Macro-economisch klimaat voor groeibedrijven

Report
Macro-economisch
klimaat
voor groeibedrijven
Reginald Vossen
Wereldeconomie
Groei BBP: + 3,8 %
China
Groei BBP: + 9,3 %
India
Groei BBP: + 7,7 %
USA
Groei BBP: + 1,7 %
Eurogebied
Groei BBP: + 1,6 %
België
Groei BBP: + 1,9 %
Vlaanderen
Groei BBP: + 1,86 %
(laatste 12 jaar nooit boven 3,8%)
De toekomst???
Groei door
Hoe innoveren?
Europa is de juiste plek:
•
•
•
•
Multicultureel
Geschiedenis
Ervaring
Testgebied
=>
mix van “oude” waarden en “nieuwe”
toepassingen
Vlaanderen = innovatieland
Vlaanderen = innovatieland
1x
Gemiddeld Vlaams bedrijf haalde
in 2010 slechts 7,5 % omzet
uit nieuwe of verbeterde producten
en diensten, t.o.v. 9,5 % in 2008.
(kleinere bedrijven slechts 6,5 %)
2x
Tewerkstelling daalt in technologische innovatie
Plan “Vlaanderen in Actie” onder vuur?
Bruto Toegevoegde
Waarde
Jobs
Gezondheidszorg:
7,6 %
11,7 %
Logistiek:
13,8 %
10,5 %
Life Sciences:
-
1,2 %
Cleantech:
-
2,9 %
Bron: VRIND 2012
Innovatieve sectoren: struggle !
Evolutie
De Vlaamse export
Liever een goede buur?
Uit- en invoerpakket
Toekomstbestendig?
Onze exportvoordelen in gevaar?
Loonlast
Loonlast
Energie
Energie
Fiscaliteit
Verhoging druk + Onzekerheid
Dubbel effect: > Vlaamse ondernemers ?
> buitenlandse directe investeerders
Financiering
Bron: Kefik 2012
Bron: University of Surrey, October 2012.
Resultaten
Ondernemers- en
Business Angels- survey
Algemeen profiel van de ondervraagde
ondernemer
Aantal jaren actief
Aantal werknemers
Minder dan 2
(21%)
Minder dan 5
(58%)
Tussen 5 en 10
(15%)
Tussen 10 en 25
(23%)
Meer dan 25
(4%)
Tussen 2 en 5
(32%)
Tussen 5 en 10
(6%)
Meer dan 10
(41%)
Exportgericht?
Omzet afgelopen jaar
Minder dan 1M (63%)
Buitenland
buiten Europa
(15%)
Buitenland
binnen
Europa (54%)
Tussen 1M en 5M
(33%)
Meer dan 5M
(4%)
België (92%)
0
20
40
60
80
100
Financieel profiel van de ondervraagde
ondernemer
Ondernemers hebben nood aan extra
financiering
41
In de opstartfase (41%)
Eigen investeringsmiddelen
(89%)
In de loop van tweede tot vijfde jaar (37%)
37
Overheidsinstellingen (67%)
Na 5 jaar (37%)
37
Business Angels (41%)
Op welke financieringsvormen zouden
ondernemers nooit beroep doen?
Leningen van familie en vrienden
(83%)
Durfkapitaal (25%)
83
25
89
81
Bankkredieten (81%)
22
In de loop van het eerste jaar (22%)
Belangrijkste financieringsvormen
67
41
30
Subsidies (30%)
Durfkapitaal/VC (22%)
22
Leningen van familie en
vrienden (19%)
19
Andere (7%)
7
Algemeen profiel van de ondervraagde
Business Angel
Aantal jaren verbonden
aan BAN Vlaanderen
Minder dan 1
(21%)
Tussen 1 en 5
(58%)
Meer dan 5 (21%)
Investeren gebeurt bij
voorkeur
In syndicaten
(70%)
Individueel
(48%)
Financieel profiel van de ondervraagde
Business Angel
Hoe evolueert de investeringsbereidheid?
Evaluatie actuele investerings-en
bedrijfsklimaat
54
58
21
37
21
4
Minder
Onveranderd (54%)
Meer
investeringsbereidheid
investeringsbereidheid
(21%)
(21%)
Evaluatie actuele fiscale klimaat in België
67
28
Slecht (67%)
Matig (28%)
Slecht (37%)
Matig (58%)
Goed (4%)
Evaluatie van het fiscale klimaat
in België t.o.v. Vorig jaar
100
4
Goed (4%)
Slechter (100%)
0
Beter (0%)
Bijkomende conclusies
Ondernemers
 Belangrijkste bottlenecks voor verdere doorgroei:
Financiering voor verdere doorgroei (1)
Klantenwerving= marketing (2)
HR-beleid, aantrekken van nieuwe en bekwame werknemers (3)
Business Angels
Grote bereidheid om samen met anderen te investeren
Bereidheid en flexibiliteit van ondernemer is belangrijker dan ervaring
Let BAN be
your guide
Contact
Reginald Vossen
Algemeen directeur
BAN Vlaanderen vzw
p/a Officenter
Hendrik Van Veldekesingel 150/7
3500 Hasselt
Tel.: 011/870.910
Mail: [email protected]
Website: www.ban.be

similar documents