Uledsagede afghanske flygtninge i Grækenland

Report
Uledsagede afghanske flygtninge
i Grækenland
Årsmøde i Frivillignet d. 27. september
2014
Didde Bjørn
1. Hvorfor? Baggrund for undersøgelsen
2. Hvordan? Mødet med børnene
3. Hvad?
•
•
•
•
Kort om flygtningesituationen i Grækenland
Børnenes udfordringer i hverdagen
Børnenes måder at navigere på
Børnenes strategier
4. Relevante temaer ift. livet i DK.
Hvorfor?
Baggrund for undersøgelsen
• Flere års arbejde med unge flygtninge –
DFUNK og andre foreninger
• Generel mangel på:
– Faglig viden om UAMs flugt og ophold i
transitlande, fokus på hjemland.
– Undersøgelser af UAMs egne perspektiver. Børns
roller og perspektiver overses ofte i
migrationsstudier (voksenperspektiv)
Hvordan?
Mødet med børnene
• Mål: At finde ud af hvordan afghanske UAMs
oplever hverdagen i Grækenland, hvordan
tackler de hverdagen? Hvordan navigerer og
overlever de og i et land som ikke tilbyder
sikkerhed?
• Feltarbejde i Athen og Patras -børneperspektiv
• Fokus på afghanske UAMs (sprog/største
gruppe)
At skabe kontakt
• Spontan kontakt i parkerne
• Let adgang pga. sprog, kendskab til hjemland,
min position som kvinde/dansker
• At skabe et ‘naturligt rum’: Ingen tolk,
recorder, noter etc.
• Tillid (søster/ven)
• Etnografiske samtaler/interviews/deltagende
observationer/frivilligt arbejde
Profil af børnene
•
•
•
•
16 drenge
15-18 år
Opholdstid i Grækenland: 2 uger – 6 år.
Født og/eller opvokset i Iran (2 mio. Afghanske
flygtninge, 50% udokumenteret)
• Sendt af forældre/andet familie –forsk. grunde
Flygtningesituationen i Grækenland
• 1980’erne-1990’erne: fra afsender- til
modtagerland
• Sikkerhedsliggørelse (Dublin, Frontex etc.)
• ‘Gateway’ til EU, 80 procent gn. Grækenland
• Økonomisk krise 2008 + Politisk og logistisk
uforberedt humanitær krise (UNHCR)
• 2011: suspendering af Dublin
• 20-30 cases om ugen/40.000 pending cases
• Ingen sikkerhed/(børne)-rettigheder etc.
• Offentlig debat: intolerence, Golden Dawn
 Flygtninge i EKSTREM udsat position!
Hvilke udfordringer oplever børnene i
deres hverdag i Grækenland ?
• Mangel på rettigheder, fattigdom, politivold
og racisme.
• Viden om situationen før ankomst, info fra
smuglerene.
• Ankomst: fængsling, lyver om alder – undgår
‘systemet’ – livet udenfor ‘systemet’.
• ‘Afghanske hotelller’/parker/forladte
bygninger
Sult og fattigdom
- Ingen penge efter flugt  alternative
overlevelsesveje: salg af hash, prostitution,
indsamling af ‘skrald’, NGOer/kirker, øko.
støtte fra familien.
Mødet med politiet
- Vilkårlig vold
- Pink kort – ingen hjælp
• Case fra Patras:
“They [the police] sometimes let a dog go to check
everything under the cars (…) if the police doesn’t notice
anything the dog does (…) for example if it is winter and if
the dog catches you, they [the police] take you to the sea
shore. They take your phone and throw it to the sea for
sure and they also throw you in. Then they look at you
and they laugh. They stand there and laugh at you. And if
you don’t put your head under the water they press it
with their feet, they press you into the water” (app. D.1).
• Ekstrem følelse af uretfærdighed, ydmygelse og
afmagt
• Case:
“You are illegal! Okay, I am illegal, but for
example why don’t they beat up a driver who has
thousand kilos of drugs in his truck? They beat me
who like to go to Italy. They beat me who wants to
study and make a future […] I am not dangerous. I
like to just sit down and talk […] I want to make my
own life.
Vilkårlig anholdelse og fængsling
- Operation Xenios Zeus (Zeus’ gæstfrihed!!!)
Case:
“They kept me for 108 days only in a room (…) I couldn’t
leave the room. When they let me go, I didn’t have money
to go back, they said ‘it’s none of our business’ I couldn’t
go to Athens cause that was very far from there so I had
to come back walking 330 kilometres back to Patras (…)
We were three (…) 10 days we were on the way. We
didn’t have water in the hot summer, we nearly died (…)
when I arrived in Patras they took my paper and deported
me to Athens. Again I didn’t have money and I had to
walk back to Patras again (…) It was so hard” (app. D.1).
• Fanget i undtagelsestilstand
• ’Inkluderende eksklusion’
Ekskluderet fra alm. Borgers rettigheder/inkluderet
som genstand for politiets magt
moralske og juridiske principper - fraværende
‘Gråzone’ – No rights to have rights!
Racisme
• Konstant i udsat position
“If they catch a refugee, they beat him up really
bad. Maybe you can’t get up afterwards, they
beat to death” (app. D.1).
R: Do you know what a motorcycle chain is?
D: No, not really
R: The one that turns the wheels.
D: Ah okay, I know
R: They beat with those kinds of chains; with
whatever they can –knife, stick, glass, and stuff
D: What ever they have?
R: Yes, what ever they have they beat us with (ibid)
Hvordan navigerer børnene i det
græske samfund?
• Forskellige måder at navigere på
Somatisk/Brug af byen –styret af frygt
- at være nærmest ‘ikke-eksisterende’ (Patras)
Vs.
- at være en del af mængden (Koreaner/japaner)
Konstant opmærksom på fare (kamæleontilværelse)
• Går ALDRIG alene
• At være ‘streetwise’
• Sikre vs. usikre steder (parker, hjem, FB)
Tid:
- Fanget I ‘tidsligt’ limbo
- Spildt barndom/ungdom
- ‘Going somewhere’ – ‘going nowhere’
- Hverdag: rutinepræget, monoton, meningsløs
“We are caught here. We cannot leave cause
then we will be sent back, but we also cannot
stay here cause we have no rights here. If they
send us back to Iran where our families live we
will be deported back to Afghanistan” (app. C).
“We are just waiting (…) We just walk around
and hang out. There is nothing else to do” (ibid).
Strategier
• Netværk (ældre afghanere, nytteorienterede
venskaber, lokale NGO’er/kirker, familie
• Alkohol/stoffer
• Tro/håb
“Didde, why are you asking about that? You
know our situation: No family, no money, no
school, no real home, no job, and no rights. We
have to believe in God” (app. C).
Relevante temaer ift. livet i DK
• Fra ’kamæleon-tilværelse’ til at skulle ’finde
sig selv’
• Fra ét tomrum til et andet
• Mistet barndom/’små voksne’ – at genfinde
barndommen/ungdommen
• Selvbestemmelse/at lade andre bestemme
• Spildt tid
• Økonomi (gæld til familien)

similar documents