Ya*l* Bak*m Kriterleri ve Bak*m Modelleri Çal**tay Raporu

Report
Moderatör: Filiz CAN
Raportör: Emel Pekçetin
Burcu FIRAT
Bakım Kriterleri
 Kriterlerin geliştirilmesi
 Kriterlerin standardizasyonu
 Çok yönlü değerlendirme
 Değerlendirmede hizmet modeline götürecek entegre
sistemlerin kullanılması
Bakım Modelleri
 Tek bir modeli önermek yada öne çıkarmak yerine
model çeşitliliğini ve seçenekleri arttırmak
 Ara Bakım Yerleri (3 günlük evde tedavi, 10 gün
reh.gibi)
 Gündüzlü Bakım Yerleri
 Tek kişilik stüdyo dairelerden oluşan blokların
oluşturulması
 Yaşlı Klüpleri
 Toplum Merkezleri
Teknolojinin Kullanılması
 Tele Bakım
 Teknolojinin bakımda kullanılması
 Yaşlanmaya Hazırlık Politikası
 Medyada Gönüllülük ile ilgili tanıtım
 Yaşlı ve Aile eğitimi ve psikolojik ve sosyal yönden
desteklenmesi
 Gençlerin farkındalığı arttırılmalı
 Belediyeler, Konut Üreticileri bilinçlendirilmeli
 İhtiyaca yönelik özel konutlar ve çevre düzenlenmeleri
yapılmalı
 Ulaşılabilirlik sağlanmalı
Bakım Verenler
 Multidisipliner ve iletişimi iyi bir ekip
 Hizmet veren herkesin özelleşmiş kişiler olması
 Bakım elemanı eğitiminin sağlık bakanlığı ve aile
sosyal politikalar bakanlığı koordinasyonu aracılığı ile
gerçekleştirilmesi
Denetim
 Açılan yerlerin iyi denetlenmesi
 Denetleme işlerinin sağlık bakanlığı ve ASPB ‘nın
oluşturduğu koordinasyon merkezi tarafından
yapılması.
 Denetimlerin Standart olması
 Denetimde sadece çevre koşulları temizlik ve eleman
sayılarının değil hizmet kalitesinin değerlendirilmesi

similar documents