- Dribbel of pass
Tekening
Oefening 5
Trainingsinhoud
Coachaanwijzingen
Partijspel
5
Passing
K+3 tegen 4 (2 organisaties)
Duur: 4x5 minuten: 20 minuten
Organisatie:
Breedte van het veld : 40 meter
Lengte van het veld: 25 meter
Formatie:
K:3
1:3
Coachploeg:
Regels:
De aanvallende partij kan scoren in 2 kleine
doeltjes (positie 6 en 8)
Op het moment dat de verdedigende partij
de bal verovert, kunnen zij scoren bij de
keeper.
Methodiek:
Moeilijker
Doeltjes dichter bij elkaar zetten
Veld kleiner maken
Makkelijker
Doeltjes verder uit elkaar zetten
Veld groter maken.
•
•
•
•
•
•
Strak inspelen zonder stuit
Raak de bal in het hart van de bal
Beide benen gebruiken
Tenen wijzen richting de speler waar
je wilt spelen
Standbeen naast de bal
Armen mee bewegen om meer
snelheid te geven aan de bal
Tactiek:
• Oogcontact met elkaar
• Herkennen van de 2:1 situatie.
• De overige spelers kiezen positie ten
opzichte van elkaar.
• Schuine lijnen houden.
• Keuzes maken aan de bal
1. Dribbel
2. Passing
Tekening

similar documents