Barış Aksu

Report
BARIŞ AKSU
3103100007

MAGLEV trenleri özel rayları üzerinde
oluşturulan elektromanyetik alan yardımı
ile havada hareket eden trenlerdir

MAGLEV trenlerin altında mıknatıslar
bulunur.

Aynı zamanda MAGLEV trenler için özel
olarak üretilmiş tren raylarında da
elektromıknatıslar bulunur.

Trenin ileriye doğru hareketi de
elektromıknatıslar tarafından sağlanmaktadır.

Bir elektrik motorunun, tren ve raylar üzerine
açılarak, yerleştirilmiş biçimi olarak imal
edilmiştir.
MAGLEV teknolojisinin başlıca iki
tipi vardır;

EMS (Elektromanyetik çekme)

EDS (Elektrodinamik itme)
EMS (Elektromanyetik çekme)

Tren altında ve özel ray üzerinde
elektromıknatıslar bulunur.

Geleneksel elektromıknatıs kullanması
nedeniyle üretimi daha kolaydır.

EDS sistemine göre daha az enerji
harcamaktadır.

Taşıt ile özel rayları arasındaki hava boşluğu 1
cm yüksekliğindedir.
EMS (Elektromanyetik çekme)

En önde gelen EMS uygulaması
Transrapid08 (Almanya, Şanghay (Çin))
MAGLEV sistemidir
EDS (Elektrodinamik itme)

Tren ve özel rayın her ikisinde de manyetik
alan vardır.

EDS’de özel ray ile arasındaki boşluk 1015 cm olup, EMS’den çok daha yüksektir.

EDS düşük hızla çalışmaya başladığında
tekerleklerinden destek almak zorundadır.

EMS’ye göre yük kapasitesi çok daha
fazladır
EDS (Elektrodinamik itme)

Japon MAGLEV treninde modern süper
iletken mıknatıslar, daha geniş boşluğa
izin veren geri itme tipi EDS’dir.
Kullanılmakta Olduğu Ülkeler

Şanghay (Çin) MAGLEV

Linimo (Tobu Kyuryo hattı, Japonya)

Emsland (Almanya)
MAGLEV Trenlerinin Diğer Ulaşım
Araçları ile Karşılaştırılması
1.Otomobil 2. Hızlı Tren 3. Transrapid MAGLEV Treni 4. Uçak

A340 1 saatlik bir
uçuş da 6500 kg
yakıt harcıyor.
İstanbul-Tokyo
( 12 saat) uçuşunda
A340 yakıt
tankına yedeklerle
birlikte tam 100
ton yakıt alıyor.

MAGLEV treni ideal yolculuk
mesafesi
Potansiyel avantajları
 Azalan
bakım maliyeti
 Çevresel etkiler
 Etkin performans
 Yüksek kapasite
 Yolcu hizmet kalitesi
Potansiyel dezavantajları

Kısa güzergâhlarda yüksek hızlara
ulaşamama

Daha düşük maliyetli alternatifler imkânı

Anahtarlama
Belirsizlikler
MAGLEV teknolojisinin uzun vadede performans
özellikleri, mevcut türler ile
karşılaştırıldığında; her türlü hava koşulları altında
güvenilirliği belirsizdir.


20 yıl içersinde, meydan gelebilecek yenilikçi
performans geliştirmeleri ve beklenmeyen güvenlik
sakıncaları bilinmemektedir.
Kaynakça

http://tr.wikipedia.org/

http://www.transrapid.de/

http://www.smtdc.com/en/

Kemal SOLAK YÜKSEK LİSANS TEZİ

similar documents