Fase 2.Verzorgen van de winkel 3.5 en 3.6.

Report
Fase 2
Winkel aanvullen
Kerntaak: verzorgen ontvangst en
verwerking van goederen
Hoofdstuk: Bouwen en verzorgen van
artikelpresentaties
Par: 3.5 en 3.6
Blz. 108 t/m 121
3.5 Verpakkingen
2 soorten verpakkingen:
• Consumentenverpakking
• Transport verpakking
Consumentenverpakking
• Verpakking moet consument aanspreken!
• Verschillende soorten:
- Blik
- Zak
- Doos
- Pak
- Bak
- Kuip
- Folie / wikkel
- Fles
- Pot
- Blister verpakking
Transportverpakking
• Moet het artikel op de weg van de fabrikant naar
de detailhandel en tijdens de opslag beschermen
en de houdbaarheid waarborgen.
• Bij het transport moet hierbij zo efficiënt
mogelijk zijn.
• Bij het transport en de opslag van artikelen wordt
gebruikgemaakt van omverpakkingen (bundelen
artikelen zoals pallets, bakken, rolcontainers,
krimp-/rek folie)
Verpakkingsfuncties
•
•
•
•
•
Bescherming bieden
Verhandelbaar zijn
Bruikbaar zijn
Verkoopbaar zijn
Informatie bieden
• Bescherming (van product of gebruiker, tegen
diefstal)
• Verhandelbaar (makkelijk te vervoeren, goed
kunnen stapelen, ophangen of presenteren)
• Bruikbaar (gemakkelijk in gebruik bijv. krat met
handvatten)
• Verkoopbaar (opvallen door kleur en vorm
hierdoor hogere attentiewaarde)
• Informatie (samenstelling, gebruik, keurmerken)
Verpakkingsmaterialen
•
•
•
•
•
•
•
Hout (pallets en kisten)
Karton (bv. Omdozen)
Papier
Kunststof (bijv. Polyethyleen)
Metaal
Gasverpakkingen
Glas
Afval
• Afval: karton, papier, plastic, glas
• Organisch afval: Afval van de versafdeling
• Omverpakkingen: vaak statiegeld
verpakkingen zoals:
Hergebruik en recycling
• Hergebruik: opnieuw gebruiken in de huidige
staat
• Recycling: Materiaal wordt verwerkt en
daarna gebruikt voor nieuwe producten
bijvoorbeeld autovband -> sleeltuinmat
Afval in het milieu
Hoelang duurt het voor deze materialen zijn
verteerd als het zomaar weggooit op straat…..?
• sigarettenpeuk
• bananenschil
• metalen blikje
• plastic frisdrankfles
• plastic zak
• kauwgum
• aluminium blikje
• Polystyreen frietbakje
• plastic sixpack-houder
• glazen fles
• sigarettenpeuk
• bananenschil
• metalen blikje
• plastic frisdrankfles
• plastic zak
• kauwgum
• aluminium blikje
• polystyreen frietbakje
• plastic sixpack-houder
• glazen fles
Bio-afbreekbaar
1-5 jaar,
4 - 6 weken,
1,5-50 jaar,
5-10 jaar,
10-20 jaar,
20-25 jaar,
80 jaar tot 200 jaar,
90 jaar,
100 jaar,
1 miljoen jaar.
3.6 Brand
• Elke 45 minuten breek er ergens in Nederland brand uit!
brand bradford stadion
Tijdens het drama werden vele heldendaden verricht door
zowel politiemensen als supporters. Supporters die in
veiligheid waren, waagden hun leven om anderen in nood te
redden. 22 supporters kregen later een medaille voor moed.
56 mensen stierven en meer dan 200 raakten gewond. Uit
latere onderzoeken bleek dat iedereen gered had kunnen
worden als de ernst van de situatie tijdig was onderkend.
Verbrandingsvoorwaarden
• Brand in huiskamer
Brand ontstaat als op een bepaald moment aan
de volgende 3 voorwaarden gelijktijdig worden
voldaan: Er moet:
- Brandbare stof aanwezig zijn
- Zuurstof aanwezig zijn
- Ontbrandingstemperatuur bereikt zijn
Dit is de branddriehoek!
Hou ontstaat brand?
• Door de 3 O’s:
* onwetendheid
* onvoorzichtigheid
* onverschilligheid (het interesseert me
niet)
Brandpreventie
Er zijn drie soorten brandpreventie:
- Bouwkundig brandpreventie
* indeling van het gebouw (nooddeuren, gangen, trappen,
noodtrappen, in- en uitgangen
* bouwmaterialen
* installaties
- Organisatorisch
* voorlichting
* opstellen van huisregels (arbo verplicht)
* ontruimingsplan opstellen
* oefenen en controle brandblusmiddelen
- Technisch
* blusapparatuur
* brand- of rookmelders
* Sprinklerinstallatie
* Noodverlichting
Handelen bij brand
In volgorde:
- Ontruimen en alarmeren
- Isoleren en hulpverlenen
- Blussen
Ontruimen en alarmeren
• Klanten en personeel pand in veiligheid
verlaten (vluchtroute)
• Een vluchtplan maken en dit oefenen, zo
breekt er geen paniek uit.
• Sla alarm (alarmknop)
• Controleer de alarmering
door ook zelf 112 te bellen
Isoleren en hulpverlenen
• Sluit ramen en deuren (zo kan brand zich
moeilijk verplaatsen)
• Vuur krijgt zo ook geen nieuw zuurstof
• Afsluiten van de gaskraan
• Afsluiten van electriciteitstoevoer
Blussen
• Als BHV-er kan je kleine brandjes zelf blussen.
Blusmiddel moet wel geschikt zijn voor de te
blussen brand!
Brandbestrijding
Blusprincipes
• Verlagen van de temperatuur (bluswater)
• Verhinderen van de zuurstoftoevoer
(afdekken, verstikken)
• Wegnemen van de brandbare stof (vaak niet
mogelijk, wel nat houden mogelijk)
• Anti katalystische werking (zorgt er voor dat
de scheikundige verbrandingsreactie stopt)

similar documents