A Nobel-díj története - Gazdaságelméleti Intézet

Report
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
A Nobel-díj története
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Előadás vázlata
•
•
•
•
•
Alfred Nobel
Dinamit feltalálása
Nobel-díj
Közgazdasági Nobel-díj
Közgazdasági Nobel-díjak 1969-2011-ig
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Alfréd Nobel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1833. október 21-én született Stockholmban
A család eredetileg Angliából származott; nevük Nobilius volt.
A 18. század elején költöztek Svédországba.
Édesapja Emmanuel Nobel építész volt
Édesanyja, Andriette Nobel (Ahsell) jómódú családból
származott.
1837-ben az édesapa tönkrement, Szentpétervárra kellett
menekülnie, ahol sikeres gépgyárat létesített
A család később követte az apát Szentpétervárra
felnőtt fiaival egyre behatóbban foglalkozott a robbanóanyagok
kutatásával
Később hazatért Svédországba. Kísérleteik a nitroglicerin
alkalmazására irányultak.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Alfrédot házitanítók nevelték, professzorok tanították
• 17 éves korára folyékonyan beszélt svédül, oroszul, angolul,
németül, franciául.
• Járatos volt már a filozófiában, irodalomban és a
természettudományokban.
• Legjobban a kémia érdekelte.
• Dolgozott Párizsban a híres vegyész, T. J. Pelouze
laboratóriumában, ahol egy újonnan szintetizált folyadékkal
ismerkedett meg, a nitroglicerinnel, amelyet pár évvel
korábban 1847-ben az olasz vegyész, Ascanio Sobrero
fedezett fel
• Alfred Nobel 1850-ben az Egyesült Államokba utazik
gépészmérnöki tanulmányútra
• Itt megismerkedik a svéd származású, akkor már világhírű
John Ericsson mérnökkel, akinek gyárában közel két évet tölt
el.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Dinamit feltalálása
• Nobel 1866-ban a németországi Hamburg melletti Krümmelben
találta fel, és 1867-ben szabadalmaztatta.
• 1847 óta kísérletezett nitroglicerinnel.
• 1864-ben szabadalmaztatta eljárását a nitroglicerin gyártására.
– Az eljárás lényege, hogy 10% nitroglicerint adott a lőporhoz, ezzel
közel megkétszerezte annak hatásfokát
• Megkezdődött a gyártás a németországi Heleneborgban.
• Az oldat a legkisebb ütésre is robbant, ezért több súlyos baleset is
történt
• 1864-ben a heleneborgi gyár laboratóriuma felrobbant.
• Öten meghaltak, köztük a legifjabb Nobel, a 21 éves Emil és Alfred
régi barátja, Hertzmann, a gyár mérnöke.
• Véletlen megfigyelése, hogy az ott kiömlött nitroglicerint az ott lévő
kovaföld fölitta. Nobel rájött, hogy az így képződött anyag jól
kezelhető, ütésre nem érzékeny, tehát biztonságosan szállítható, de
gyutaccsal ugyanúgy robban, mint a nitroglicerin.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Kísérletezni kezdett, és arra a megállapításra jutott, hogy 75%
nitroglicerin, 0,5% szóda és 24,5% kovaföld keveréke kellően
stabil, hogy az előállítás közbeni spontán robbanásokat elkerülje.
• Találmányát kifejezetten békés célokra akarta felhasználni, amely
nélkül a bányák korszerű munkája, a vasút- és alagútépítés szinte
elképzelhetetlen.
• 1873-ban Nobel mint vagyonos gyáros Párizsba költözik, teljes
elvonultságban, csak a munkának élve laboratóriumában.
• új találmánya, a robbanó zselatint itt fedezte fel (nitroglicerin
néhány százalék éteralkoholban oldott nitrocellulózzal
kiegészítve)
• robbanógumi néven is ismeretes, alagútrobbantásoknál
alkalmazták (például a Gotthard-alagútnál).
• Tudását a bakui olajmezők feltárása során hasznosította, ezzel tett
szert óriási vagyonára.
• Nobel szüntelenül utazó feltaláló és vállalkozó életét élt
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Párizs belvárosában volt háza. Majd később délre, San Remóba
költözött. Nobel nem nősült meg.
• 1888-ban Nobel értesül saját halálhíréről,a hol a halál
szövetségesének nevezik.
• Bizonyítani szerette volna a világnak hogy ő nem a rossz
oldalon áll és a feltalálásait nem a rossz szándék vezérelte, ezért
a végrendeletében úgy döntött, hogy a pénzét a béke céljaira és
az emberiség jótevőinek jutalmazására fordítja,
• 1895. november 27-én kelt végrendeletében egész vagyonát egy
alapítványra hagyta.
• 1890-ben kelt első végrendeletében még csak az élettan és az
orvostudomány művelőire gondolt, a kitüntetés végleges
formáját 1895. november 27-én kelt harmadik, svéd nyelven írt
végrendeletében határozta meg.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Szélütés következtében San Remóban, halt meg 1896. december 10-én.
• Hagyatékát akkor 9 millió dollárra becsülték.
• A Nobel Alapítványt Dr. Alfred Bernhard Nobel 1895. november 27-én
kelt végrendelete alapján hozták létre. A végrendelet vonatkozó részei a
következők:
• „Hátramaradó vagyonom egészét a következőképpen kell kezelni: a
végrendeleti végrehajtóim által biztos értékpapírokba fektetett tőke egésze
képez egy alapot, amelynek kamatait évente azok között osszák ki
díjakként, akik a megelőző évben a legnagyobb szolgálatot tették az
emberiségnek.
• A jelzett kamatokat öt egyenlő részre kell felosztani, azok közt aki a
legjelentősebb felfedezést tette
• a fizika területén;
• a kémia területén;
• az élettan, illetve az orvostudomány területén;
• az irodalom területéhez a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú alkotással
járult hozzá;
• aki a legtöbbet, illetve a legjobbat tette a nemzetek közötti barátság ügyéért,
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A fizikai és a kémiai díjakat a Svéd Tudományos Akadémia;
az élettani, illetve orvosi díjakat a stockholmi Karolina Intézet;
az irodalmi díjat a stockholmi Akadémia;
a béke előmozdításáért adandó díjat pedig a Norvég Stortinget
(Parlament) tagjaiból választott, öt személyből álló bizottság ítéli
oda.
odaítélésénél ne játsszon szerepet a jelöltek nemzeti hovatartozása,
hanem egyedül az, hogy az arra legérdemesebb kapja, függetlenül
attól, hogy skandináv-e vagy sem.”
A Nobel-díjakat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítéli oda.
Az odaítélő bizottságot Nobel végakarata szerint a norvég
parlament (Storting) választja a soraiból.
1936 óta azonban már nem lehet kormánytag a Norvég Nobel
Bizottság tagja.
1977 óta pedig a Storting tagjai sem lehetnek azzá, ők csak
kinevezik a bizottságot.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A Nobel-díjak fajtái:
Nobel-békedíj
Kémiai Nobel-díj
Irodalmi Nobel-díj
Fizikai Nobel-díj
Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj
Közgazdasági Alfred Nobel-emlékdíj
(1968 óta)
• Miért nincs matematikai Nobel-díj?
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
A Nobel-díj megszerzésének feltételei:
• Csak konkrét teljesítményt, nem életművet díjaznak.
• A jelölt csak életében kaphatja meg.
• A tudományok és az irodalom díjazottjai csak magánszemélyek lehetnek.
• A békedíjat szervezetek is megkaphatják. (az egyetlen olyan díj, melyet
szervezet is kaphat)
Jelölés:
• A szakmai szervezetek vezetői, akadémikusok, tudósok felkérése alapján
történik.
• Irodalmi Nobel-díjra nem szervezetek, hanem személyek, akadémikusok,
egyetemi professzorok, szerzői szervezetek elnökei jelölhetik
pályatársaikat.
• A jelölők teljes titoktartást fogadnak.
• A Nobel-díjak jelölésével és odaítélésével kapcsolatos dokumentumok
archívuma kereken ötven évig nem kutatható.
• Mivel a díjat a vagyon évi hozadéka, illetve a kamatok teszik, a díj
összege évről évre változik.
• 1995-ben a díj összege meghaladta az egymillió dollárt.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Mindegyik díjazott kap egy kb. 200 g súlyú, 23 karátos aranyból
készült érmet.
• az érem vastagsága, és így tömege is változhat kissé. Szent-Györgyi
Albert érmének tömege 206 g.
• A három tudományos és az irodalmi díjjal együtt adományozott
érmet Erik Lindberg, a századforduló jelentős svéd szobrásza
tervezte. A 64 mm átmérőjű érmek előlapja azonos: Nobel profilban
ábrázolt arc-, illetve mellképe.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Az érmek hátoldala különböző a fizikai, a kémiai, az
élettani, orvostudományi és az irodalmi érmek esetében:
A fizikai és a kémiai
érem hátoldala
Az élettani, illetve orvostudományi érem
hátoldala
Az irodalmi érem
hátoldala
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
A békedíjjal adományozott érmet Gustaf Vigeland
neves norvég szobrász tervezte, és a norvég Királyi
Pénzverde készíti.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A közgazdasági érem előlapján ugyancsak Nobel arcképe
látható, alatta két egymásba fonódó bőségszaru van.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A hetvenes évek óta a díjazottak megvásárolhatják aranyérmük
bronz másolatának legfeljebb három példányát.
• A díjazottak kapnak egy 1,2 cm átmérőjű jelvényt is, melyen az
érem előlapja látható.
• A különböző bizottságok tagjai minden évben kapnak egy
aranyozott ezüstérmet, melynek előlapja megegyezik az adott
Nobel-érem előlapjával, hátoldala pedig az odaítélő
intézményre utal. Ezeknek az érmeknek 2,6 cm az átmérője, a
tömege pedig 13 g. Ha egy bizottsági tag tíz érmet
összegyűjtött, akkor azt becserélheti egy aranyéremre.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Visszautasított Nobel-díjak
• A Nobel-díj minden bizonnyal a legvágyottabb és legtöbbre értékelt
elimerés
• visszautasításnak különlegesek az okai
• Allvar Gulstrand svéd fizikus az 1911. évi fizikai Nobel-díjat azért
hárította el, mert egyidejűleg az élettani díjra is jelölték a látás
fizikájával kapcsolatos eredményeiért.
• A náci uralom alatt bebörtönzött Carl von Ossietzky békedíjjal való
kitüntetése miatt Hitler megtiltotta, hogy német állampolgárok
elfogadják a Nobel-díjat. Ezért aztán az 1938. és 1939. évi kémiai
díjakat Richard Kuhn és Adolf Butenandt, az 1939. évi fiziológiai
díjat Richard Domagk csak a háború után vehette át.
• Borisz Paszternáknak ítélték az 1958. évi irodalmi Nobel-díjat, de a
szovjet hatóságok nyomására visszautasította a kitüntetést. 1964-ben
Sartre elvi megfontolások alapján utasította vissza az irodalmi
Nobel-díjat.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Közgazdasági Nobel-emlékdíj
• A közgazdasági Nobel-emlékdíjat a Svéd Bank (Sveriges Riksbank)
alapította fennállásának 300. évfordulója alkalmából, 1968-ban.
• Célja a közgazdasági tudományok terén elért eredmények elismerése
• A díjat első ízben 1969-ben ítélték oda.
• A díj hivatalos neve:
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
(a Svéd Bank Közgazdaságtudományi Díja Alfred Nobel
emlékére), de röviden közgazdasági Nobel-emlékdíjnak szokás
nevezni.
• A díjat a Svéd Tudományos Akadémia ítéli oda,
• összege 10 000 000 svéd korona, ami körülbelül 1 000 000 eurónak
felel meg.
• Évente 200-300 jelölés érkezik.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A közgazdasági Nobel-díjasok teljesítményeinek nyomon követése a
modern közgazdasági elmélettörténetét tárja elénk, mely információt
kínál a tudományos viselkedés vizsgálatához.
Két ágra osztható:
– a tudomány szellemi tartalmának, mint a elméleteinek, mérési módszereinek,
bizonyítási kritériumainak és más hasonlóknak a vizsgálata
– a másik az intellektuális viszonyoknak, a tudósok környezetének,
szerveződésének kapcsolatainak áttekintése, a tudomány és a társadalom közötti
hatások elemzése
A díjazás eljárási-kiosztási szabályozásán túlmenően a folyamatban
részt vevőknek a következő problémákkal kell szembenézniük,
melyek megválaszolásánál nehézségekbe ütköznek:
–
–
–
–
Mi tekinthető közgazdaságtannak;
A díjak ütemezése és sorrendje
Milyen kritériumok alapján lehet megítélni a jelöltek alkalmasságát
A megosztott díjaknál alkalmazott szempontok és megfontolások.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A 30-as 40-es években Shackle 5 olyan területet azonosít,
mely a közgazdaságtannak új irányt adott:
– Robinson és Chamberlain a nem tökéletes piacok és
monopolisztikus verseny elmélete
– Hicks által visszahozott Edgeworth-féle közömbösségi görbe
– Keynes hatékony kereslet elmélete
– Morgenstern ás Neumann játékelmélete
– a svéd iskola ex-ante és ex post koncepciója
• E szellemi pezsgés legmeghatározóbb eredményét Keynes
elmélete és munkássága jelentette mind a gazdaságelméletben
és a gazdaságpolitikában.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
A XX. század első harmada óta a közgazdaságtudomány
alakulásában 3 egymással szoros kölcsönhatásban lévő és
erősödő mutáció zajlik, mely a Nobel-díjak odaítélésében is
kifejezésre jutnak:
• A kor nagy problémái által generált kutatási programok változása és
a paradigmaváltási kísérletekkel tarkított mozgó fókuszpontok
• Az axiomatizálás, formalizálás, matematizálás egyre erősödő árama
• A közgazdasági gondolkodás centruma áthelyeződött az északamerikai földrészre.
A közgazdasági Nobel-díj megalapításakor mindhárom
áramlatot jól lehetett érzékelni. A kezdeti éveket a kiválóságok
feltorlódása jellemzi és a díjazás időbeli eltolódása, azaz a
konkrét díjazott teljesítmény és az elismerés között több
évtized telt el. Az elismerések időbeli késedelmi mára azonban
redukálódtak.
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• A Nobel-díjazáshoz közel álló Lindbeck 5 területet jelöl ki, amely
alapján klasszifikálni próbálja az elmúlt évtizedek Nobel-díjasainak
teljesítményét:
–
–
–
–
–
Általános egyensúlyelmélet
Makroökonómia
Mikroökonómia
Interdiszciplináris kutatás
A gazdaságelemzés új módszerei
A kvanititatív technikák beemelése szintén a 30-40-es évekre
tehetőek:
–
–
–
–
–
–
a mátrixalgebra úttörő alkalmazója Leontief
a lineáris programozás átvevői, Koopmans és Kantorovics
a valószínűség számítás Haavelmo
a döntéselmélet és játékelmélet nagy képviselői Nash, Selten és Harsányi
a makroökonómia kvantitatív rendjének megalapozói Stone, Kuznets
az ökonometerek Heckman, McFadden, Engle, Granger
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Nők a Nobel-díjra jelöltek körében
A ki kaphat díjat kérdésre Friedman ezt válaszolta:
„legyen férfi, legyen amerikai és végezzen a Chicagói
Egyetemen”
Csupán egyetlen női jelölt érte el a kívánatos szintet a
kérdéses időszakban, az angol közgazdász Joan Robinson,
aki nyolcvanévesen halt meg 1983-ban
Robinson szerepel szinte minden nagy közgazdászokat
felsoroló összeállításban
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Friedmann válasza a rávilágított a közgazdaságtan történetének a
változására , melyet a XX. Század utolsó évtizedeinek 3. nagy
mutációjaként említünk;
• Az utolsó 5-6 évtizedben láthatjuk, hogy az amerikai
közgazdaságtan domináns központtá vált;
• A II. világháború előtt a központ Cambridge és London volt;
Keynes meghatározó kulcsszereplője;
• A háború után továbbra is kimagasló centrum maradt Cambridge,
de megjelentek új központok:
• USA-Massachusetts két világhírű egyeteme a Boston melletti és
részben bostoni MIT- Massachusetts Institute of Technology és
a Harvard,
• megjelent az angliai Cambridge vetélytársa az új Cambridge és
annak vetélytársa a Chicago;
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
• Erőteljes átstrukturálódási folyamat indult
• A kutatás természete is megváltozott-team jellegű, nagy
eszközigényű, koncentrált tudásgyárak, projektek
• Az európai diktatúrák elől menekülő kutatók
• Amerika megkapta az egész osztrák iskolát
• Amerikai közgazdásszá váltak pl.: Koopmans, Schumpeter,
Marschak, Haberler, Szovjetúnióból Kuznets és Leontief;
• A kutatási centrum váltás a Nobel-díjak összetételében is
érezhető:
• Az összes kitüntetettből 39 díjazott az USA-ból, de többen
közülük nem itt születtek, és első kutatói tapasztalataik sem innen
származnak
• csupán 7 angol, 3 norvég és 2 svéd, 1 francia, német, holland,
indiai, szovjet tudós
Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti Intézet
Köszönöm a figyelmet!

similar documents