Geprezen zij des Heilands naam

Report
GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM
(Johannes de Heer)
1.
Geprezen zij des Heilands naam
Aanbidt Hem, geeft Hem eer (2x)
Laat eng’len, scheps’len al tezaam
Hem kronen, kronen,
kronen, kronen
Kroont Jezus aller Heer
1/4
Uit: Zangbundel Johannes de Heer nr. 555
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie
GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM
(Johannes de Heer)
2.
Looft alles wat slechts adem heeft
Aanbidt Hem, geeft Hem eer (2x)
Laat alles wat op aarde leeft
Hem kronen, kronen,
kronen, kronen
Kroont Jezus aller Heer
2/4
Uit: Zangbundel Johannes de Heer nr. 555
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie
GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM
(Johannes de Heer)
3.
Gij allen nu van schuld verlost
Aanbidt Hem, geeft Hem eer (2x)
‘t Heeft Jezus’
dierbaar bloed gekost
Komt kroont Hem, kroont Hem,
kroont Hem, kroont Hem
Kroont Jezus aller Heer
3/4
Uit: Zangbundel Johannes de Heer nr. 555
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie
GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM
(Johannes de Heer)
4.
O hoe zal ‘t zijn in d’ eeuwigheid
Daar in die zaal’ge sfeer (2x)
Waar ‘t koor door harpen begeleid
Klinkt: Kroont Hem, kroont Hem,
kroont Hem, kroont Hem
Kroont Jezus aller Heer
4/4
Uit: Zangbundel Johannes de Heer nr. 555
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

similar documents