Pedagógus életpálya

Report
,
Pedagógus életpálya,
2013. szeptember
másodrendű iskolapolgárok
- Iskolatitkár
- Rendszergazda
- Laboráns
- Ifjúságvédelmi felelős
- Szabadidő szervező
- Oktatási asszisztens
Pedagógus végzettség (megszerzése) esetén
(és csak akkor!) 2015. szept. 1-jétől
kaphatnak béremelést.
Megszűnt bérelemek
•
•
•
•
•
Túlóra
Több szakot tanítók pótléka
Idegen nyelvi pótlék
Informatikai pótlék
Ofő, tantárgyfelelősi órakedvezmény
Megmaradt pótlékok
Ig., ig.h., osztályfőnöki, munkaköz.-vezetői pótlék
Osztályfőnöki pótlék:
Szept. 1. után: 20.000 Ft (akár 1 hónapja, akár 30
éve, akár 0.-ban, akár 13.-ban ofő a kolléga)
Az ofő munka díjazására szánt teljes összeg:
18x20.000 = 360.000 Ft
Szept. 1. előtt: szóródás 20.000 (0.-ban 10.000) és
között,
Az ofő munka díjazására szánt teljes összeg:
18x20.000 = 360.000 Ft

similar documents