PPT - Videncenter for energibesparelser i bygninger

Report
Generelt om varmepumper
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Politiske mål Danmark og udfasning af
oliefyr, det elbårne samfund
 Regeringens mål (Vores energi 2012)




100 % vedvarende energi i 2050
100 % vedvarende energi i el og varme 2035
Udfasning af kul og olie i 2030
50 % af elforbruget dækkes af vind i 2020
 Regeringens energiaftale 2012
 2013: Stop for installation af olie fyr og naturgasfyr i nye bygninger
 2016: Stop for installation af oliefyr i bygninger med mulighed for naturgas
eller fjernvarmeområder
 260.000 bygninger med oliefyr
 80.000 skifter til gas eller fjernvarme
 180.000 uden mulighed for fjernvarme eller gas
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Energistyrelsens fremskrivninger
(Naturgas – ca. 210 g/kWh)
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Forskellige brændsler til opvarmning
Brændsel
Energienhed
Pris pr. enhed
Energi pr.
enhed
Effektivitet
Varmepris
Naturgaskedel
M3
Kr. 8,75-
11 kWh
1,05
0,76 kr./kWh
Oliekedel
Liter
Kr. 12,00-
10 kWh
0,95
1,26 kr./kWh
Træpiller
kg
Kr. 2,00-
5,4 kWh
0,90
0,41 kr./kWh
Varmepumpe
COP 3,5
kWh-el
Kr. 2,00(Kr. 1,50-)
1 kWh-el
3,50
0,57 kr./kWh
(0,43 kr./kWh)
Forbrug over 4.000 kWh/år
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Energistyrelsens fremskrivninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Varmepumpens virkemåde
• Samme princip som i køleskabet
• Varme ”pumpes” fra et sted til et andet (fra et
temp.niveau til et andet)
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Varmepumpens virkemåde
Kompressor
Skaber temp.forskel
Varm varmeveksler
Afgiver varme
Kold varmeveksler
Optager varme
Ventil
Opretholder temp.forskel
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
”Definitioner” på anlægstyper
Varmepumpe
25 %
100 %
Primær udnyttelse af varme
COP =
Køleanlæg
Primær udnyttelse af køling
COP =
25 %
75 %
Varmegenvinding
Både varme og kulde udnyttes
COP =
25 %
100 %
75 %
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Varmepumpetyper
Luft/luft - henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver til indeluften
(enten direkte eller via ventilation)
Luft/vand - henter energi fra udeluft eller afkastluft og afgiver til vandbårent
afgiversystem (radiator eller gulvvarme)
Væske/vand - (jordvarme) - henter fra energi fra jordslange (eller andet) og
afgiver til vandbårent varmeafgiversystem
Brugsvand - henter energi fra afkastluft, udeluft eller jordslange og afgiver
denne til brugsvandsbeholder (+ evt. ventilation)
Boligventilationsvarmepumper (aktiv varmegenvinding) – henter
energi fra afkastluft og afgiver denne til enten ventilationsluft, varmeafgiver,
brugsvand, eller flere af disse.
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Luft/luft varmepumpen
• Oplagt til boliger med elvarme, eller hvor der ikke er vandbårent
centralvarmesystem.
• Installeres typisk som en splitunit med én udedel og én eller flere indedele.
• Dækker typisk kun 60-80% af husets samlede varmebehov.
• Kan også dække over begrebet ”boligventilationsvarmepumpe”
• Spiller fint sammen med solvarme/luftsolfangere, men også andre
varmekilder
Fordele: Lave installationsomkostninger, nem at installere
og kræver ikke jordareal
Ulemper:
Dårligere virkningsgrad end luft/vand
og jordvarmeanlæg, støj
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Luft/vand varmepumper - Traditionel
•
•
•
Typisk On/Off regulerede
Ofte designet til nordisk klima
Ren vand tilslutning VVS-autorisation
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Luft/vand varmepumper – Split type
•
•
•
•
•
•
Split type
Frekvensregulerede
Enkelte i to trin høje temperaturer
Nogle med øget effekt ved lave
temperaturer
Kølemiddel tilslutning
Ingen vand der kan fryse
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Luft/vand varmepumpen
• Oplagt til huse med centralvarmesystem og hvor der ikke er et stort
jordareal til slanger
• Varmepumpen opstilles udendørs, og der føres to rør ind til
centralvarmeanlægget og brugsvandsbeholderen
• Dækker typisk 90-100% af husets samlede varmebehov inkl. varmt
brugsvand
• Ikke særlig udbredt i DK – men markedet er stigende
• Spiller fint sammen med andre varmekilder solvarme, olie og gasfyr
Fordele: Middel installationsomkostninger, nem installation, kræver ikke
jordareal
Ulemper: Dårligere virkningsgrad end jordvarmeanlæg, støj
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Væske-vand varmepumper (jordvarme)
•
Anvendelsesområde
• Huse med vandbårent varmefordelingssystem
• Bygninger med opvarmningsbehov i vinterperioden
•
Fordele
• Dækningsgrad 90-100 % af bygningens varmebehov
• Årseffektivitet målt ca. 3,0 -4,0
• Høj virkningsgrad
•
Ulemper
• Pris >100.000 kr.
• Jordareal
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Væske/vand varmepumpen (jordvarme)
• Oplagt til huse med centralvarmesystem, gerne gulvvarme, og
hvor der er plads til jordslanger
• Varmepumpen placeres typisk indendørs eller i fyrrum
• Dækker typisk 95-100% af husets samlede varmebehov inkl.
varmt brugsvand
• Spiller fint sammen med andre varmekilder som solvarme, gas
og oliefyr
Fordele: høj virkningsgrad, dækker normalt hele huset
varmebehov, kompakte anlæg, ingen støj
Ulemper: jordareal nødvendigt, dyr installation
(4 x luft/luft og 2 x luft/vand), kræver godkendelse
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Hybrid varmepumper jord/sol
• Anvendelsesområde
• Anlæg med solfangere og jordslange
• Fordele
• Endnu lavere energiomkostninger
• Solfanger og jordslange kan
• Begge agere som energifanger
• Ulemper
• Kompliceret løsning
• Risiko for uhensigtsmæssig drift
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Ventilationsvarmepumper
Brugsvandsvarmepumpe (”frånluft”)
•
Anvendelsesområde
• Bygninger med ventilationsbehov
• Ofte en standard komponent i Svenske typehuse
•
Fordele
• Dækker typisk brugsvandsbehovet
• Dækker ventilationsbehov
• Billig installation
•
Ulemper
• Primære varmekilde er nødvendig
• Nogle kan levere varme til huset men man ”glemmer”,
hvor varmen kommer fra dette kan medføre et
stort forbrug af elpatron
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Brugsvandsvarmepumpen
• Oplagt til nyere parcelhuse hvor der er behov for
ventilation
• Opstilles indendørs
• Dækker typisk hele husets behov for varmt
brugsvand, samt en mindre del af rumvarmebehovet
• Spiller fint sammen med andre varmekilder, der skal
være en anden varmekilde, da den udnytter
overskudsvarme
Fordele: billig installation, klarer normalt hele boligens
ventilationsbehov
Ulemper: primær varmekilde nødvendig, dækker kun
en mindre del af boligens varmebehov
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Luft/luft ventilations varmepumper
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Ventilationsvarmepumper
Luft/luft varmegenvinding
•
Anvendelsesområde
• Boliger med ventilationsbehov
• Nyere boliger med ventilationssystem
•
Fordele
• Giver øget varmegenvinding
•
Ulemper/problematik
• Styring af temperatur i de enkelte rum
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
IKM Model VL 1500
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Varmepumpetyper – fordele og ulemper
Luft/luft
-
Fordele: Lave installationsomkostninger, nemme at installere og kræver ikke jordareal
Ulemper: Dårligere virkningsgrad end luft/vand og jordvarmeanlæg, afrimning
nødvendig
Luft/vand
-
Fordele: Middel installationsomkostninger, nemme at installere og kræver ikke
jordareal
Ulemper: Dårligere virkningsgrad end jordvarmeanlæg, afrimning nødvendig.
Væske/vand
-
Fordele: høj virkningsgrad, dækker normalt hele huset varmebehov, kompakte anlæg
Ulemper: jordareal nødvendigt, dyr installation (4 x luft/luft og 2 x luft/vand),
kræver godkendelse (jordslangen)
Brugsvand
-
Fordele: billig installation, klarer normalt boligens brugsvand og ventilationsbehov
Ulemper: dækker kun en mindre del af bygningens varmebehov. Kræver et
ventilationsbehov og ventilationssystem
Boligventilationsvarmepumper (aktiv varmegenvinding)
-
Fordele: kan anvendes både til opvarmning og A/C
Ulemper: Kræver primær varmekilde, ventilationsbehov og ventilationssystem
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

similar documents