Innlandsprosjektet (Lars Gotaas)

Report
Innlandsprosjektet
Oppland- og Hedmark fylkeskommune
Gran 3. september2013
Innlandsprosjektet
•
Hedmark, Oppland og Gjensidigestiftelsen
•
Skilting, merking og gradering av turstier
•
1 mill i Hedmark i 2013
•
2 mill i Oppland i 2013
•
Frivillige lag og foreninger kan søke
•
Oppstart vår 2013
•
Fokus på nærmiljøet
•
Midlene skal kun gå til innkjøp av:
•
skilt, infotavler og utarbeiding av infotavler
•
http://www.merkehandboka.no/
Innlandsprosjektet
Oppland 2013
-Antall søknader: 38 stk.
Prosjekt
Sti- og løypeprosjektet, Lesja kommune - Lyftingsmo Grendeutvalg
Sti- og løypeprosjektet, Lesja kommune - Rånå Utmarkslag
Sti- og løypeprosjektet, Lesja kommune - Bjorli/Rånå Grendeutvalg
Sti- og løypeprosjektet, Garmo IL
Sti- og løypeprosjektet, Øyer-Tretten IF
Sti- og løypeprosjektet, Venabygdsfjellet Vel
Sti- og løypeprosjektet, Søre Ål IL
Sti- og løypeprosjektet, Øståsen skiløyper
Sti- og løypeprosjektet, Vågåfjell Turløyper SA
Sti- og løypeprosjektet, Mysuseter og Raphamn løypelag BA
Sti- og løypeprosjektet, Rudsbygd IL
Sti- og løypeprosjektet, Totenåsløyper AS
Sti- og løypeprosjektet, Gjøvikreg. Turistkontor
Totalt
Tildelt
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Kr
17 400
19 500
42 100
20 000
120 000
200 000
90 000
300 000
500 000
100 000
91 000
100 000
300 000
1 900 000
Hedmark 2013
-Antall søknader 37
Søker
Navn på prosjekt
Aktivitet
Tilsagn
Kommune
Matran vel
5-topper
Turstier
10 000 Eidskog
Vang skiløperforening
Hedmarksvidda rundt
Sykkel
25 000 Hamar
Åkerstrømmel vel
Langs Mistra til Storsjøen
Turstier
35 000 Rendalen
Stigruppa Hjellum
Turstier
40 000 Hamar
Alvdal turforening
Stier/rundturer hjellum
Langs Glomma fra Steia til
Trnsvangen
Tursti
41 000 Alvdal
Hedmarken turistløyper
Hedmarksvidda skiløyper
Skiløyper
42 000 Hamar
Engerdal Østfjell hytteforening
Engerdal østfjell
Ski/sykkelløyper
46 000 Engerdal
Odal turlag/ S-O slekts- historielag
Trondbølsæterveg
Turvei
46 000 Sør-odal
Nørdalen Natur og kurltusti
Nørdalen Natur og kurltusti
Kultursti
50 000 Os
Kongsvinger Idrettsråd
Samfunnsnære turstier
Sykkel/vandring
70 000 Kongsvinger
Brenneriroa og Omegn Vel
Merking av turstier
Turstier
80 000 Løten
Hamar og Hedmarken turistforening
Ilsengstiene
Turstier
135 000 Stange
Moelvmarkas Venner
merking av turstier
Turstier
170 000 Ringsaker
Tynset turlag
Løypeplan 2013
Turstier
210 000 Tynset
1 000 000
Erfaring for 2013
• Mange gode søknader
• Etterspurt ordning
• Ønske om at flere enn frivillige lag og
foreninger kunne søke
• Nærmiljø
• Tildeling skjedde for sent
• Få ferdige prosjekter til nå
Veier videre
•
•
•
•
•
•
Oppland har bevilget midler for 3 år
Hedmark – ikke avklart
13 fylker
Erfaringsseminar
Standardisering
Hele Norge
Lygna
Foto: Audun Kristiansen. Første del av
trillesti fra Lygna til Badstuvegen

similar documents