Aktiv lytting

Report
AKTIV LYTTING
God kommunikasjon og
selvutvikling i mentorarbeidet
Agenda
Presentasjon
Innsjekk
Å lytte
Aktiv lytting
Kommunikasjon
Selvutvikling
Toril Nygreen Grave
Utdannet pedagog og coach
Erfaring fra skole/lærer og næringsliv/HR Manager
Driver TNG Coaching www.tngc.no
Roller i trosopplæringsarbeid:
Frivillig
Mentor for 3 enheter
Ansatt/Menighetspedagog i 25% stilling
Mor
Innsjekk – hvor er du?
Parkeringsplass:
Å lytte
3 nivå
Nivå 1: fokus hos deg selv
Nivå 2: fokus på den andre
Nivå 3: vidt fokus; hva ”skjer i rommet”
Eks: lommelykt
NB! Ingen av nivåene er ”feil”
Nivå 1
Fokus hos deg selv
Du er i din opplevelse av det som skjer
Vurderer det som blir sagt/gjort
Analyserer/innplasserer informasjon i egen
struktur
Planlegger det du skal si etterpå
Demo lytting på nivå 1
Nivå 2 og 3
Fokuserer på den andre/atmosfæren
Avviser egne tanker og dømming
Legger bort ekspertise
Er nysgjerrig på den andres opplevelse
Stiller deg i den andres perspektiv/sko
Styrer oppmerksomheten bevisst
Speiler den andre
Demo lytting på nivå 2 og 3
Øvelse
Hva er et emne du har sterke meninger om?
Å bruke de 3. nivåene som mentor
I forkant av veiledningsmøtet:
Nivå 1 – hva skjer hos meg?
Bevissthet
Eventuell parkering
Vær forberedt: hva vil jeg formidle/få vite
Å bruke de 3. nivåene som mentor
Underveis i veiledningsmøtet:
Nivå 2 og 3
Legge bort egen agenda
Se den andres prosjekt
Ta inn all tilgjengelig informasjon
Den ene/gruppen – hva er usagt?
Iblant nivå 1 – Veiledning (NB bevissthet!)
Å bruke de 3. nivåene som mentor
I etterkant av møtet:
Nivå 1 – hvordan var det for meg?
Hva fungerte/ikke? (Ærlighet)
Hva kan jeg lære?
+
-
Hva kan jeg rose meg selv for?
Hva fungerte ikke?
Et godt råd til neste gang er…
Hva vil jeg finne ut av/
få hjelp til?
Hvem vil jeg spørre?
Hva vil jeg melde tilbake?
Til hvem?
?

Aktiv lytting
Virkningen av å bli hørt
Aktiv lytting er en teknikk
Du lytter på nivå 2 og speiler tilbake
ØVELSE GJØR MESTER
Kommunikasjon
Motta og sende
Indre og ytre faktorer
Kroppsspråk og stemmebruk
Tydelighet
Riktig frekvens/speile de andre
Kommunikasjon og lytting
Hvordan vil bevissthet rundt de tre nivåene for
lytting påvirke kommunikasjonen?
Hvordan vil aktiv lytting påvirke
kommunikasjonen?
Å spørre
Å skape en ærlig dialog
Hvordan stiller vi spørsmål?
Hvilke svar gir vi rom for?
Å få tilbakemelding
DIN innstilling? Tilgjengelig informasjon
Hvordan legge til rette for negativ
tilbakemelding?
Selvutvikling
Være - lære om oss selv
Gjøre - ”strekke” oss selv
JoHaris vindu
Selvutvikling
JoHaris vindu
A
B
Det offisielle deg
(Slik du viser deg selv)
Det hemmelige deg
(Bak fasaden)
C
D
De sidene ved deg som
andre ser, men du ikke er
bevisst.
Det ukjente deg
Selvutvikling
JoHaris vindu - utviklet
A
B
Det offisielle deg
(Slik du viser deg selv)
Det hemmelige deg
(Bak fasaden)
C
D
De sidene ved deg som andre
ser, men du ikke er bevisst.
Det ukjente deg
Selvutvikling i mentorrollen
Hvilke muligheter ser vi?
Lytt!
Egen refleksjon før, under og etter møtet.
Logg/journalskriving
Hva tar du med deg fra dette seminaret?
Hva har du lært?
Handlingspunkter – (Hva vil du begynne/slutte med?)
Hva vil du reflektere vider over?

similar documents