Utviklingstrapp DSK

Report
Utviklingstrapp
Drammen slalåmklubb
Tor Gautneb
Øyvind Sæterli
Hva er en utviklingstrapp?
 Verktøy for trenere, foreldre, utøvere:
 Aktivitetsmengde på ulike alderstrinn
 Innholdsbeskrivelse av treningen på alle grupper
 Lærings- og utviklingsmål for utøverne
” En utviklingstrapp er et redskap som beskriver et
hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp fra første
treningssår til toppidrettsnivå”. (Olympiatoppen)
Hvorfor?
 Utviklingstrappen skal sikre at unge utøvere får
utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til
utvikling av toppidrettslig prestasjonsnivå
 Hvert trinn betegner et nytt nivå.
 Trinn 1: < 10 år,
“Lek og moro”,
grunnleggende bevegelseserfaring
 Trinn 2: 10-14 år,
“Lære å trene”
 Trinn 3: 14-16 år Jr 1,
“Trene for å trene”
 Trinn 4: 17-19 år, Jr 2,
«Trene for å konkurrere»
 Trinn 5: 20 år og eldre,
“Trene for å vinne”.
 Denne utviklingstrappen tar for seg trinn 1-3
Den røde tråd





Rød tråd i planleggingen av treningen
Rød tråd i utviklingsmål (trinn for trinn)
Rød tråd i barmark og skitrening
Optimalt sett skal man ikke «hoppe over trinn».
Starter man som 11 åring må fokuset være å utvikle
egenskaper og beherske ferdigheter fra trinn 1
Trinn 1
 < 10 år: « Lek og moro»:
 «Allsidig psykomotorisk grunnskolering»
 Delmål 1: Lekbetont og allsidig
bevegelsesopplæring og samling av
bevegelseserfaring fra ulike idretter
 Delmål 2: Begynne å lære idrettsteknikker i
grovkoordinert form
 Drive med flere idretter (2 i tillegg)
Trinn 1
 Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder:
 Mål for skitreningen for trinn 1 utøvere:
 1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski)
 2. Balanse over ytre ski
 3. Lære seg å bruke knærne
I dokumentet finnes en liste over ferdigheter som bør
beherskes etter trinn 1
Trinn 1
 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder:
 Motorisk gullalder (meget gunstig å trene variert)
 Utvikle koordinasjon mest mulig
 En bred, omfattende og variasjonsrik
bevegelseserfaring i denne perioden vil være viktig for
videre utvikling og læring av spesialteknikker
Trinn 1
 Ferdigheter som bør læres i trinn 1:













Rulle fremover, inntil 5 etterhverandre i serie
Bakover rulle
Slå hjul begge veier, en og en og i serie
Stå på hodet
Stå på hendene
Rytmiske hink i serie, begge ben, fremover og bakover (minst 5 i serie)
Rytmiske hopp fremover, bakover og sideveis med samlede ben (minst 5
i serie)
Balansere på bom
Kaste, fange liten ball med begge hender
Balansere på bom, kaste og fange liten ball
Piruetter, 180 graders vendinger med balanserte landinger på 2 ben
Balansere slak line
Beherske basis alpin bevegelser på rollerblades (svinge balansert i
utforkjøring).
Trinn 2
 10-14 år, «Lær å trene»
 «Begynnende spesialisering i idretten»:
 Delmål 1: Lære spesialidretettens teknikker
 Delmål 2: Utvide bevegelseslæringen ved nærliggende
idretter og flerkamp trening (variasjon).
 Delmål 3: Anvende spesielle øvingsformer til utvikling
av egenskaper som utvikler
teknikkgrunnlaget.
 Delmål 4: Begynne konkurransevirksomhet (NB)
 Drive med 1-2 idretter i tillegg
Trinn 2
 Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder:
 Mål for skitreningen for trinn 1 utøvere:







1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski)
2. Balanse over ytre ski
3. Lære seg å bruke knærne
4. Store kantregulator (hofte)
5. Dynamisk arbeid
6. Stavisett
7. Timing
 I dokumentet finnes en liste over øvelser å beherske
Trinn 2
 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder:
 Hovedfokus: (fra Olympiatoppens utviklingstrapp,
alpint):






Lære riktige treningsrutiner
Moderat mengde og moderat intensitet.
Trene 10-12 timer pr uke
I tillegg kommer aktivitet på eget initativ (egentrening)
Generell trening
Motiver utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og
innarbeide sunne holdninger til trening.
Trinn 2






Trene styrke min 2 x pr uke
Trene uth min 2 x pr uke
Trene bevegelighet
Trene koordinasjon
Innlæring av riktig løfteteknikk i styrkeøvelser
Ironman jr test
Trinn 2
 Ferdigheter som bør læres i trinn 2: (utvalg)
 Rulle fremover, inntil 5 etterhverandre i serie med 180- og 360
graders piruett mellom rullene.
 Slå hjul begge veier på balansebom/benk, en og en og i serie
 Gå på hendene
 Rytmiske hink i serie, begge ben, fremover, bakover, sideveis og
igjennom løype(minst 15 i serie)
 Rytmiske hopp fremover, bakover, sideveis og i løype med samlede
ben (minst 15 i serie)
 Balansere slak line
 Forlengs og baklengs salto på trampoline eller stupebrett
 Ski imitasjoner på rollerblades, fritt og i løype
 Skape hastighet i svinger på rollerblades fremover og bakover, flatt
og oppover
 Sykle etthjulsykkel
 Beherske relativt vanskelige hinderløyper, som setter krav til både
spenst/hurtighet, forflytninger i alle retninger, over, under, klatring
osv
Trinn 2 (3)
 Innlæring av gode rutiner i forbindelse med:
 Ernæring
 Restitusjon
 Utøverne bør i løpet av trinn 2 lære seg hva som er bra
treningsmat/drikke og hva som ikke er det.
 Spise frokost, lunsj, middag og kveldsmat hver dag. I
tillegg kommer det mellommåltider og mat/drikke i
forbindelse med trening.
 Det bør legges vekt på at utøverne lærer seg å spise 1-2
timer før trening.
 Det skal drikkes på alle økter både på ski og barmark.
 Spise rett etter trening
Trinn 3
 Trinn 3: 14-16 år, «Trene for å trene»
 «Fordypning i den spesifikke idretten» eller «grundigere
idrettspesifikk trening»:
 Delmål 1:




Konstant utvikling av motoriske
grunnegenskaper
Delmål 2: Stabilisering av teknikk
Delmål 3: Gradvis stigning i treningsbelastning
Delmål 4: Regelmessig konkurransevirksomhet
Fordel å drive 1-2 idretter i tillegg
Trinn 3
 Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder:
 Fra Olympiatoppens utviklingstrapp alpint, om
skitrening:
 «Skiteknisk er dette trinnet å se på som et
grunnleggende trinn der man skal utfordre de
grunnleggende ferdighetene på ski og tilpasse til nye
ytre forhold.»
 Videreutvikling fra trinn 2
Trinn 3
 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder:
 Hovedfokus: (fra Olympiatoppens utviklingstrapp,
alpint):
 Stor treningsmengde, progressivt økt intensitet
 Trene 12-15 timer pr uke
 I tillegg kommer aktivitet på eget initativ (egentrening)
 Fortsatt fokus på generell trening, i tillegg kommer
spesifikk trening i periode
 Motiver utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og
innarbeide sunne holdninger til trening.
Trinn 3





Styrke:
Dokumentere riktig løfteteknikk i alle sentrale øvelser
Trene styrke min 2x pr uke
Krav til utholdende styrke
Ekstra fokus på buk og rygg










Utholdenhet:
Trene utholdenhet minst 3 x pr uke
Anaerob trening i spesifikke blokker
Bevegelighet:
Tren bevegelighet!
Alpin spesifikk koordinasjon:
Trene alpinspesifikk koordinasjon og balanse.
Legg inn balanse og koordinasjon i annen trening

similar documents