Egerszegi Bendegúz

Report
A Sió-csatorna
környezete és élővilága
A Sió környezete és élővilága
Története röviden
A Sió – csatorna a Balaton vizét engedi le a Dunába. Hossza 121 km. A pécsi püspökség
alapítólevelében 1009-ben Ozora, a tihanyi apátság alapítólevelében pedig Fuk
folyócskának nevezik , 1055-ben. Neve a Magyar Tájszótár szerint: malom melletti
zsilipes árok: a ,, sió´´ kifejezés eredeti alakja ,, si-jó, vagy ,,só-jó´´ lehetett. A ,, si´´ vizet
jelent, a másik összetevője (a ,,jó´´) a régi magyar nyelvben szintén vizet jelentett,
(fennmaradt más folyónevekben is, mint a ,, sajó´´, ,,hejő´´). A ,, fok´´ kifolyó ér,
csatorna. A Sió völgyét a Balaton medencéjére merőleges törésvonal jelölte ki.
Érdekessége, hogy eredetileg nem volt összeköttetése a Balatonnal. Emberkéz vágta át,
később a vízválasztót 292-ben, valószínűleg Galerius császár idején rendezték a
torkolatot , melyet zsilippel láttak el. Később újabb turzás zárta el a lefolyást. A későbbi
zsilip más helyen épült ki, 1863-ban épülttel , már a tó vízszintjét is szabályozni lehetett.
A zsilip áteresztő képességét többször módosították. Szabályozása jelentős , a
19.szádadtól létfontosságúvá vált. 1860-ban a Déli vasút sínpárja is ideért, fontos
üdülőhellyé vált a terület.
A Sió-zsilip régen és ma
Élővilága
A Sió-csatorna élővilága igen változatos,
legfőbbképpen a Balaton élővilágához
hasonlít. Állat és növényvilága sokszínű,
számos védett faj található meg, főként
a nádasok közelében. A víz, vízpart és
vízközeli helyek élővilága minden
formában jelen van, a madaraktól
elkezdve, az apró vízparti élőlényeken át
a halakig.
Jellemző növények és állatok
A Sió környezetvédelme
A Sió környezetvédelme állandó feladat, vízcseréje,
szabályozása. Rendszeres a víz minőségének vizsgálata,
a meder és környékének tisztítása, élőlények
csoportosulásainak megóvása, és a környezet
ökovédelme. Legfőbb feladata a Balaton vízszintjének
szabályozása, ami kihat az élővilágra is. 2006-ban
újították fel a zsilipet.
A Baross hajó

similar documents