trafikksikkerhet 2014

Report
«Synlighet i
mørket»
Trafikksikkerhet 2014
NAF avd. Stavanger og
Omegn
Bruker alle i din
familie refleks?
Risikoen for å bli påkjørt
i mørket reduseres med
85 % når du bruker
refleks.
«Synlighet i mørket»
I tettbygd strøk vil en bilist som kjører 50
km/t ha to sekunder på å oppdage deg
uten refleks. Med refleks har bilisten ti
sekunder på å reagere.
Bruk refleks. Selv i gater med lys og
særlig i regnvær, er du ikke synlig nok
uten refleks.
Vi må hjelpe hverandre med «å være
synlig i mørket».
Hjelp alle i din familie med å bruke
refleks når det er mørkt.
Barn er flinkest.
De voksne og
ungdommene trenger
hjelp.
Huskeliste:
Refleksen bør henge i knehøyde for å
motta mest mulig lys fra billyktene.
Velg helst reflekser som er i
bevegelse, de vises best.
Bruk to reflekser slik at du blir sett fra
begge sider når du krysser vegen.
Reflekser for fotgjengere skal
reflektere gult eller hvitt lys.
Ha refleksvest til alle i familien.
HAR ALLE I DIN FAMILIE
LYS PÅ SYKKELEN?
Forskrift om krav til sykkel FOR
1990-02-19 nr 119: (Se lovdata)
§ 5. Lys og refleks
1. Sykkel skal ha rød refleks bak. På begge
sider av pedalene skal det være hvit eller
gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med
klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres
refleks, skal sykkelen ha refleks på
pedalarmene. Refleksanordningene skal
være av godkjent type.
2. Sykkel, som brukes i mørket eller i
usiktbart vær på alminnelig beferdet veg
eller område, skal foran ha lykt som gir gult
eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som
kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal
sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt
som gir blinkende rødt lys.
Forskrift om krav til sykkel FOR
1990-02-19 nr 119: (Se lovdata)
3. Lyktene skal være festet til
sykkelen.
4. Lyktene skal kunne sees tydelig i
en avstand på 300 m. Lykter som
gir blinkende lys skal blinke med
minst 120 blink pr. minutt.
§ 6. Lydsignal
Sykkel skal ha signalklokke. Annet
varselapparat er forbudt.
Ta vare på alle i familien!
Alle skal komme trygt
hjem igjen!

similar documents