Bir Elma Alır mısınız Sunum

Report
Bir Elma Alır mısınız?
TOPRAK
‘İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine! Ölmüş toprağa nasıl hayat
veriyor! İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. O, her
şeye hakkıyla kadirdir.’
RÛM – 50
AĞAÇ
Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları
"Bismillâh" der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer. "Allah nâmına,
Rahmân nâmına" der; her şey ona musahhar olur.
AĞACI TEFEKKÜR
Tefekkür, Hakka hızla ulaştıran ve Kainat
kitabını Kur'anla birlikte okutan,
Hakkalyakin derecesinde imana
varmamızı sağlayarak; Rabbimizin
esmasını, sıfatlarını ve tezahürlerini kendi
üzerimizde ve kainatdaki işlerinde farkına
vardıran, "bir saati bin yıl ibadetten
hayırlı olan", en kestirme yoldur.
AĞACI TEFEKKÜR
Evet, havada dalların intişârı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki
köklerin kemâl-i sühûletle intişâr etmesi ve yer altında yemiş vermesi; hem şiddet-i
hararete karşı aylarca nâzik, yeşil yaprakların yaş kalması, tabiiyyunun ağzına
şiddetle tokat vuruyor.
AĞACI TEFEKKÜR
„ … Eğer bütün icadlar o kudrete
verilmezse, o vakit o tek ağacın inşa
ve idaresi, bütün ağaçlar, belki
zeminin icadı ve idaresi kadar müşkül
olacak…“
AĞACI TEFEKKÜR
Yüzyıllardır varlıklarını sürdüren çam
ağaçlarının dünyada halen 690 nev'i mevcuttur
Yaprak döken ağaçların ise 10.000 türü
mevcuttur.
MEYVE
‘Asmalı - asmasız bağ ve bahçeleri, mahsûlleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri,
birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda
yaratıp yetiştiren hep O’dur. Her biri mahsul verince ürününden yiyin,
devşirildiği gün hakkını (öşürünü) da verin, israf etmeyin, çünkü O müsrifleri
sevmez.’ EN'ÂM - 141
MEYVE
• Kur’an, sadece mideyi
doldurmak için yemek yerine,
yediklerimizin nasıl
oluştuklarını düşünerek
yememizi istiyor: “İnsan
yediklerine bir baksın. Biz
suyu bol bol indirdik. Toprağı
yardıkça yardık. Ondan
daneler, üzümler ve sebzeler,
zeytinlikler ve hurmalıklar, bol
ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit
meyveler ve otlar bitirdik; size
ve hayvanlarınıza rızık olsun
diye” (Abese Suresi, 24-32).
MEYVE
• Hayatı veren ve devam
ettiren, Hayy ve Kayyum
olan Allah’tır. Kur’an bu
hakikati şöyle ifade eder:
“(Allah) su sayesinde sizin
için ekinler, zeytinler,
hurmalar, üzümler ve diğer
meyvelerin hepsinden
bitirir. İşte bunlarda,
düşünen bir toplum için
büyük bir ibret vardır”
(Nahl Suresi, 11)
ELMA MUCİZESİ
..Bunaldığında önce
O'ndan istemek aklına
gelsin, sevincini
paylaşman gerektiğinde
önce O'na koş.. sana
çamurdan çıkarıp
kabuğuyla paketleyerek
sunduğu bir elmayı
ısırırken, elindekinin
O'nun hediyesi
olduğunu farket..
Alma- Olma- Ulma- Ulmo
• Dünyada en çok türü olan ağaç
elmadır.En çok yetiştirilen ve en
çok yenen meyve de odur.
Dünyada 5000 den fazla türü
bulunmaktadır.
• Yeryüzünde neredeyse her
coğrafyada yetişmesi bir simgeye
dönüştürmüş ve pek çok
uygarlıkta elma ile ilgili atasözü
ve masallara
rastlanmaktadir.Amerikalıların
„Meyvelerin Kralı“ dedikleri
meyvedir elma.
Elma Sözcüğü Nerden Geldi?
Elma sözcüğü (Al) kökünden
türemiştir. Orta Asya
Türkçesi’nden hemen hemen
tüm lehçe ve şivelere aynı
kökten geçerek kullanılan ad
Türkiye Türkçesi’nde, Alma ->
Elma dönüşümüne uğramıştır.
Kelimenin kökeninde; “almak” fiilinin ve meyvenin rengini
simgesel olarak ifade eden "al"(kırmızı) sıfatının olduğu
bilinmektedir.
Elmanın Hikâyesi
• Bir küçük cansız çekirdekle
başladı elmanın hikâyesi
• Kaç milyon yıl önce, bilen yok
Dünyaya nasıl indiğini, yahut
yerden ilk olarak nasıl
fışkırdığını gören de yok, işiten
de
• Ne tükendi, ne eskidi, ne de
tadından ve kokusundan birşey
kaybetti
• Öldü ve dirildi nesiller
boyu Toprağa ölü girdi, onda
hayat buldu
• Milyonlarca kez ağaç oldu,
milyonlarca kez çekirdek
• Bir o kadar da meyve, yaprak ve
çiçek oldu bu küçücük cansız
şey
Elmanın Özellikleri
• İçinde bulunan mineral tuzlar sayesinde idrar sökücü
ve kanı temizleyici özelliği vardır. Ayrıca ürik asite ve
romatizmalara karşı güçlendiricidir.
• Vitaminler ve mineral tuzlar aynı zamanda enerji ve
tazelik verir.
• A vitamininin varlığı solunum yollarını,sinir sistemini,
kan damarlarını ve cildi sağlıklı tutar.
• Organik asitler sayesinde hem mideninçalışma düzeni
hızlanır, hem de gastrite karşı mücadele verilir.
• İçindeki kükürt ve tanin sayesinde dezenfektandır ve
bakterilere karşı korur.
• Sindirimi kolaylaştırdığı gibi kalbi de güçlendirir..
Elma Yemek İçin 8 Sebep
•
Sabahları hiçbir şey yemeden evvel elma
yendiğinde kanı temizler ve toksinleri atmayı
sağlar.
•
Isırarak ve kabuğuyla yenirse dişleri temizler ve diş
etlerini güçlendirir.
•
Uykudan önce yenirse rahatlatır ve kolay uyumayı
sağlar.
•
Yeşil, hafif ekşi olanları mide bulantılarını önler.
•
Gastritten kaynaklanan yanmaları hafifletir.
•
Kabuğuyla pişirildiğinde bağırsakları çalıştırır ve • Ortasına biraz marmelat ekleyip fırında
yumuşatır.
pişirildiğinde, özellikle rejim yapanların
tatlı yeme arzusunu giderir.
• Bal ekleyerek pişirildiğinde enerji verir.
Her Gün Bir Elma
• Her gün bir elma yemek kalp krizi riskini
yüzde 24 oranında düşürmektedir. Elma
ayrıca yüksek tansiyon, adele ağrıları,
böbrek taşlarına karşı birebir. İdrar yollarını
açıyor, gastrit ve ülsere de iyi geliyor.
• Günlük beyaz meyve ve sebze tüketiminde
her 25 gramlık artış, kalb krizi riskini yaklaşık
% 9 nispetinde azaltıyordu. Ortalama
büyüklükteki bir elma yaklaşık 120 gramdır.
• British Medical Journal adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına gore
hergün başta elma olmak üzere taze meyve yeme alışkanlığı olanlarda inme (felç)
riski böyle bir alışkanlığı bulunmayanlara oranla yüzde 32 az.
Mucizevî Bir İçecek: Elma Sirkesi
Sık sık üşütür müsünüz? Veya kendinizi
yorgun ve bitkin hisseder misiniz? Elma
sirkesi tedavisini denemeli..
Peygamber Efendimiz (sas) birkaç hadîs-i
şeriflerinde sirke hakkında (üzüm veya elma
ayrımı yapmadan) oldukça iltifatkâr
ifadelerde bulunarak, sirkeye dikkatleri
çekmiş ve; "Sirke ne güzel katıktır. Allahım!
Sirkeyi bereketlendir. Çünkü sirke benden
önceki peygamberlerin katığı idi. İçinde
sirke bulunan ev fakirleşmez."
buyurmuşlardır.
Elma mı, Elmas mı?
• Hiç düşündünüz mü, elmas
gibi pek az faydası bulunan
bir şeyin fiyatı çok yüksek
iken, su veya ekmek gibi
hayatın sürdürülmesi için
zarurî olan bazı şeylerin
fiyatları çok düşüktür. Acaba
bunun sebebi nedir?
Elma daha mi az kiymetli elmastan mesela?
Alan Turing’in İlginç Öyküsü ?
Günümüzde de Time dergisinin
1999’da „20. yüzyılın en önemli 100
insanı“ listesine aldığı, her yıl adına
(bilgisayarın Nobel’i sayılan) bir bilim
ödülü verilen, bilgisayarın mucidi,
yapay zekánın önemini ilk anlayan dáhî
matematikçi Alan Turing’in ilginç
öyküsünde son demlerinde yediği
zehirli elmanın önemli yeri var...
Apple’ın kurucularının şirketin logosu olarak ısırılmış bir elma
seçmelerinin nedeni de bu tuhaf bilgisayar dehasına olan hayranlıkları!
Yasaklanan Ağaç
Hz. Adem babamız ve Hz. Havva anamızın
cennete yerleştirildikleri daha sonra şeytanın
cennete girerek onların
cennetten cikarilmalarına vesile olduğu
Kur’an-ı Ker'im ve sünnette açıkca ifade
edilmektedir.
Yasaklanan ağaç konusunda
farklı görüşler mevcuttur. Kur’an’da
belirtildiği üzere Allah (cc) Hz.
Adem ve eşini şeytanın cennete koyduktan
sonra “… Şu ağaca Yaklaşmayın!” [Bakara,
35]buyurmaktadır.
Ancak o ağaç hakkında en ufak bir bilgi zikredilmemiştir. Alimler bu konuda bir
takım verilere dayanarak ağacın cinsi hakkında kendi yorumlarını belirtmişlerdir.
Kimi yorumlarda elma zikredilmektedir.
Gökten Üç Elma Düştü
Masallarin sonunda “Gökten
üç elma düştü”...diye bittigi
gibi biz de bu tefekkür
seyahatimizi onunla bitirelim.
Gökten üç elma düştü;biri
tefekkür edenin digeri
sükredenin,sonuncusu da bizi
okuyanlarin zihin haritasina...
Rabbim muradi-rizasi neyse ona vasil etsin cümlemizi.
Bir Elma Alır mısınız?

similar documents