ppt - HZJZ

Report
EPIDEMIOLOGIJA OVISNOSTI
U REPUBLICI HRVATSKOJ U
2013. GODINI
Epidemiologija ovisnosti u Republici Hrvatskoj u 2013. godini
Raspoloživi podatci iz svih zdravstvenih
ustanova – Registar
Postupno uključivanje i podataka iz
terapijskih zajednica i nevladinih udruga
Pokušaji sagledavanja problema
sveobuhvatno
Stalna nastojanja procjene stvarne
veličine problema
3
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Mreža Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika
4
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Osobe liječene u zdravstvenom
sektoru zbog zlouporabe droga
Godina
Ukupno
Ukupno
Prvi put
Prvi put
liječeni
opijatni
liječeni
opijatni
2000.
3.899
2.520
2.026
1.009
2002.
5.811
4.061
2.067
846
2004.
5.768
4.163
1.619
732
2006.
7.428
5.612
2.002
877
2008.
7.506
5.832
1.674
769
2010.
7.550
6.175
1.180
430
2012.
7.855
6.357
1.120
313
2013.
7.857
6.315
1.125
270
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
5
Stopa/
100.000 stanovnika 15-65 godina
Ukupno
272,3; Opijatni
218,7
KRETANJE LIJEČENIH OSOBA U
HRVATSKOJ 1996-2013
10,000
ukupno liječeni
9,000
liječeni zbog opijatske ovisnosti
8,000
prvi put liječeni ukupnonovi - svi
7,000
prvi put liječeni zbog opijatske ovisnosti
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2001.
2000.
1999.
1998.
1997.
1996.
6
OSOBE LIJEČENE ZBOG ZLOUPORABE PSIHOAKTIVNIH DROGA
U 2013. GODINI PREMA ŽUPANIJI PREBIVALIŠTA
broj
 Istarska
810
 Zadarska
573
 Grad Zagreb
2.252
 Šibensko-kninska
320
 Primorsko-goranska
767
 Dubrovačko-neretvanska 268
 Splitsko-dalmatinska
1.044
 Republika Hrvatska
7.826
 Varaždinska
260
 Međimurska
118
 Brodsko-posavska
157
7
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
stopa na
100.000
stanovnika
15-65g
567,3
513,2
419,2
456,8
377,4
331,7
342,4
272,3
218,1
153,6
151,4
opijati
100.000
stanovnika
15-65g
507,1
487,2
304,0
419,7
343,0
279,7
294,8
218,7
172,8
122,3
117,7
8
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
GLAVNO SREDSTVO U OSOBA LIJEČENIH ZBOG
ZLOUPORABE DROGA
Broj liječenih ukupno
Glavno
sredstvo
2010.
2011.
2013.
2012.
N
%
N
%
N
%
N
%
6.251
81,8
6.198
80,9
6.357
80,9
6.315
80,4
Marihuana
858
11,4
957
12,5
1.001
12,7
1.047
13,3
Sedativi
136
1,8
145
1,9
141
1,8
157
2,0
Kokain
124
1,6
126
1,6
147
1,9
119
1,5
Stimulatori
142
1,9
128
1,6
130
1,7
106
1,3
Halucinogeni
3
0,0
10
0,2
4
0,1
4
0,1
Inhalanti
7
0,1
7
0,1
6
0,1
4
0,1
Poliuoraba
105
1,4
94
1,2
69
0,9
105
1,3
7.550
100
7.665
100,0
7.855
100,0
7.857
100,0
Opijati
Ukupno
9
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
LIJEČENE OSOBE U REGISTRU I
NADALJE SU SVE STARIJE...
Prosječna dob
Godina
11
Muškarci
Žene
Ukupno
2001.
25,7
25,8
25,7
2003.
27,1
27,2
27,1
2005.
28,4
28,1
28,3
2007.
29,8
29,2
29,7
2008.
30,1
29,5
30,0
2009.
31,2
30,5
31,8
2010.
31,8
30,6
31,6
2011.
32,4
31,1
32,2
2012.
33,1
31,8
32,8
2013.
34,0
32,9
33,8
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
....što odgovara općem europskom trendu kod opijatskih ovisnika
NAČIN DOLASKA NA LIJEČENJE U
2013. GODINI
Tko je preporučio liječenje
Opijatski
%
Osobno
Obitelj/prijatelji
PZZ
Centar za socijalnu skrb
Sud/uvjetna kazna
Bolnica/med. ustanova
Ostalo
12
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
70,1
5,5
12,7
0,5
4,6
1,0
5,6
Ostali
%
11,7
14,3
3,0
14,7
27,5
1,0
27,8
OBRAZOVNA RAZINA OSOBA LIJEČENIH
ZBOG ZLOUPORABE DROGA GODINE
Ovisnici o opijatima
12,6% završilo samo (ili nije uopće) osnovnu školu
Nezavršena srednja škola – 9,1%
Završena srednja škola – 70,0%
Viša škola ili fakultet 7,4%
Nepoznato 0,6%
Neopijatski ovisnici
15,3% završilo samo (ili nije uopće) osnovnu školu
Nezavršena srednja škola – 25,2%
Završena srednja škola 46,3%
Viša škola ili fakultet 8,4%
Nepoznato 4,5%
13
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
RADNI STATUS OSOBA LIJEČENIH
ZBOG ZLOUPORABE DROGA
Ovisnici o opijatima
Nezaposlen
55%
Redoviti posao 21%
Povremeni posao 13%
Učenik/student
1%
Umirovljenik
8%
Ostalo
2%
14
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Neopijatski ovisnici
Nezaposlen
33%
Redoviti posao 14%
Povremeni posao 7%
Učenik/student
37%
Ostalo
9%
UVJETI ŽIVOTA OSOBA LIJEČENIH
ZBOG ZLOUPORABE DROGA
Ovisnici o opijatima
Živi s roditeljima
S partnerom
S partnerom i djetetom
Živi sam
S djetetom
Ostalo/nepoznato
42%
12%
18%
17%
2%
9%
Neopijatski ovisnici
Živi s roditeljima
S partnerom
S partnerom i djetetom
Živi sam
S djetetom
Ostalo/nepoznato
15
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
60%
3%
6%
6%
1%
24%
KADA SU RODITELJI SAZNALI
(2013.)
Nakon
Prva
1
godina godine
Nakon
2-3
godine
Nakon
4+godi
na
Ne
znaju
Ostalo i
nepozna
to
Ukup
no
Opijati
894
14%
927
15%
1.967
31%
1.650
26%
495
8%
382
6%
6.315
100%
Kokain
25
27
38
14
27
7
119
Sedativi
30
16
13
8
10
80
157
Stimulat
ori
20
23
26
20
6
11
106
Marihua
na
428
41%
195
19%
155
15%
81
8%
74
7%
114
11%
1.047
100%
16
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POPRATNE BOLESTI 2013.
GODINE
Anamnestički i/ili laboratorijski (heroinski
ovisnici)
hepatitis C
hepatitis B
31,8%
4,6%
HIV
0,3%
HZJZ
17
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
RIZIČNA PONAŠANJA
Dijeljenje igala i šprica u životu
2009.
2010. 2011. 2012.
68,1% 61,3% 61,0% 59,7%
2013.
59,7%
Dijeljenje igala i šprica u posljednjih mjesec
dana
2009. 2010. 2011. 2012.
2013.
20,7% 10,5% 3,6% 2,7%
2,2%
HZJZ
18
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZAKLJUČNO
Sustav za prevenciju i izvanbolničko i bolničko liječenje
je stabilan i dobro funkcionira
Ovisnici se zadržavaju na tretmanu dugo i uz različite
programe
Broj svih osoba u tretmanu u sustavu zdravstva je
stabilan
Sve je manje novih korisnika ukupno
Broj novih heroinskih ovisnika je prvi put u posljednjem
desetljeću manji od 300!!!
19
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Za vidjeti Izviješće idite na …
 http://hzjz.hr/sluzbe/sluzba-za-epidemiologiju/odjel-za-nadzor-iistrazivanje-ne-zaraznih-bolesti/odsjek-za-pracenje-ovisnosti-sregistrom-osoba-lijecenih-zbog-zlouporabe-psihoaktivnih-droga/
Kontakt:
www.hzjz.hr
20
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

similar documents