Ladda ner

Report
Arbetare
Tjänstepension
Avtalspension SAF-LO
1
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO
• Från 25 års månaden
• Gäller oavsett anställningsform
• Premie per år
• Premiebefrielseförsäkring
• Individuellt val av förvaltare
• Flexibelt pensionsuttag
• Flytträtt
Fora administrerar
2
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Pensionsgrundande inkomst
Ingår
Ingår ej
Kontant bruttolön per år
Kostnadsersättning eller skattepliktig förmån
Arvode
Inget lönetak
3
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Tjänstepension - Avtalspension SAF-LO
55
25
Premie
30 %
7,5 ibb
435 750 kr/år
LÖN
4,5 %
• Livsvarig eller temporär pension
Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier
4
2015-01
Avtalspension SAF-LO
65 år
Kompletterande premier
Kompletterande premier
Extra pensionsavsättning
Gäller anställda arbetare från 25 år
Premien rapporteras via Foras internetkontor
Fora tar ut en administrativ avgift på inbetald premie
5
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Premiebefrielseförsäkring
Under anställning
Pensionspremie betalas av försäkringen (25 – 65 år)
Gäller vid
- sjukdom
- livränta enligt lag (arbetsskadeförsäkring)
- föräldraledighet (max 13 månader)
- graviditetspenning
Efter anställning
Efterskydd under 90 kalenderdagar (endast sjukdom)
6
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Aktivt val
Arbetaren väljer
Traditionell eller fondförsäkring
Val av förvaltare
Efterlevandeskydd
- återbetalningsskydd
- familjeskydd
Flytträtt
7
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Jämförelse
8
Traditionell
Fond
Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Individen väljer förvaltare
Garanterat pensionsbelopp
Inga garanterade pensionsbelopp
Återbäring
Pensionens storlek
Fondandelarnas utveckling
Pensionens storlek
- premier, avkastning och administrativa
avgifter avgör
- andelarnas värde
2015-01
Avtalspension SAF-LO
Val av förvaltare
Traditionell pensionsförsäkring
Alecta
AMF
Folksam Liv
Fondförsäkring
AMF
Danica Pension
Folksam-LO Pension
Handelsbanken Liv
Länsförsäkringar Fondliv
Movestic Liv & Pension
Nordea Liv & Pension
SEB Trygg Liv
SPP Liv Fondförsäkring
Swedbank Försäkring
Ej aktivt val
9
2015-01
Traditionell försäkring i AMF
Avtalspension SAF-LO
Efterlevandeskydd
Återbetalningsskydd
Familjeskydd
Pension till efterlevande
Max 4 pbb/år
Utbetalning i minst 5 år och max 20 år
Utbetalning max 20 år
åldersberoende premie
Förmånstagare
make/a
sambo
barn
10 2015-01
Avtalspension SAF-LO
Familjeskydd - exempel kostnad 1pbb
Premie/år
Ålder
Utbetalning 5 år
Utbetalning 20 år
25 år
157 kr
513 kr
35 år
183 kr
597 kr
45 år
251 kr
816 kr
55 år
469 kr
* 1 162 kr
64 år
1 177 kr
* 1 177 kr
* upphör vid 70 år
11 2015-01
Avtalspension SAF-LO
Familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön 300 000 kr
Bruttolön 300 000 kr
utbetalningstid 5 år
utbetalningstid 20 år
Premie 4,5 %
Familjeskydd 1 pbb
Till pension
12 2015-01
13 500 kr
- 251 kr
13 249 kr
Premie 4,5 %
Familjeskydd 1 pbb
Till pension
Avtalspension SAF-LO
13 500 kr
- 816 kr
12 684 kr
Ej aktivt val
Konsekvenser
Traditionell pensionsförsäkring
Inget återbetalningsskydd
Inget familjeskydd
AMF förvaltar
13 2015-01
Avtalspension SAF-LO
Översikt
Avtalspension SAF-LO
Allmän pension
25 år
55 år
Premiebestämd pension
Premiebefrielseförsäkring
Förtida uttag
14 2015-01
Avtalspension SAF-LO
65 år
Pensionsbesked
• Arbetsgivare
• Lön
• Pensionspremie
Avtalspension
fr o m 98 STP
Pensionsbelopp
AMF förvaltar
Avtalspension
96-97
AMF förvaltar
15 2015-01
Avtalspension SAF-LO
Valt Bolag
Betalning av premier
Lönerapportering
Preliminära fakturor
febr
År 1
april
jun
aug
Årsavräkning
okt
dec
År 2
Överföring
pensionspremie
16 2015-01
Avtalspension SAF-LO
Annan pensionslösning - i företaget
• Överenskommelse med lokal facklig organisation
- godkännas centralt
• Överenskommelse med den anställde
- godkännas av Pensionsnämnden hos Fora
17 2015-01
Avtalspension SAF-LO

similar documents