Reguleringsvansker - hvordan regulere inntrykk og utrykk

Report
Reguleringsvansker
Hvordan regulere inntrykk og uttrykk
Karl Jacobsen, Professor, NTNU
Frontale områder og regulering
• Orbitofrontal korteks ser ut til å spille en
sentral rolle i integrering av emosjonelle og
kognitive prosesser
Utviklingsvei
• Hvordan utvikles denne integreringen og
hvilke mekanismer ligger bak
• Birgit vil si noe om terapi ut fra dette
perspektivet
Synsforskning
• Humphery & Weiskrantz (1967). Vision in
monkeys after removal of the striate cotex.
Nature, London, 215, 595-7.
• To selvstendige kanaler
• Starten på emosjonelle revoulsjon
• Emosjonell hukommelse
• Emosjonell reaktivitet
Det reaktive møter kognisjon
• Utvikling av emosjonsregulering, frontale
områder og er en livslang utviklingsprosess
hvor emosjonelle og kognitive prosesser
integreres
Funksjonalistisk syn på emosjoner
•
•
•
•
Campos:
Hvorfor har vi emosjoner?
Forsterke opplevelsen
Gjøre oss tydelige (Rette oppmerksomhet og
kraft)
• Regulere avstand
• Tre forutsetninger
To kliniske grupper
• Muliti-funksjonshemmede/store lærevansker
• Autister

similar documents