14 Şubat 2013 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Koordinatör

Report
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
15 Şubat 2012
Program Adı:
Giden
Gelen
Erasmus – Öğrenim
438
148
Erasmus - Staj
100
6
Protokol, Free-mover
3
-
Erasmus- (Eğitim Alma)
25
2
Erasmus – (Ders Verme)
91
37
Faaliyet
2011-12
2012-13
Öğrenim Hareketliliği
912.300
986.050
Staj Hareketliliği
136.600
219.450
Eğitim Alma Hareketliliği
19.900
33.700
Ders Verme Hareketliliği
75.850
83.350



Öğrenim faaliyetinden faydalanan öğrenciler hibe
almadan birden fazla faaliyetten faydalanabilirler
Öğrenci öğrenim tarihleri içerisinde eğitim gördüğü
ülkeden veya şehirden (hafta sonları hariç) ayrıldığı
günler 5 günden fazla ise toplam günden
düşülecek
Yeni kayıt sisteminde Erasmus öğrencilerinin kayıtları
ders seçmeksizin boş olarak danışmanları tarafından
onaylanacaktır.

Öğrencilerin hibe ödemelerinde yaşanan gecikmelerin
önüne geçilmesi amacıyla, Ulusal Ajans’ın kararı
doğrultusunda, öğrencilerin LA’ları okunaklı ve
taraflarca imzalı olmak kaydıyla PDF, faks, fotokopi
olarak da işleme konacaktır

Yönerge çalışmalarımız tamamlanma aşamasındadır.

Data Sheet!

Öğrenim Anlaşması

Öğrenim Anlaşması Değişikliği,

Öğrenci döndükten sonra not transferi,


Süreç boyunca, gerekli Yönetim Kurulu Kararlarının (İlk LA,
değişiklik sayfası için alınan kararlar ve dönüş sonrası
alınan karar) alınması ve UİB’ye gönderilmesi,
Akademik danışmanlık,

Kota aşımından kaynaklı reddedilme,

Dil seviyesi nedeniyle elenen öğrenciler,

Öğrenim anlaşmalarındaki hatalar,

Kurum içi süreçte belirlenen son tarihlere riayet
edilmemesi,

Bazı bölümler için yeterli anlaşma bulunmaması,

Öğrencinin niteliklerine uygun eşleştirme,

Öğrenciye nitelikli rehberlik hizmeti,

Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi,

Not denkliği için ÖİDB’ye doğru belgelerin gönderilmesi,

Koordinatörlerin hareketliliğe katılacak öğrencilerimizle
iletişim halinde olmaları, (Bknz. Facebook Giden öğrenci)

Belirlenen tarihlerden geç gönderilen öğrenim anlaşmaları,
birimimiz tarafından imzalanmayacaktır.

Sürecin düzgün işleyebilmesi amacıyla her 15-20 öğrenci için
bir koordinatörün görevlendirilmesi,

Öğrencilerin ilk LA’ları, değişim sayfaları ve dönüş sonrası not
denklikleri için gerekli Yönetim Kurulu kararlarının zamanında
alınması ve UİB’ye ulaştırılmasıdır.




LA giden öğrencinin hibe sözleşmesinin eki olduğundan, öğrenci
gitmeden önce –mümkünse başvuru sürecinde-hazırlanmalıdır.
Hibenin öğrencinin hesabına aktarılabilmesi için karşı kurumdan
onaylı, orijinal olarak UİB’ye ulaştırılması gerekliliği kaldırılmıştır.
Karşı kurum tarafından imzalanmış LA’ların faks, fotokopi ve ya
PDF kopyaları orijinalmiş gibi işleme alınacaktır. Yine de orijinal
evrakların temin edilmesinde fayda vardır.
Değişiklikler karşı kurumdaki öğrenimin başlamasını takip eden
15 gün içinde yapılmalıdır.
Bunu aşan süreler için öğrenciler gittikleri kurumun
koordinatöründen kendi koordinatörlerine durumu açıklayan bir
e-posta atılmasını sağlamalıdırlar.



Değişikliklerin değişiklik formunda belirtilerek
öğrenci tarafından doğrudan bölüm koordinatörüne
gönderilmesi, uygunsa koordinatör tarafından
onaylanarak UİB’ye ulaştırılması,
İlk LA gibi değişiklik için de Yönetim Kurulu Kararı
alınması,
Öğrencinin karşı kurumda öğrenimini
tamamlamasının ardından yapılan transfer işlemi
için alnına Yönetim Kurulu kararının sadece
ÖİDB’ye değil UİB’ye de gönderilmesi

Sık karşılaşılan hatalar:
◦ Karşı kurumdan alınan ECTS’in Anadolu
Üniversitesi’nde denklenen ECTS’den az olması:
Örneğin;

Sık karşılaşılan hatalar:
◦ 30 ECTS’den az kredi alınması ve/veya Anadolu
Üniversitesi denkliğinin yapılmaması.
Örneğin;

Sık karşılaşılan hatalar
◦ Değişiklikten sonra 30 ECTS alınmaması ve/veya
kredi denkliğinin sağlanmaması,
◦ Örneğin öğrencinin ilk LA inin her iki tarafının da 30
ECTS olduğunu varsayarak;

Zorunlu derslerin denkliği yapılırken içerik
örtüşmesi ve A.Ü. tarafında isimlerinin
yazılması şarttır.
Mesleki Seçmeli ve seçmeli derslerde A.Ü.
tarafına ders adı ve kodu kesinlikle
yazılmamalı, kredi miktarı da karşıdan alınan
derse göre ayarlanmalıdır.

Doğru Learning Agreement Örneği:

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR: 201__ / 201__
SEMESTER:
FALL
SPRING
Name of student
:
Field of Study
: AA
Home institution
: Anadolu University
Country
: Turkey
Host institution
: CC
Country
: BB
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT
Course Code
at Receiving
Institution
ECTS
credits at
R.I.
Course Name at R.I.
Course Code
at A.U
Course Name at A.U.
aaaaa derslerine karşılık gelen
Zorunlu derslerin adları
ECTS
Credits at
A.U.
5
3
2
1234
aaaaaa
10
5657
bbbbbb
5
6298
ccccccc
3
bbbbb derslerine karşılık gelen
Zorunlu derslerin adları
Seçmeli
5587
dddddd
2
Seçmeli
4
7412
eeeeee
5
Mesleki Seçmeli
5
9845
fffffffffff
5
Mesleki Seçmeli
5
30
3
30
if necessary, continue the list on a separate sheet
Student’s signature
..........................................................................................
3
Date : __ / __ / 201 __
SENDING INSTITUTION
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s name & signature
Institutional coordinator’s name & signature
....................................................................
....................................................................
Date: __ / __ / 201 __
Date: __ / __ / 201 __
RECEIVING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s name & signature
Institutional coordinator’s name & signature
....................................................................
....................................................................
Date: __ / __ / 201 __
Date: __ / __ / 201 __

Ve doğru değişiklik sayfası;


Öğrencinin LA’de alacağını taahhüt etmediği
ve Kurumumuzca onaylanmayan dersler
Transkriptte olsa bile tanınma verilemez.
Öğrencinin LA’inde olduğu halde
Transkriptinde olmayan derslere kaldı işlemi
yapılır.

Kayıt Tarihi: 13-17 Şubat 2012

Ders Başlangıcı: 20 Şubat 2012

Oryantasyon ve Hoş geldin yemeği: 22-23 Şubat 2012

Ekle-sil kayıtları ve LA değişiklik sayfası gönderimi için son
tarih: 24 Şubat 2012

Dersten çekilme için son tarih: *16 Mart 2012

Dönem Sonu: 18 Haziran 2012
(*Dersten çekilen öğrenciye yeniden LA değişiklik sayfası
hazırlanır.)


Öğrencinin LA’yi gelmeden önce kendi üniversitesi
tarafından hazırlanır ve UİB’ ye gönderilir.
*LA koordinatöre üst yazı ile iletilir ve imzalanıp
UİB’ye gönderilmesi beklenir.
◦

(*Hangi dersin açılıp açılmayacağı birçok bölümde Haziran-Temmuz aylarında belli olmadığı için ya da öğrenci yanlış
dönemden ders seçtiği için LA üzerinde bir uyarıda bulunulmalı, bununla beraber belge öğrencinin geç kalmaması adına
imzalanmalıdır .)
Öğrenciler geldikten sonra “Örgün Öğrenci
Sistemi”nden kaydı yapılır aynı zamanda “LA
değişiklik sayfası” düzenlenip UİB’ye gönderilir.














Tavsiye edilen Dersler:
TSP 001/2/3- Turkish Language Certificate Programme (Online) / Rektörlük
ERA 191 (İng) Digital Technology and Cultural Integration / Eğitim Fak./BÖTE
ERA193 (Alm) Türkische Mentalitaten / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
ERA194 (Alm) Europaische Bildungssyteme / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
ERA195 (İng) Cultural Heritage of Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
ERA196 (Alm) Europaische Identitat und Vielfalt der Kulturen / Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokulu
ERA197 (İng) Culture and Tourism in Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
ERA199 (İng) Cultural Diversity and Communication / Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu
FOT201 (İng) Basic Photography / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın
TAR357 (İng) History of the Twentieth Century / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın
BYN307 (İng) History of Media / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın
BYN407 (İng) International Journalism / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın
ERA198 (İng) International Journalism / Eğitim Fak./ Resim iş Öğretmenliği Programı
*Yukarda bahsi geçen derslerin hangi dönemde açılacağı kesin olmayıp
önerilmeden once kontrolü gerekmektedir.

AÜ. Akademik Takvim problemi

Yabancı Dilde açılan ders problemi

Kalacak yer problemi

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Programdan Yaralanmak için Öncelikli Durumlar
◦ Daha önce değişimden yararlanmamış olmak
◦ Öğretim Elemanları için; Erasmus kapsamında anlaşmalı olunan
ancak pasif durumdaki bir üniversiteye yapılacak ilk değişim
faaliyeti olması
◦ Programdan yetersiz seviyede yararlanan bir bölüme mensup
olunması
◦ Yararlanıcının ECTS/Erasmus bölüm Koordinatörü ya da Yardımcısı
olması
◦ Erasmus Değişim faaliyeti 31 Ağustos 2012 tarihinde son
bulacaktır.
◦ Gidecek Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi
Listesi Ulusal Ajanstan gelen bütçe ve
kontenjanlarla sınırlıdır. Detaylı bilgi ve belgeler için
lütfen www.uib.anadolu.edu.tr adresini ziyaret
ediniz.
◦ Anlaşmalı olduğumuz AB Üniversiteler listesi yine
www.uib.anadolu.edu.tr adresinde mevcuttur.
◦ İsteyen Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlilerimiz
“Non-Grant” olarak hibe almaksızın değişimden
yararlanabilirler.



ÖRNEK GÖREVLENDİRME KARARI
EĞİTİM BİRİMİNİN ADI
YÖNETİM KURULU KARARI


Karar Tarih
: xx.xx.xxxx

Karar No
:x


GÜNDEM :




Personelin adı 08.02.2012 tarihli başvurusunun görüşülmesi.
Anadolu Üniversitesi ………………… Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu yukarıdaki
gündem maddesini görüşmek üzere Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Dekanı/Müdürü ……………………..
başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
KARAR:



Personelin Adı …/…/….. tarihli başvurusu görüşüldü. Adı geçenin Üniversitemizin 3.1.2 nolu
performans hedefi doğrultusunda; işbirliği yaptığımız Gidilecek Ülke – Üniversite Adı eğitim ve
öğretim faaliyetinde bulunmak üzere yolluklu-yevmiyesiz (uçak ile ulaşım dahil)
Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu bütçesinden ödenerek …/…/….. - …/…/….. tarihleri arasında … gün
süreyle 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine gerekli izin ve onayın
alınması için Rektörlük Makamı’na arz edilmesine karar verildi.



Bölümünüzde Erasmus kapsamında ders
vermek üzere gelmek isteyen tüm öğretim
elemanlarını lütfen UİB’ye yönlendiriniz.
Akademik konular ve ders programı Bölüm
Koordinatörü ile, diğer konular hakkında UİB
yardımcı olacak.
Gelen Öğretim Elemanlarının Davet Mektupları
ve Katılım Sertifikaları UİB tarafından temin
edilmektedir.
Teşekkür Ederiz…

similar documents