Fredericia Gymnasium (ppt)

Report
Projekter og netværksdannelse på FG
Fredericia Gymnasium 7. februar 2015
Orienteringsmøde om Udviklingsplanen fase 2
• 2007
600 elever
• 2013
1000 elever
97 lærere … mange nyansatte
Fredericia Gymnasium
• Anvendelsesorienteret undervisning (2010-13)
(Pædagogisk it, innovative undervisningsformer, drenge)
18 uddannelsesinstitutioner, heraf 10 gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, vuc).
FG er projektansvarlig og varetager projektkoordination.
Samlet budget: 9.1 mio. kr. FG’s andel ca. 1.5 mio. kr.
• Dynamo-projektet (2010-12)
FG har deltaget som det eneste gymnasium blandt 15 uddannelsesinstitutioner.
FG har arbejdet med ADHD/Aspergers syndrom, anerkendende klasserumsledelse,
skriftlighed.
FG’s budget ca. 650.000 kr.
• Uddannelse med perspektiv (2011-13/14)
Et samarbejdsprojekt mellem de videregående uddannelser og gymnasier.
3 stx, 1 htx samt 5 videregående uddannelser.
FG er projektansvarlig og varetager projektkoordination.
Samlet budget 1.9 mio. kr. FG’s andel ca. 500.000 kr.
Samarbejde – netværksdannelse på tværs geografisk og tværs af skoleformer har
været et krav i alle projekter
Udviklingsprojekter på FG 2010- 2013, Regionsprojekter
• Skriftlighedshåndbog og formativ evaluering (2010-12)
FG:75.000 kr.
• IT anvendelse. Skolenetværksadministration (2012-14)
FG: 135.000 kr. Samlet budget 1.5 mio. kr.
• Kollegial supervision med henblik på motiverende og
inkluderende undervisning (2012-14).
FG: 75.000 kr.
• Velfærdsledelse (Finansministeriet) (2011-13)
8 almene gymnasier. Samlet budget 2.0 mio. kr.
Udviklingsprojekter på FG 2010- 2013, UVM-projekter mv.
• Pædagogisk it (delprojekt, Region Syddanmark)
Deltagere: 6 uddannelsesinstitutioner
• Vægten i projekterne lå ubetinget på den enkelte skole,
hvor målet var at udvikle og eller afprøve nye itredskaber
• 8 projektledermøder med deltagelse af alle 6 skoler
• 3 1-dags seminarer med oplæg + 2-3 timers workshop
hver gang. Minimum 100 deltager pr gang.
• Samarbejde mellem 2-3 skoler. Har benyttet oplæg fra
hinanden f.eks. Rantzausminde Efterskole, Rødkilde,
Rosborg, Svendborg
• Wiki
3 eksempler på netværksdannelse
• Velfærdsledelse
Deltagere: Aurehøj Gymnasium, Nørre G., Rysensteen Gymnasium,
Greve Gymnasium, Vordingborg Gymnasium, Nykøbing
Katedralskole, Viborg Katedralskole og Fredericia Gym.
Tema:
Velfærdsledelse under den nuværende overenskomst
Deltagere: 2 ledere og 2 medarbejdere/mellemledere fra de 8 gymnasier
4–5 2-dages seminarer. Oplæg. Proces……
Et udpræget netværksprojekt
3 eksempler på netværksdannelse
• FG’s skrivemetro / it-kompetencer
(finansieret af ministeriet og regionen)
http://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivemetro/Skrivemetro/Metrokort.html
Vores 3 udviklere har deltaget i netværksmøder, div. konferencer, hvor
de har bidraget
Herudover har de været ude på mange gymnasier, pædagogiske dage,
andre gymnasier har overtaget dele….
3 eksempler på netværksdannelse
• Eksternt finansierede udviklingsprojekter skal principielt
kunne indplaceres i den samlede strategi
• Penge er godt, store penge er bedre, men penge er ikke
afgørende….
• Meget begejstret for netværksdannelse…. gerne med
tilknyttet følgeforskning
- det udvikler projekterne (jf. skrivemetroen)
- det kan være med til at holde dampen oppe
- generel vidensdeling (oplæg, workshops….)
- stor betydning at lærerne får mulighed for at
komme ud
Netværksdannelse som en del af udviklingsarbejde

similar documents