Hent slides.

Report
Fremtidens Plejehjem –
Social- og Sundhedspersonale,
relationer, kompetencer og praksis
Bent Sørensen, konsulent
Pernille Liane Hoff, ergoterapeut
Fremtidens Plejehjem åbnet 2014
• 8000 m2, fordelt på 5 etager
• 75 lejligheder
• Sundhedsklinik
• Fitnesslokaler
• IT Café
• Tematiske rum
• Offentlig restaurant
Tankerne bag Fremtidens Plejehjem er drevet af
ønsket om højere livskvalitet for beboerne
• Sansestimulering
• Motivation til bevægelse
• Social inklusion
Temarum ”Musik”
Temarum ”Den kreative aktivitet”
Terrasse med udekøkken
Opholdsøer
Multirum
Temarum ”Wellness”
Temarum ”Bibliotek”
Temarum ”Køkken”
Foyer
Fitness
Temarum ”Orangeri”
Sundheds- og tandklinik
Offentlig restaurant ”Victors Madhus”
Aktivitetsrum
Uderum
Medarbejderperspektivet
• Mange faggrupper
• Høj tværfaglighed
• Eksterne parter
Set fra Social- og
sundhedsassistentens perspektiv
Er en del af et
komplekst netværk
af relationer med
mange aktører
Ekstern
Ergo
terapeut
Samarbejdspartnere
Pårørende
Beboere
SSH
KONS
Alm.
praksis
PROJ
SSA
SPL
ERAS
Frivillige
ERGO
PÆD
FYS
Social- og sundhedsassistentens (formelle)
netværk kan bl.a. angå deltagelse i:
• ressourcegrupper med
andre faggrupper
• living lab og
udviklingsprojekter
• offentlig/privat samskabelse (restaurant,
frivillige)
Social- og sundhedspersonalets
kompetencer ift. til det tværfaglige
samarbejde
I hvert fald en forståelse for:
• Det fælles mål (fx sansning, bevægelse, inklusion)
• Egen faglige identitet og kollegaens
• Et fælles sprog
Ét bidrag til det fælles sprog på Fremtidens Plejehjem Livsfasemodellen
Livsfasemodellen
illustrerer rækken
af faser som en
plejehjemsbeboer,
tendentielt,
vil gennemleve,
modellen er både
funktionel
(generalist og
specialist) og
normativ
Yderligere kompetencer hos Social- og
sundhedspersonalet
(ift. at agere i det komplekse netværk)
I særdeleshed evnen til:
• at kommunikere
• at samarbejde
• at videndele
• at tage initiativ og ansvar
Et eksempel fra hverdagen…
Når tværfaglighed virker!
”Lone”
•
65 år gammel
•
Dissemineret sklerose, depressiv og dårligt ernæret.
•
Plejepersonalets observation: minimal stilling skift, ringe ernæring og
decubitus.
•
Indsatsen rettes mod: behandling af decubitus på os sacrum, stadie 3.
Der ses nekrose, nedbrudt dermis. Obs! dårlig ernæring, protein mangel.
•
Terapeutisk indsats: Lejring, revurdering af madras samt venderegime.
Plejepers.
Observerer
Billeder,
øjenåbner
Oplysning-er
til ergo.
Handling
akut, ny
madras.
Ejerskab &
tilegne ny
viden
Overførsel til
praksis
(lejring)
demonstration
Indsats
(Triagering)
og handling.
Plejeplan.
Kontaktes
ernæringsekspert
Vendeskema
Tværfaglighed – et samarbejde mellem terapeut og
sundhedspersonale.
•
Vi højner faglighed & kvaliteten af arbejdet som udføres…
•
Terapeut & social –og sundhedspersonale
o
o
o
o
o
Vi har konsulentroller
Vi tilfører metoder/strategier  vi opnår fælles ejerskab.
Vi forpligter os til at videreføre viden.
Vi skaber en bredere forståelse i forhold til beboernes
problemstillinger.
Vi bidrager til livskvalitet.
At skabe Fremtidens Plejehjem
forudsætter den rigtige balance mellem
arkitektur, teknologi og pleje, men
vigtigst af alt forudsætter det mennesker
– mennesker med den rette forståelse,
den rette passion og de rette evner.

similar documents