BOSNA U DOBA PRVIH BANOVA

Report
JU GIMNAZIJA „VASO PELAGIĆ“
BRČKO
Trumić Dževad,prof,
Prvi pomen srednjovjekovne Bosne je...
O sednjovjekovnoj Bosni govori i pop .....
Srednjovjekovna Bosna nastaje u gornjem toku ...
Jedini poznati knez Bosne je ...
Prvi poznati ban u Bosni bio je ...
•
•
•
•
•
Rat između Ugarske i Vizanta(1154./1164.)
-Poraz Ugarske kod Braničev(Beograd)
Manojlo Komnin postavlja Kulina za vazala u Bosni 1166.godine
1180. ban Kulin samostalno vlada Bosnom
ban Kulin na sjeveru osvaja Usoru i Soli
• Kulin unapređuje privredne odnose u Bosni
• Uspostava trgovačkih odnosa sa Dubrovnikom
(„od Kulina bana i dobrih dana“)
Povelja Kulina bana 29.VIII 1189.g.
Trgovački ugovor s dubrovačkim knezom Krvašom
Vukan
Nemanjić – optužba Kulina za
herezu
Krstaški pohod na Bosnu 1203.g
Krstaše predvodi papski legat
Ivan Kazamarijes
ban Kulin se prividno odriče hereze Bilino polje Zenica
XIII st. –širenje hereze u Bosni
Krstaši osvajaju Vizantiju
Anarhija i jačanje bosanskih feudalaca
Bela IV kralj Ugarske (1235./1239.) -pokreće
bana Mateja Ninoslava
Ugari osvajaju župe Usoru i Soli
rat protiv
•
•
•
•
Bela IV imenuje Prijezdu za vazala(Usora,Soli)
Prijezda rodonačelnik dinastije Kotromanića
Ban Matej izdaje povelju Dubrovniku 1240.
Matej Ninoslav osvaja(Livno,Ustipraču i dio Neretve)
Plemstvo se dijeli na;velemože,vlastelu i
vlastelinćiće
Feudalni posjed ; baština, plemenština
Titula vladara je ban – (avarska riječ bogat)
Sabor-Stanak -odlučujući organ u Bosni
(ban ,plemstvo i svećenstvo)
•
•
•
•
•
•
Koji car imenuje bana Kulina?
Opisati vladavinu bana Kulina?
Zašto papa poduzima rat protiv bana Kulina?
Koji se ban spominje početkom XIII st.?
Opisati vladanje bana Mateja Ninoslava?
Opisati organizaciju društva u Bosni?

similar documents