презентацию - Сайт школы 307 | school307.uz

Report
Dars mavzusi:
Hashoratlar
hayoti.
Darsning maqsadlari:
Ta’limiy maqsad:Hashoratlar hayoti matni bn
tanishtirish va hashoratlarning tabiatdagi o’rni
haqida bilib oladilar, matn bn ishlash va
xulosalar chiqarish ko’nikmalarini rivojlantirish;
Tarbiyaviy maqsad:Tabiatga mehr uyg’otish, foydali
hashoratlarni asrash va zararli hashoratlarga
qarshi kurashishga o’rgatish;
Rivojlantiruvchi maqsad:hashoratlar ustida kuzatish
olib borishni tahkil etish , o’tkazilgan kuzatishlar
asosida bolalarga estetik tuyg’ularni shakllantirih
va hamkorlikda ishlash ko’nikmalarini
rivojlantirish.
O’tilgan Mavzu:
Ijtimoiy foydali
mehnat.
“Aqliy hujum”
Savollar.
1.Sinf xonasida qanday
ishlarni bajargansiz?
2.Maktab hovlisidachi?
3.Mahallada bo’ladigan
hasharlarda qatnashganmisiz?
4.Ota-onangizga uy va
tomorqa ishlarida
yordamlashib turasizmi?
Sinf
xonasini
tozalash
Gullarg
a suv
quyish
Ijtimoiy
Foydali
mehnat
Ko’chatla
r,
gullar
ekish
Hasharda
qatnashis
h
Qog’oz,
xazon
terish
Hashoratlar
Hashoratlarning tuzilishi .
Pashsha
va
chivinlar
Pashshaning urg’ochisi inson
yoki hayvon qonini so’rib
ko’payadi.Erkak pashsha o’simlik
suvi va nektari bilan oziqlanadi.
Ch u m o l i
Bilib oling!
Chumoli o’z og’irligidan 50 barobar
og’irroq yukni ko’tarib tashiy oladi ,
ularni “o’rmon sanitarlari “deb ham
atashadi.1 ta chumoli 1 gektar
maydondagi mevali va mevasiz
daraxtlarni zararli hashoratlardan
tozalaydi.
S u v a r a k lar
Suvarak jirkanch , o’ta harakatchan
hashorat bo’lib , u oziq – ovqatlarni
buzadi va kasallik tarqatadi.
O’rgimchak
O’rgimchaklarning oyoqlari sakkizta bo’ladi.Ular asosan
hashoratlar bilan oziqlanadi.O’rgimchaklar
yopishqoq to’r to’qishadi.Ularning qurbonlari ana shu
to’rga ilinadi. Ular to’riga ilingan chivin yoki
pashshalarni qimirlashga qo’ymaydi.Qimirlasa to’rini
siqib boraveradi.
Chayon
Chayon o’ta zaharli , uning
zahri dumida bo’ladi.
•
Arilar
gullarning
nektari va
changini
to’playdi.
Tuxumdan
chiqqan
qurtchalarni
ovqatlantirish
uchun ularni
uyalariga
to’playdi.
Kapalaklarning 165 000 dan ortiq turi
bor.
Ularning 20 mingtasi – kunduzgi va 145
mingtasi – tungi kapalaklardir.Ko’pchilik
urg’ochi kapalaklar bir necha kungina
yashaydilar.Ular kechalari ham kunduzlari
ham uchishadi.
•Ninachi eng tez uchar hashorat
hisoblanadi .Ajoyibotni qarangki
,kamalakdek serjilo ninachilar
ko’lmakdagi badbashara jirkanch
qo/ng’izdan yaralar ekan
Ninachi
• U pashsha
va boshqa
hashoratlarni ovlash uchun ko’l
va ariqchalar ustida uchib
yuradi.
Beshiktebratar
Chigirtkalar - orqa
uzun oyoqlarini
qanotlariga ishqab
chirrilagan ovoz
hosil qiladilar.
Qo’ng’izlar
Yonar qurt qo’ng’izning bi turi bo’lib , o’zidan
oq-zangori yorug’lik taratadi
Topishmoqlar
Tinim bilmay
ishlaydi ,
Qo’lga olsang
tishlaydi.
Chumoli
Zavqli uning hayoti,
kashtali har qanoti
Umri qisqa bo’lsa ham
Gul bilan ko’rar baham
Kapalak
O’tirishi toyloqday,
O’t yeyishi yilqiday
Chigirtka
Sevar anhor suv bo’yin
Uchish, qo’nishdir o’yin
Aytib taralla bedod,
O’zini qiladi shod
Ninachi
Gulga qo’nadi,
Sharbat yig’iladi
Ari
Beli qilday
Boshi xumday
Chumoli
Tamom

similar documents