Microsoft PowerPoint presentation

Report
Klimatzoner
Jorden indelas i fyra områden med
olika klimat så kallade klimatzoner
•
•
•
•
Tropiska zonen
Subtropiska zonen
Tempererade zonen
Polarzonen
Den tropiska zonen
•
•
•
•
•
•
•
•
Intensiv sol
Ofta regn
Regnskog och savann
Flest växt- och djurarter
Många träd, lite växtlighet på marken
Jordens regnskogar försvinner i snabb takt
Svedjebränning för odling stor orsak
Pappersmassa en annan
Svedjebruk
Savann
• Grässlätter norr och söder om regnskogen
• Torrt klimat med regnperioder
Subtropiska zonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norr och söder om den tropiska zonen
Varmt och torrt
Kalla nätter
Lite regn
Öken
Oaser
Enstaka växter
Nattaktiva djur
Få människor (fattigt)
Den tempererade zonen
• Växlande klimat
• Olika årstider
• Klimatet skiljer sig mycket mellan medelhavet
och norra Skandinavien men det är samma
zon!
Olika klimat i den tempererade sonen
• Kustklimat; liten skillnad mellan vinter och
sommar mycket tack vare Golfströmmen
• Inlandsklimat; kalla vintrar, varma somrar
Forts. den tempererade zonen
• Lövskog; t ex alm, lind, bok, ek. Näringsrik jord
Forts. den tempererade zonen
• Medelhavsklimat; varma, torra somrar, svala,
fuktiga vintrar
• Maccia; fattig natur, kargt, taggiga buskar etc
Forts. den tempererade zonen
• Barrskog, taiga. Mest gran. Hårt klimat; kalla
mörka vintrar
Forts. den tempererade zonen
• Stäpp (prärie); grässlätter, för torrt för träd
• Få människor bor här
Polarzonen
•
•
•
•
Kring polerna
Långa, kalla, mörka vintrar
Sol dygnet runt på sommaren
Is och snö reflekterar solljuset som då inte kan
värma upp landytan

similar documents