Den digitale hverdag

Report
Den digitale hverdag
Diskusjonsspørsmål
Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life
Mitt første Internett

Er det en ideell alder for når barn skal
begynne å bruke Internett?
Popularitet
Påstand: Du er noen hvis du har
mange venner på Facebook.
 Er du enig i påstanden?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Dreper Google magien?
Påstand: Når vi googler alt mulig
mister vi noe viktig – vår eventyrlyst.
 Er du enig eller uenig i at når vi alltid
har tilgang til informasjon så har
Internett-generasjonen mistet sin
følelse for undring og glede over å
oppdage nye ting?

Kjempe egne slag
En av klassekameratene har fått
negative kommentarer og fått spredd
usanne og dårlige rykter om seg selv
på Internett.
 Er det hans/hennes ansvar å kjempe
for seg selv og slå tilbake?
 Hva ville du gjort i samme situasjon?

Tagging
Noen ganger kan det være moro å
tagge andre i bilder, men det er
kanskje ikke så moro for den det
gjelder.
 Gi eksempler på slike situasjoner.

Anonymitet
Påstand: Det sies at yngre gjemmer
seg bak kallenavn og avatarer på de
sosiale mediene, og at de skjuler sitt
sanne jeg framfor å være ærlige og
åpne om hvem de er.
 Er du enig i påstanden? Diskuter.

Samle onlinevenner
Scenario: 3/4-deler av vennene dine
online er mennesker du aldri har
møtt.
 Hva er poenget med slike venner?
Diskuter.

For ung for sosiale medier

Bør det være en aldersgrense for når
man kan delta i sosiale medier?
Begrunn svaret.
MMORPG
Påstand: Mange sier at slike spill gjør
at man utvikler sosiale ferdigheter.
 Tror du dette er sant og tror du at
dette er likt for gutter og jenter?


MMORPG = Massive(ly) Multiplayer
Online Role-Playing Game (f.eks.
World of Warcraft)
Å kaste bort tid
Voksne klager ofte over at barn og
unge bruker for mye tid online.
 Er det noen online-aktiviteter som du
personlig mener er bortkastet tid?
Hvilke og hvorfor?

Pornografi
Påstand: Det er en myte at det å se
pornografi på nett vil hindre unge fra
å vokse opp som ansvarlige,
balanserte voksne.
 Er du enig i påstanden?
 Påstand: Å stenge for pornografi er å
bruke teknologi på noe som ikke er et
teknologisk problem.
 Er du enig i påstanden?

Foreldre på facebook
Ønskelig eller skremmende?
 Er foreldres nærvær på sosiale
nettverk en god ting?
 Skal man være venn med sine
foreldre?
 Skal man være venn med lærerne?

Rykte på nett
Dårlig omdømme kan noen ganger
bare være et tastetrykk unna.
 Gi eksempler på når slikt kan skje.

Virtuelle verdener og
avatarer
Utsagn: Jeg kan forstå at barn
trenger å late som om de er noen
andre og lage fantasifulle, glamorøse
avatarer i virtuelle verdener. Men når
man blir tenåring er vel det litt
barnslig?
 Er du enig i utsagnet? Hvorfor/hvorfor
ikke?

«Like»

Hvor viktig er det at andre trykker
«like» på din profil? Begrunn svaret.
Kraften i sosiale nettverk
Påstand: Sosiale nettverk har
sannsynligvis større betydning når det
gjelder å promotere sosiale og
miljøvernmessige saker enn det
regjeringen som kommer fra
styresmaktene.
 Er du enig i påstanden?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Sensur
Utsagn: YouTube og Facebook skulle
tillate porno. Lenge leve
ytringsfriheten!
 Hva bør sensureres og ikke
sensureres på nett?
 Diskuter.

Multitasking
Påstand: Multitasking er ineffektivt.
Man kan ikke konsentrere seg om
mer enn en ting om gangen.
 Er du enig i påstanden? Diskuter.

«Fast-food»-informasjon
Påstand: Den økte tilgangen på
informasjon gjør Internettgenerasjonen latere og mindre egnet
til å forstå informasjonen. Folk tenker
ikke selv lenger.
 Er du enig i påstanden?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Gjemme seg bak skjermen
Er det feigt å si ting på nett som man
ikke har mot til å si ansikt til ansikt?
 Begrunn svaret.

Forby sosiale medier i skolen
Mange ønsker å forby sosiale medier i
skolen fordi mange surfer på nett,
oppdaterer profiler og chatter framfor
å følge med på undervisningen.
 Er det å forby sosiale medier i skolen
en god tilnærming? Diskuter.

Leve i en digital boble
Påstand: Folk har aldri vært så alene
som de er nå i vår digitale tidsalder.
 Diskuter hva som ligger i påstanden.

Hva er Wikipedia verdt?
Påstand: Wikipedia har mest
informasjon, men er samtidig en av
de mest upålitelige kildene på
Internett.
 Diskuter påstanden.

Video-deling
Noen av videoene på YouTube har
blitt sett av millioner av mennesker.
 Hvorfor har disse videoene så stor
suksess?

Gode gamle dager
Påstand: Foreldre sier at livet før
Internett var bedre.
 Hvordan kan livet ha vært bedre før i
tiden?
 Er du enig i påstanden?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Trygghet
Hvordan kan man lære barn om
sikkerhet på nett?
 Hva er den beste måten foreldre kan
gå fram på når de skal lære sine barn
å håndtere risiko knyttet til onlineaktivitet?


similar documents