Helyzetkép

Report
Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10
évben?
Kormányzati lehetőségek és válaszok
Dr. Feldman Zsolt
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Földművelésügyi Minisztérium
Kecskemét, 2014. június 25.
Helyzetkép
• A világ mezőgazdasági termelése 1989 és 2009
között 50%-kal bővült, a magyarországi termelés
jelentős ingadozással 5-10%-kal visszaesett.
• 2010 óta Magyarország a termelés stabilizálása
és növelése érdekében közép- és hosszú távú
stratégiákkal dolgozik.
2
Helyzetkép
• A nemzetgazdaság tartós növekedési pályára állt, 2013ban a GDP 1,1%-kal, a IV. negyedévben 2,7%-kal
nőtt.
• A mezőgazdaság a nemzetgazdaság hajtómotorja volt.
• A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság bruttó
hozzáadott értékéből (adott időszak alatt megtermelt
végső felhasználásra kerülő áruk összértékéből) 2010 és
2013 között 3,5%-ról 4,8%-ra emelkedett, az EU27 átlag
1,6%.
3
Helyzetkép
• A beruházások a mezőgazdaságban 2013-ban 9,1%-kal,
2014. I. negyedévében 18,5%-kal nőttek.
• A foglalkoztatottak száma (2013) 3,9 millió fő, ami
2010-hez viszonyítva +4,2%
• A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma
- 192,7 ezer fő (2013).
- 2010-hez viszonyítva +12,2%
4
A mezőgazdasági termelés szerkezete 2013-ban
A
Forrás: AKI
5
A mezőgazdasági termelés szerkezetének változása
Forrás: AKI
6
Agrár-külkereskedelem alakulása (millió euró)
Forrás: KSH
7
Piaci kitekintés
8
Globális piaci kitekintés 2013-2022
• Lassú növekedés az agrártermelésben (1,5% /év, szemben a
korábbi 2,1%-kal)
• Rövidtávon terményárak csökkennek, hosszú távon növekedés
várható.
• Állati termékek piacán tartósan marad a magas árszint.
• Élelmiszerárak emelkedése mérséklődik.
• Összességében a 2013-2022 közötti termelői árak a 2003-2012
közötti árszintek felett alakulnak, de a jelenlegi kiugró csúcsok
alatt várhatóak.
9
Globális piaci kitekintés 2013-2022
• Növekszik a fogyasztás (nő a népesség, a jövedelem és az
urbanizációs szint, változnak a táplálkozási szokások, különösen
Kelet-Európában és Közép-Ázsiában nő az egy főre jutó
fogyasztás)
• Folytatódik
növekedése.
az
agrár-külkereskedelem
volumenének
• Továbbra is fennmaradnak termelési szintek változásával, az
árvolatilitással, élelmezésbiztonsággal és a csökkenő készletekkel
kapcsolatos fenyegetések.
10
Globális piaci kitekintés 2013-2022
• Gabonatermelés – 1,4 % növekedés/év (ennek 57%-a fejlődő
országokból)
• Olajos növények – erősebb növekedés, mint a gabonaféléknél
• Cukor – 2% növekedés/év (elsősorban Brazília és India)
• Hús – a termelés növekedésének 80%-át a fejlődő országok biztosítják.
• Tej – a fejlődő országok bővülő tejtermelése sem fedezi a növekvő
fogyasztási szükségleteket.
• Etanol - közel 70%-os termelésnövekedés várható, 2022-re a
bioüzemanyag-termelés a megtermelt cukornád 28%-át, az olajos
növények 15%-át, a gabona 12%-át használja fel.
11
A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA
REFORMJA
2014 - 2020
12
Közös Agrárpolitika célkitűzései (2014-2020)
1.
Életképes élelmiszertermelés:
a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének
javítása
2.
Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:
a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és
ösztönözése
3.
Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása
13
A Közös Agrárpolitika reformjának eredményei
magyar szempontból
• Egységes területalapú támogatások (SAPS) fenntartása 2014 után
• Egyszerűbb zöldítési feltételek (magyar érdekérvényesítéssel
• Érzékeny ágazatok támogathatóságának biztosítása
• Fiatal gazdák kiemelt támogatása
• Kisgazdaságok átalánytámogatása
• Élelmiszerfeldolgozás fejlesztésének kiemelt kezelése
• Magyarország aránya a KAP kedvezményezettek során 2,4%-ről
3,2%-ra emelkedett.
14
Intézkedések nemzeti hatáskörben 2013-2014
• Új földforgalmi szabályozás bevezetése, a haszonbérletre és a
tulajdonszerzésre vonatkozó szabályok átalakítása.
• Újjászervezésre került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és
annak égisze alatt a szaktanácsadás (egységes falugazdász
hálózat)
• Feketegazdaság visszaszorítása (sertés ÁFA)
• Létrejött a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(750 fő, ebből 260 kutató)
• 2013 szeptemberétől a VM fenntartásában 59 iskolából álló
agrár-szakképző hálózat van (2800 pedagógus)
15
Agrárpolitika távlatban
Kiemelt célok: A kis- és közepes gazdaságok támogatása és arányuk
növelése, a munka intenzív ágazatok fejlesztése és a hozzáadott érték
növelése a foglalkoztatási képesség növelése érdekében
Főbb feladatok:
• a mezőgazdasági termelés feltételeinek biztosítása,
• a birtok- és tulajdonviszonyok rendezése,
• a mezőgazdaság és élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése,
• a külső piacok megszerzésének és megtartásának elősegítése,
• a belső piac rendezettségének megteremtése,
• kiegyensúlyozott támogatáspolitika biztosítása,
• állattenyésztés és kertészet kiemelt kezelése.
16
Agrárpolitikai eszközök
• Az átlátható és kiszámítható belső piac erősítése, különös
tekintettel a termelői-feldolgozói-kereskedelmi kapcsolatrendszer
javítására;
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és szakmaközi szervezetek
révén új piac- és termelésszabályozó intézkedések;
• Mezőgazdasági adózás rendszerének megújítása;
• Aktív agrárdiplomáciai tevékenység a külpiacokon;
• Mezőgazdasági termékek értékesítésének összehangolt EU-s és
hazai forrású ösztönzése;
• Minőségbiztosítási és –tanúsítási rendszerek fejlesztése, magyar
fogyasztói tudatosság fejlesztése
17
Agrárpolitikai eszközök
• Felkészülés
kivédésére;
a
klímaváltozás
kárpát-medencei
hatásainak
• Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése;
• Genetikai erőforrásaink megőrzése és fejlesztése;
• Gyakorlatorientált agrár szakképzés és –felsőoktatás, kutatásfejlesztés;
• Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése, állattenyésztés és kertészet
középpontba állítása;
• Minőségbiztosítási és –tanúsítási rendszerek fejlesztése, magyar
fogyasztói tudatosság továbbfejlesztése
18
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
19

similar documents