Az Egyesült Államok születése és a polgárháború

Report

Állandó összecsapások a gyarmatokon
 Ohio, Mississippi, Antillák, Kanada, India

Fro. miatt átterjedt Európára
 Hannover – NBr. Achilles sarka

Osztrákok Sziléziát akarták (Oo, Fro.
szövetség)
 Berlin szövetségese: NBr. (1757-re sok területet
veszt, de szakértelem, és angol segély)

1759. Minden francia gyarmat angol kézen
 1762. Spo, Holl belép, de NBr győz


1760. porosz győzelmek, de összeomlás – Oo.
ezért támad (1762. II. Péter visszavonul)
1763. rendezés
 NBr. Győztes
 EU-ban az egyensúly Keletre tolódott

1773. bostoni teadélután
 Kényszerítő tv-k
 Samuel Adams letartóztatása – 1775. ápr. 19.

1775. 2. Kontinentális Kongresszus
 Washington kinevezése
 Titkos Levelezési Bizottság
▪ Brit szigetek Fro-nak, Spo-nak Gibraltár, Florida
 NBr. úgyis elfoglalt EU-ban



1776. még brit sikerek (júl.4. – FNY)
1777. brit támadást megállítják Saratogánál
1778. Fro. elismeri USA-t, szövetség (Spo.
nem)
 La Manche ütközetek
 1780. Hollandia is belép
 II. Katalin létrehozott egy szövetséget NBr. ellen

1781. Yorktown – franciák megakadályozták
az erősítést

Tárgyalások
 John Adams, Benjamin Franklin, Thomas
Jefferson, John Jay
 Fro. És véget akar vetni
 1782. brit-amerikai megegyezés

1783. versailles-i béke – Spo, Fro.
 Szeptemberben UK-USA (Kanadai határok)

1777. Konföderációs Cikkelyek (1781)
 Meg kellett változtatni – kell kényszerítő erő
 Pénzügyi, katonai, külügyi központosítás

1787. Alkotmány
 Kongresszus joga a hadüzenet és a
külkereskedelem
 Külügyminisztérium létrehozása


1794. semlegességi tv.
1796. Washington búcsúbeszéde
 Izolacionizmus alapdokumentuma

1790-re már kereskedelmi háború Fro-al,
plusz Luisiana miatt
 1803-ban eladták


Embargó tv-ek
1812-14. háború
 Washongton DC-t is elfoglalták

Terjeszkedés Ny-ra és Florida felé
 Tiltotta a rabszolgaságot

1823-ra újra aktívak
 Dec. 2. James Monroe kongresszusi üzenete
▪ USA nem avatkozik be a ny-i gyarmatok belügyeibe
▪ Nem avatkozik be eu-i belügyekbe
▪ Bármilyen eu-i politika erőltetését veszélyesnek tart a kontinensen

1821. Mexikó független – háború
 1845. Texas
 1848. Kalifornia és Új-Mexikó
 1853. Megvette Arizonát

1824. Oo-al is egyezkedik

Rezervátumok, erőszakos területcserék
 Határvidékek

1776-1823 – Mississippistől Keletre
 Angolok mellett
 É-ny-i háború

1823-1918




Préri
Aranyláz
1876 Little Bighorn (Cluster vs. Ülő Bika és Őrült Ló)
1918. Medve-völgy

1861. ápr. 12. – érintette az eui érdekeket
 Unionisták – távol kell tartani EU-t
▪ Versenytárs a brit termékeknek
 Konföderáció – Fro, vagy NBr.
▪ Alacsony vámok, és nyersanyag forrás (gyapot)


1862. szept. Antietam
1863. jan. 1. Emancipációs Proklamáció
 Csak a D-en élőkre vonatkozott
 Euiak nem tudták elismerni D-t

1863. júl. Vicksburg, Gettysburg

1861. Viktória semlegességi nyilatkozata
 D-t hadviselő félként ismerték el –
fegyvereladások

1863. III. Napóleon – Habsburg Miksa
 Francia csapatok megjelenése


Lakosság, terület, bevándorlás, életszínvonal
Kereskedelmet csak NBr. akadályozhatta
volna
 Forrásokat gazdaságra fejlesztésre
 Polgárháború miatt katonai nagyhatalom is

Az első ipari háború
 Lincoln megválasztása (11 vs. 25)
 1865. ápr. 9. Appotmatox





Számbeli fölény
1862. feketék is a hadseregben
Önálló fegyvergyártás
Tengeri fölény
Jobb élelmezés, ellátás



Tapasztaltabb
Fegyvereket vett
De elvonta a munkaerőt
 Labilis gazdaság



Exportot akadályozta Észak
Állandó csőd
Cél az É-i elismerés lett volna
 Maryland és Kentucky
 NBr.
 Később kitartás, hogy É fáradjon ki




Rekonstrukciós időszak
1863. Gettysburg-i beszéd
1865. ápr. 15. Ford Színház
1865. december 13. 13. alkotmánymódosítás

similar documents