PowerPoint-presentasjon

Report
Spilleprinsippene
Har man ballen i laget,dreier det seg
om å score mål,enten umiddelbart
eller litt frem i tid.Gjennombruddet er
en forutsetning for scoring,og de
øvrige angrepsprinsippenebevegelse,dybde og bredde-er å
betrakte som midler for å oppnå
dette.Prinsippene er å anse som
hjelpemidler for å skape og utnytte
rom som gjør det mulig å oppnå
gjennombrudd.
Har motstanderlaget ballen gjeller det
å vinne ballen eller hindre mål,enten
umiddelbart eller litt frem i tid.Å
hindre gjennombrudd er en
forutsetning for å hindre mål,og de
øvrige forsvarsprinsippenebalanse,dybde og konsentrering er å
betrakte som midler for å oppnå
dette.Prinsippene er å anse som
hjelpemidler for å hindre rom som gjør
det mulig å oppnå gjennombrudd.
Laget i angrep
Når laget har ballen er hele laget i angrep for å skape gjennombrudd og score mål.En pasning med god
vinkel spilles i banens lengderetning for å oppnå gjennombrudd,men også for at spilleren som slo
pasningen skal være på forsvarssiden dersom pasningen blir brutt.Hvis 1.A spiller på tvers og pasningen
brytes har motstanderen passert begge spillerne.En pasning som går rett frem vil også være enklere for
motstanderen og møte.De vil kunne bryte foran mottakeren og snappe ballen. I tilllegg vil en slik
pasning være vanskligere for mottakeren å kontrollere som må møte pasningen feilvendt og hardt
presset og må som regel slå støttepasning.En støttepasning vil være enklere for 1.F og komme hurtig
opp i tett press på den nye ballfører og holde pasningsleggeren i pasningsskyggen.Derfor skal også
støttepasninger ha god vinkel.Da må motspillerne forandre retning samtidig som han må forlate den
som spilte støtte.Da får den nye ballføreren bedre tid og kan spille gjennombruddspasning tilbake til
han som spilte støtte.En pasning med god vinkel handler om forholdet mellom 1.A og medspillernes
bevegelser.Vinkel mellom spillerne som angriper er viktig for å skape og utnytte rom.Spillere må bevege
seg slik at de skaper god vinkel samtidig som de ser ball,ballfører og målet,så de kan ta med seg ballen
mot mål.Spillerne lengst fremme har vanskligst for å skaffe seg god vinkel.De må ofte vende,flikke eller
slå støtte fordi de har motstandere i rygg.Det vil alltid finnes ledig rom på banen som spillerne må være
istand til å utnytte.Er rommene små, trange og vansklige og bruke må spillerne gjøre disse rommene
større med gode bevegelser.Bevegelse uten ball er det viktigste hjelpemiddelet for å skape og utnytte
rom.
Laget i forsvar
•
•
Vinne ballen/hindre mål
Et lag med god balanse og ballen langt fra eget mål,med alle spillerne på riktig side av ballen,er ikke faren for gode gjennombrudd stor og laget i
forsvar vil prøve og vinne ballen med frontspillerne sine og dernest midtbanen ved og presse frem dårlige pasninger.De fleste mål scores fra innenfor
straffesparkfeltet og derfor vil oppgaven der være og hindre mål.Hindre angriperne å avslutte,blokkere pasninger og skudd og være først på returer
fra keeper.For å vinne ballen og for å hindre scoring eller gjennombrudd må laget i forsvar hindre angriperne rom å spille i.Å hurtig komme i balanse
er forsvarsspillernes viktigste hjelpemiddel for å hindre gjennombrudd og hindre motstanderne rom å spille i.For å hindre ballfører rom å avslutte
eller spille pasning i må han presses med 1.F. 1.F skal sikres med 2.F som skal ha kontroll på rommet bak og ved siden av 1.F. Spilles ballen i dette
rommet ved pasning eller dribling skal 2.F overta som 1.F. Avstanden til 1.F kalles sikringsavstand der 2.F har tatt ut dybde i forhold til 1.F. Dubde
beskriver avstanden mellom de ulike forsvarsleddene i banens lengderetning i tillegg mellom 1.F og 2.F. De resterende forsvarsspillerne,3.F,står på
linje med 2.F og kan overta som 1.F hvis ballen spilles inn foran dem.Spilles ballen inn i rommet bak,bakrommet,må de falle av.Målvakten skal også
sørge for dybde i bakrommet.Dybde er for å gjøre rommene i banens lengderetning mindre og vises derfor til avstanden mellom forsvarsleddene i
banens lengderetning.Konsentrering har til hensikt og gjøre rommene rundt ballfører trangere ved at spillerne flytter seg mot ballen i banens
bredderetning.Spilles ballen på tvers av banen skyver forsvarsspillerne over mot ny ballfører.Det handler om å gjøre rommet rundt ballfører trangt og
lite samtidig som sikringsforholdene blir bedre. Falle av når ballfører er upresset og rykke frem når 1.F presser.Når forsvarsleddet faller av,må
midtbanen falle like mye for å dekke mellomrommet.Når forsvarsleddet rykker ut må midtbanen rykke like mye.Dette er å pumpe ut og inn med
leddene.
Når motstanderlaget har ballen er hele laget i forsvar for å vinne ballen/hindre mål.For å vinne ballen/hindre mål må laget hindre angriperne rom å
spille i.Falle av,hurtig presse med 1.F og sikre med 2.F gjør rommene rundt ballfører mindre.3.F konsentrerer rundt ballfører for å hindre rom å spille
i.Avstanden mellom lagdelene må være liten for å hindre rom i dybden.Rykke ut når presset er bra.Midtbanen må falle av ved pasning i
mellomrommet.Backer faller av ved pasning i bakrommet.Spilles ballen på tvers,sideforskyver forsvarslaget over mot ny ballfører og ny 1.f presser,ny
2.F sikrer.Det handler om å gjøre rommet rundt ballfører trangt og lite.Ta av fart hos ballfører uten og selge seg.Blokkere pasninger og skudd.Være
først på returer og få ballen ut og skyve etter.TYDELIG KOMMUNIKASJON HELE TIDEN ER VIKTIG.
PASNINGSSPILL MED PASNINGSSTOLTHET
For å spille effektiv fotball må vi ha et godt pasningsspill.Pasningsspillet avhenger
ikke bare av gode pasninger,men også medspillernes posisjoner og bevegelser
som skaper muligheter for pasninger.Spillerne som gjør seg spillbar og inviterer til
pasning er den som bestemmer når,hvor og hvordan ballen skal spilles.Ballføreren
skal spille i forhold til hvordan mottakeren plasserer eller beveger seg.Hvis en
pasning er lett å ta imot er det tegn på en god pasning.Vi skal spille hverandre
gode med riktig kraft og vinkel i pasningene.Nøyaktighet måles i cm,ikke
meter.Bevegelser i dybde og bredde,avstand og vinkler mellom spillerne er de
viktigste hjelpemidlene for å skape og utnytte rom.Ut av pasningsskyggen for å
være spillbare.
Det skal gjøres mange og godt timede bevegelser foran ballfører.Det skal skapes
flere pasningskombinasjoner ved å spille opp på en spiller som inviterer
imot.Mottakeren legger enten igjen ballen,eller vinkler den ut til medspiller og
beveger seg til ny posisjon for å kunne motta ny pasning,vender opp forbi
motstander eller vender opp og utfordrer motstander.
Opp-tilbake-(vri)igjennom kombinasjoner og Slå-gå,slå-gå.
Når muligheten er tilstedet går man fort i angrep med hurtig
pasningsspill,føring/driblinger.Når ikke den muligheten er tilstedet skal ballen gå
bak i laget til bevegelsene foran kommer.
Bevegelser foran ballfører
1.Bevegelse rolig ifra-rykk imot.Pasning rett på
mottaker som møter
2.Rolig imot-rykk ifra.Pasning i rom foran mottaker
3.Opp-tilbake-igjennom.Pasning opp på spiller som
legger igjen og går på bueløp for å skaffe seg bedre
vinkel og får direkte pasning igjennom på 1.touch
4.Opp-tilbake-vri-igjennom.Pasning opp på spiller
som legger igjen,vri ut på kanten.
5.Slå-gå,slå-gå.Pasning opp på spiller som inviterer
til pasning,legger igjen og går på bueløp for å skaffe
seg bedre vinkel og mottar ny pasning.1 touch
ORIENTERING
• Hva skal jeg gjøre for å beholde ballen i laget,for å
passere motstandere og fortsatt beholde den,for å få
fremdrift i angrepet,for å skape sjanser.
-Vende opp med ball eller spille støtte og bevege meg
til ny posisjon for å skaffe meg bedre vinkel og motta
ny pasning
-Hvor er ledig rom
-Føre ball eller rask pasning fremover på bevegelse
-Se etter 2v1 muligheter
-1v1,utfordre?Hva er bak 1.F? Scoringsjanse ?
-Se etter bevegelser fra medspillere og motspillere
Det gjelder og orientere seg hele tiden for å se etter
muligheter for skape gjennombrudd eller hindre
TRENE MEST-BLI BEST
•
Alle kan bli bedre i fotball enn det de er.Det handler ikke om talent,men om valg.Gjøre de riktige valgene.Hver
dag,dag etter dag,uke etter uke,månede etter månede og år etter år.
Utviklingen skjer ikke på en dag,men
over dager,uker,måneder og år utvikler vi oss litt og litt i riktig retning hvis vi tar de riktige valgene hver dag.Det er
hva det handler om.Trene hver dag for å forbedre prestasjonene når det gjelder.Vi trener for fotballkampene.Det
er da det gjelder å prestere.Det gjelder å gjøre de små valgene i hverdagen riktige.Spise sundt og hvile skikkelig
mellom treningene.Gi 100% innsats på fellestreninger og egentrening. Hver dag,dag etter dag,uke etter
uke,månede etter månede og år etter år.Det er hva som er forskjellen mellom vinnere og ikke vinnere.Forskjellen
mellom seier og tap og forskjellen mellom amatører og proffe.
Godfølelse.Hva gir
godfølelsen.Godfølelsen kommer av og lykkes,lykkes på treninger med det vi trener på.Lykkes med en
pasning,dribling,vending,takling eller skudd.Da kommer godfølelsen.Kjenn etter godfølelsen på hver trening.Den
kommer hvis vi gir 100%,så bra dere kan og når dere lykkes.Da kommer også resultatene av treningene,hvis man
gir 100% hver gang.Og det er svaret for å nå toppen av sitt potensial.Gjøre de riktige valgene hver dag.Det er lite
som skiller de beste ifra resten,men de beste gjør de riktige valgene hver eneste dag.Dag etter dag,uke etter
uke,månede etter månede og år etter år.Trening hver dag,100%.Restutisjon hver dag så man orker og gi 100% på
trening hver dag.Sove,hvile og spise riktig.Før, etter og mellom treninger.Planlegge dagene så prioriteringene blir
riktige.Gjennomføre en skikkelig oppvarming før trening.Høy kvalitet på trening hver gang.Dag etter dag.Uke etter
uke.Innstillinger og holdninger til hver eneste treningsøkt gir høy kvalitet.Være optimistiske,offensive og positive
under treningsøktene.Hver gang. De fleste vet hva de skal gjøre,de beste gjør hva de skal gjøre.
Vi skal sette oss gode mål og vi må ha gode innstillinger og holdninger for å nå målet.Hvis vi gjør det,vil vi nå
målene våre.Vi vil nå potensialet vårt hvis vi jobber for det.Vi må ha som mål og alltid gjøre vårt beste.Vi skal alltid
prøve og gjøre det bedre enn det beste vi har gjort før.Slå bedre pasninger enn før.Forbedre
skuddene,driblingene,vendingene og taklingene.Bedre kommenikasjon en forrige trening.Alt kan forbedres og alt
vil forbedres ved å gjøre de riktige valgene hver dag.Når treningen er over får vi den aldri igjen.Da må vi ha gjort
vårt beste,ellers er det for sent.Vi får bare den ene muligheten til å gjøre den treningen bra.
MÅLET
Et mål gjør at vi bruker energien riktig,øker motivasjonen og hjelper til med å fokusere.Noe som øker
sansynligheten for at vi når målet.Et godt mål skal være motiverende,det skal skape godfølelsen av å
tenke på det,det skal hjelpe til med å ta flere riktige valg i hverdagen og det skal gjøre det enklere og
droppe andre ting for å satse på å nå målet.For å nå målet må man holde fokus i hverdagen og minne
seg om målet hver dag.Man skal tenke på åssen man skal nå målet hver dag.Man må ha en strategi og
plan for å nå målet.Tydelige mål gjør noe med åssen vi trener,hver trening,for å nå målet.Mål for
dagen,uka,måneden og året.Det man fokuserer på får man mere av,et godt mål skal få deg til å ville
trene når du tenker på det.Å nå målet skal gi en ektstremt godfølelse.Små og større mål på veien skal gi
godfølelser som motiverer oss til å trene ennå mere for å nå hovedmålet.Målet skal være hardt å
nå.Målet skal være realistisk å nå,det skal være tøft,noe man må jobbe hardt for å få til,men når man
jobber hardt gir det en godfølelse av og være på vei mot det.Et mål må gjøre noe med følelsene,det må
være noe vi skal kjempe for,noe vi tenker på når vi står opp om morgenen og noe vi tenker på når vi
legger oss om kvelden.Da gjør det noe med motivasjonen.Et mål må være verdt å kjempe for,noe å sloss
for i både medgang og motgang.Hvis man har et godt mål blir de riktige valgene morsomme og ta.Da vil
hver trening ta deg et skritt nærmere målet.Jo mer konkret målet er,jo lettere er det å legge en
plan.Med et godt mål,som gjør deg glad når du tenker på det,er det lett å motivere seg hver dag til å
gjøre de små riktige og viktige valgene som gjør det å nå det store målet mulig.Man gjør automatisk de
riktige valgene.Det er enklere å gjøre de rette valgene når du vet hva du sloss for.Når man gjør dette
over tid,blir man sikrere og sikrere at man kommer til å klare det.Delmålet er det som skjer hver
dag.Små,men riktige valg for å nå hovedmålet.Et godt mål betyr at du må ofre noe for å nå det.Du må
akseptere konsekvensene av det du ofrer for å nå målet.Man må ofre fritid,venner og kjærester for å
trene,trene og trene.Skal vi bli best,må vi trene mest.Hvor mye er vi villige til å ofre for å bli best,for å nå
målet om å bli best.
BESTEMME SEG
• Ikke hør på dem som prøver å fortelle deg at det er noe du
ikke klarer.Hvis du har en drøm,må du beskytte den.Hvis du
har en drøm,et mål og en strategi for å nå målet,så kan du
det.Hvis du vil ha noe,gå å ta det.Senere er en mulighet
ikke alle får.Det er nå det gjelder.Mestring og mening er de
to viktigste følelsene som skaper økt motivasjon.Målet må
være forståelig og det må gi gode følelser.Følelsen av å
være rå.Man må minne seg om målet ofte,kortsiktige og
langsiktige mål.Skriv ned målet så man hele tiden blir
påminnet om det.At ting gjør vondt nå gjør ingenting så
lenge vi har en plan,et mål og en retning.Grundighetarbeidsmoral-tid slår det meste.All forbedring kommer
etter lang og målrettet trening.
MOTGANG
•
Vi skal fokusere mest på å lykkes.80% på å lykkes,20% på motgang.Det er i motgang vi kan vise
karakter og styrke.På vei mot målet må vi alltid forvente at det kommer nedturer.Og hvis vi
forventer at reisen mot målet blir tøff,blir det ikke så hardt å takle motgang.Reisen må være tøff for
at vi skal utvikle oss.Følelsene våre blir ikke bra hvis vi forventer oss en lett og fin vei,når den kan
være tung,hard og tøff.Da må vi være villige til å sloss for å nå målet.Intense,negative overraskelser
skaper følelser som frykt,apati og lysten til å gi opp.Vi må være forberedt på dette.En som ikke
forventer motstand vil takle motstand dårlig.Speed-aggression and suprise.Forvent fart,aggresjon
og overaskelser.Tøff motstand skal være motiverende.Klarer vi å slå tøffe motstandere,kan vi klare
alt.Det kan utvikle oss til å trene hardere og mere for å komme sterkere tilbake.Vi må trene-trenetrene for automatisere bevegelser,pasninger,taklinger og skudd.Det er i motgang man skiller de som
tar utfordringen og trener ennå hardere for å snu motgangen til de som gir opp og slutter.For å nå
målet må vi tåle motgangen som får oss til å ville ennå mere.Vinnere tar utfordringene som
kommer.Vinnere er de som kommer fryktelig tilbake og viser seg som vinnere.De som tåler
motgang og trener ennå mere, har vinnerinstinktet til å klare alt.En dag så skal vi dø,og da kan vi
tenke tilbake på den gangen vi måtte sloss for å nå målet vårt.For vi når ikke målet uten å ha sloss
for det.Alle kan være gode og prestere godt når det går lett.Det er når det går dårlig vi må
moblisere og prestere virkelig godt.Det skiller de gode ifra de beste.Mannfolka fra guttene.Guttene
fra jentene.De som må sloss for å nå målet.Vinnere…Motbakker er noe alle opplever før eller siden i
karrieren.Den som takler det best blir ennå bedre-for over tid opplever alle det.Og det er over tid
vinnere skapes.Du må forvente tøffe tider.Du må være en som aldri gir seg.Tøff,tålmodig og tenke at
når de andre gir seg,skal jeg vise hva som bor i meg.Ta i ekstre og sloss ennå mere.Det er slike
stunder vi viser karakter og styrke.
TRENING SLÅR TALENT
• Det er ikke talent som gjør noen ekstremt gode,men
systematisk og målsettet trening.Måten du trener
på,analyserer prestasjonene dine og studerer dine
egene fremskritt og feil.Det er på denne måten du blir
virkelig god.10000 timers regelen betyr at man trenger
10000 timers trening for å ligge i verdenstoppen.2t
trening hver dag,7 dager i uke,365 dager i året tar 15
år.Har du viljen,disiplin og pågangsmot til å trene 2t
hver dag,så har du det som skal til.Hvis du elsker det du
holder på med,har viljen til å jobbe disiplinert,hardt og
målrettet over tid blir avgjørende hvor god du blir.

similar documents