Cykeln-pp

Report
Cykeln
1. Cykelns historia
• De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet
• Ordet cykel kommer från franskans bicycle
• Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns –
lyckades aldrig
• Cykelns föregångare – en sparkcykel utan styre
och pedaler
Cykelns utveckling 1
Ca 1816 fanns en cykel med styre men det
fanns fortfarande inga pedaler så man var
tvungen att sparka sig fram. Det var en cykel
med 2 hjul.
Det var modernt bland de rika att ha en
sådan cykel. (tysk uppfinning)
Cykelns utveckling 2
Ca 1840 började man använda pedaler som
var som en vev på bakhjulet och som drevs
av en hävstång längst fram (som en
trampbil).(skotsk uppfinning)
Cykelns utveckling 3
Ca 1860 monterade man vevarmar och
pedaler på framhjulet istället för på
bakhjulet (fransk uppfinning).
Cykeln kom till USA ca 1865
Cykelns utveckling 4
Ca 1870 startade serietillverkning i England. Man började
göra framhjulet större och större, för att cykeln skulle gå
snabbare (man tävlade).
Stor nackdel: cykeln tippade lätt framåt. Höghjuling med
mindre hjul och pedalerna längre ner prövades men
kraften drevs fortfarande på framhjulet. För att kunna
cykla på en höghjuling krävdes bra vägar och inga hinder.
Cykelns utveckling 5
Ca 1885 tillverkade man i USA en cykel med litet hjul fram istället för
där bak. Alltså tvärtom. Drivkraften låg för första gången på bakhjulet.
Därefter hade man inget behov av olika storlekar på hjulen därför blev
hjulen lika stora= den första moderna cykeln är född=säkerhetscykeln.
Cykelns utveckling 6
Ca 1890 kom man på att använda luftslang i
hjulet istället för hårdgummi=en mera
behaglig cykeltur. Höghjulingarna försvann
helt.
2.Drivkraften bakom utvecklingen
• Den nya typen av cykeln blev mycket snart
både ett sportredskap och ett transportmedel
för vardagsbruk, först i Storbritannien men
snart också i andra länder.
• I USA fanns år 1899 över 300 cykelfabriker
som varje år tillverkade mer än en miljon
cyklar.
• Det första cykelfabrikerna blev senare
bilfabriker tex Peugeot.
• Cykelns popularitet gjorde att även
landsvägarna började rustas upp.
• Cykeln var den första produkten som såldes
med hjälp av reklamaffischer.
Cykelaffischerna blev en ny genre.
• I världen finns det dubbelt så många cyklar än
bilar.
• Cykeln har haft en stor betydelse som
masstransport medel tex i andra världskriget
intogs Singapore av cyklande japanska arméer.
Även i Vietnamkriget spelade cykel en viktig
roll. De båda världskrigen ledde till ökad
efterfrågan på cyklar i arméerna.
• Efter andra världskriget ökade
tillverkningen av bilar och detta medförde
att cykelproduktionen minskade något.
• På 1970-talet ökade efterfrågan på cyklar
pga energikris, höjda bensinpriser, och ett
växande intresse för motion.
• Cykeln bidrog till den svenska
industrialismens genombrott på 1890-talet.
3.Uppskatta resultatet av att vi
använder teknik
• Cykeln fick i början störst betydelse på
landsbygden. Med cykel kunde man också
ta sig fram flera mil också på dåliga vägar.
• Cykeln blev en frihetssymbol.
• En annan fördel var att det blev flera
arbetstillfällen. Med cykel tex kunde en
skogsarbetare bättre utnyttja olika
arbetstillfällen när det bjöds.
• Cykeln sprider heller inga föroreningar.
• På 1980-talet har cykeln utvecklas
ytterligare. Moutainbike är en form av
terrängcykel som uppfanns i USA där
däcken är lite bredare samma sak med
trixcykeln BMXen .
Skillnader män/kvinnor i teknik
• Män och kvinnor aktiverar olika delar av
hjärnan när de löser problem
• Kvinnor har lättare att ta till sig ny teknik på
tex jobbet - män tycker att ny teknik inkräktar
på arbetet
• Yngre har lättare att ta till sig ny teknik än vad
äldre har
Källor
• Wikepedia/cykel
• Nationalencyklopedin band 4
• http://tyve.se/blog/2005/skillnader- mellan
man och kvinna
• http://sverigesradio.se/sida/artikelaspy?prog
ramid

similar documents