Lösningsförslag KI

Report
Lösnings förslag KI TÖI (Övning 2 och 3)
a) Tillverkningskostnad per st och totalt
Produkter
dm
Dl
M20
M10 (tkr)
450/5 = 90 kr
200/4= 50 kr
600/5=120 kr
240/4=60 kr
Räkna ut To- pålägget
TO pålägg = 1260 / 600+240 =1,5 *100= 150%
To
120*1,5 = 180 kr
1,5 *60 = 90 kr
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
tvk
390 kr /st
200 kr/st
Räkna ut affo pålägget
Affo- pålägg 550/2750 = 0, 2 *100 = 20%
Affo
390*0,2= 78 kr
200*0,20 40 kr
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Självkostnad per st
468 kr
240 kr
Vinst pålägg
0,25* 468 = 117
0,25*240 = 60
Försäljningspriset / st
585
300
Lösningsförslag övning 3
A
B
Särkostnader:
dl
40
20
dm
28
7 osv
övriga rörliga kostnader
10
20
……………………………………………………………………………………………
Särkostnader
78
47
a) tb/st = särintäkter – särkostnader = försäljningspriset – särkostnader
tbA= 240 – 78=
TB totalt A
162 kr
tbB = 100-47= 53 kr
(162*50000)= 8100000 kr
(53*70000) = 3710000 kr
b) Täckningsgrad tg% = tb/p
tg% A = 162/240 *100= 67,5%
tg %B 53/100 *100= 53%
Företaget bör välja produkten A efterson denna uppvisar högre tb och tg%.
DM
450 tkr
200 tkr
DL
600 tkr
240 tkr
TO
1,5* 600 tkr =
900 tkr
1,5 *240 tkr =
360 tkr
……………………………………………………………………………………………………
TVK =
1950 tkr
800 tkr
(eller 390*5 tkr = 900 = 1950 tkr )
(200*4 tkr = 800 tkr)
……………………………………………………………………………………………………………..
AFFO (0,2 *1950 tkr) =
390 tkr
(0,2 *800 tkr) = 160 tkr
………………………………………………………………………………………………………………...
Självkostnad totalt
2340 t kr
960 tkr
c) Vinstpålägg = avkastning /totala kostnader * 100 = 825 tkr / 2340+960 = 25%
25% av 2340 = 585 tkr
25% *960 = 240 tkr
självkostnad + vinstpålägg
Totala intäkter = 2340+585 = 2925 tkr
960+240 = 1200 tkr

similar documents