Hersketeknikker - Kvinnenettverket

Report
Elementer
Forbildene og likestillingspolitikk
Hvordan få gjennomslag
Hersketeknikker
Kvinner kan – SWOT
Kommunikasjon
Kvinner og media
Hersketeknikker (1) Berit Ås, 1981
•
•
•
•
•
Usynliggjøring
Latterliggjøring
Tilbakeholdelse av informasjon
Dobbel straff
Påføring av skyld og skam
Hersketeknikker (2) Yrvin og Tevik 2004
•
•
•
•
•
Baksnakke
Trekke seg tilbake
Gråte og spille offer
Indirekte kritikk
Somatisering
SLIK TAKLER DU DET
1) Hold hodet kaldt
Dersom du møter hersketeknikkene på en svært nøktern og saklig måte, vil den som utøver teknikken erfare at dette har
liten effekt på deg. På denne måten kan du bidra til å gjøre deg selv uangripelig.
2) Analyser
Forsøk å analysere hvilke teknikker som blir anvendt – det være seg himlende blikk, ufint språk, hånlig latter, uønsket
kroppskontakt eller uforskammet kroppsspråk.
3) Unngå personangrep
Forsøk å ikke gå inn på personangrep. Dette vil bare føre til at vedkommende som utøver hersketeknikkene oppnår det de
ønsker. Intensjonen bak er gjerne å skape usikkerhet og få deg ut av balanse.
4) Spør vedkommende om kroppsspråket
Spør gjerne hva den som utøver hersketeknikken faktisk mener med blikket hun eller han sender deg. Denne
konfrontasjonen bør du håndtere på en så rolig og nøktern måte som overhodet mulig. Den som utøver disse teknikkene
er nødvendigvis ikke alltid så bevisst på hvordan dette oppleves.
5) Snakk med noen
Ta gjerne opp problemet med din nærmeste leder eller verneombudet. Trakassering er et brudd på både likestillingsloven,
diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.
6) La deg ikke psykes ut
Husk at det ikke er deg det er noe galt med – la ikke den som utøver hersketeknikkene psyke deg ut.
Oppgave
Snakk sammen to og to om en gang du har
merket at du ble utsatt for hersketeknikker. Hva
opplevde du? Hvordan handlet du? Hvordan
identifiserte du hersketeknikkene?

similar documents