PowerPoint til session 5: Symptomer på mani og hypomani

Report
Session 5:
Symptomer på mani og hypomani
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Program
• Velkommen
• Opfølgning på hjemmeopgave
• Dagens emne:
 Livslinjen
 Symptomer på mani og hypomani
• Introduktion til hjemmeopgave
• Hvordan har sessionen været?
Pause når det passer
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
2
Tanker siden sidst
• Hvordan er det gået siden sidst?
• Hjemmeopgave (livslinje)
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
3
Hvordan går det med Livslinjen?
MANI
Høj
3
2
1
Mellem
TID
-l
-2
-3
Lavt niveau
DEPRESSION
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
4
Hvad betyder:
• Stemningsleje
• Energiniveau
• Aktivitetsniveau
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
5
Sproglig betydning
• Mani (græsk)
• Galskab – raseri eller
• Lidenskab – entusiasme - heftighed
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
6
Gennemgang af hjemmeopgave (2)
Mani og hypomani
• Hvilke symptomer viser sig ved en mani?
• Ved en hypomanisk episode?
Opsamling på tavle
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
7
Hypomani - symptomer
A. Løftet eller irritabelt stemningsleje i 4 dage eller mere
(hypomani)
B. 1. Øget aktivitet eller rastløshed
2. Øget taletrang
3. Koncentrationsbesvær, letafledelighed
4. Nedsat søvnbehov
5. Øget seksuel energi
6. Købetrang, overmodig adfærd
7. Øget selskabelighed, overfamiliaritet
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
8
Mani - symptomer
A. Opstemthed, eksaltation, vredagtighed i en uge eller mere,
eller indlæggelse nødvendig
B. 1. Hyperaktivitet, rastløshed, uro
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Talepres
Tankeflugt /hurtigkørende tanker
Hæmningsløs adfærd
Nedsat søvnbehov
Øget selvfølelse, grandiositet
Distraktibilitet eller usamlethed
Hensynsløs, uansvarlig adfærd
Øget sex-drift
Irritabilitet
Brug af alkohol
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
9
Andre symptomer
• Psykosesymptomer:
 Vrangforestillinger (fx storhedsideer)
 Hallucinationer (stemmer, syner)
• Akut delir
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
10
Youngs maniskala
1. Løftet stemningsleje
2. Øget motorisk aktivitet
3. Seksuel interesse
4. Søvn
5. Irritabilitet
6. Tale (hastighed og mængde)
7. Sprog/tankeforstyrrelser
8. Tankeindhold
9. Destruktiv-aggressiv adfærd
10. Udseende
11. Sygdomsindsigt
(0-4)
(0-4)
(0-4)
(0-4)
(0-8)
(0-8)
(0-4)
(0-8)
(0-8)
(0-4)
(0-4)
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
11
Sum:
• Mellem 16 og 22 = let mani
• Mellem 23 og 31 = middelsvær mani
• Mellem 32 og 60 = svær mani
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
12
Forskelle på hypomani
og almindelig lykkefølelse
• Hypomani
• Alm. lykkefølelse
• Kom med eksempler
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
13
Forskelle på hypomani og
almindelig lykkefølelse
• Hypomani
• Alm. Lykkefølelse
• Opstår uden en synlig årsag
• Øget labilitet(irritabel,
fjendtlig,let til gråd)
• Evt. selvmedicinering pga.
intensiteten
• Kan svække ens dømmekraft
• Optræder ofte før/efter en
depressiv periode
• Er ofte tilbagevendende
• Har en årsag
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
14
Hjemmeopgave
1. Prøv at beskriv en typisk depressiv episode
(Hvad havde du af tanker og følelser
og hvad foretog du dig)
2. Hvis du har oplevet en blandingstilstand, forsøg da at
beskrive
(Hvad havde du af tanker og følelser
og hvad foretog du dig)
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
15
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer fra i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Evt. evalueringsskema]
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
16

similar documents