Prezentace aplikace PowerPoint - KS MAS Olomoucký kraj

Report
Projekt
Místních partnerství
zaměstnanosti
Mgr. Karel Hošek
Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje
Krajský kulatý stůl zaměstnanosti , Olomouc
10. 5. 2013
Základní informace o Krajském sdružení
Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje (KS MAS OK):
- je tvořeno 13 místními akčními skupinami z Olomouckého kraji
- místní akční skupiny jsou místním partnerstvím (veřejný,
soukromý a neziskový sektor)
- hlavní činností MAS je realizace Programem rozvoje venkova ČR
a všestranný rozvoj jejich území
-
KS MAS OK je komunikační platformou umožňující přenos
dobré praxe mezi MAS
KS MAS OK hají zájmy svých členských MAS
Základní informace o projektu MPZ
Hlavní partner: Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje
Zahraniční partneři: 2 místní koordinátoři paktu zaměstnanosti
Finanční partneři: 6 MAS s problémy zaměstnanosti
Nefinanční partner: Olomoucký kraj
Financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Opatření 5.1 Mezinárodní spolupráce
Celkový rozpočet: 6 384 272,40
Harmonogram realizace projektu: 31. 12. 2012 – 30.12. 2014
Cíle projektu
• využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti v
periferních regionech Olomouckého kraje
• příprava MAS na čerpání finančních prostředků z ESF
po roce 2014
• ověření zahraniční praxe MPZ v nejproblematičtějších
mikroregionech Olomouckého kraje
• užší spolupráce MAS s kontaktními pracovišti Úřadu
práce ČR
Partneři projektu
Finanční partneři projektu:
- MAS Horní Pomoraví
- MAS Na cestě k prosperitě
- MAS Partnerství Moštěnka
- MAS Šumperský venkov
- MAS Uničovsko
- MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
Nefinanční partneři projektu:
- Olomoucký kraj
- Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (Horní Rakousy)
- Regionalmanagement Obersteiermark West (Západní Horní
Štýrsko)
Problémové regiony ČR a OK
Aktivity projektu
1)
Rozvoj místního partnerství = hledání nových členů mezi aktéry
zaměstnanosti; ustavení pracovních skupin MAS
2)
Realizace kulatých stolů zaměstnanosti = jednání nových pracovních
skupiny zaměřených na zaměstnanost, sociální inkluzi; definování
problémů regionu
3)
Přenos zahraniční zkušenosti = každá MAS bude navštívena rakouskými
partnery; následně v roce 2014 zástupci MAS navštíví rakouské partnery
4)
Tvorba místní strategie zaměstnanosti = každá MAS vytvoří dokument
zaměřený na individuální problémy území a jejich řešení;
5)
Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj = aktivita KS NS
MAS, Olomouckého kraje a účastníků krajských kulatých stolů
6)
Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe =
semináře pro ostatní MAS, mezinárodní konf., příručka dobré praxe
7)
Projektové zázemí
MS pakt Zaměstanosti
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Rozvoj místního partnerství
1)
•
•
•
•
•
•
Partneři:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
RPIC-ViP s.r.o.
Úřad práce České republiky
Zentrum für soziale Innovation (Rakousko)
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (Německo)
Copevo (Španělsko)
2) Cíle:
• seznámit experty MSPaktu s příklady dobré praxe nejúspěšnějších
teritoriálních paktů zaměstnanosti (TEP) v EU
• rozvíjet spolupráci s úspěšnými TEP a místními partnerstvími v rámci EU
• rozšířit koncept a principy TEP a místního partnerství v rámci celé ČR a
informovat relevantní subjektů v ČR
Děkuji
za pozornost
Mgr. Karel Hošek
projektový manažer
Místní partnerství zaměstnanosti
mobil: 777 952 988
e-mail – [email protected]

similar documents