Fizikai aktivitás

Report
A krónikus vesebetegek csökkent fizikai aktivitása
kapcsolatban áll a vesebetegség progressziójával
és a fokozott kardiovaszkuláris halálozással
Prof. Dr. Nagy Judit
egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ II.sz. Belklinika és
Nephrológiai Centrum, Pécs
A krónikus vesebetegek csökkent fizikai aktivitása kapcsolatban
áll a vesebetegség progressziójával és a fokozott
kardiovaszkuláris halálozással
Dr Nagy Judit
Debreceni Nephrológiai Napok 2014
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken (CKD = korai öregség)
2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. A fizikai aktivitás növelése, ajánlott testedzések CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
• 7. A jövő feladatai
CKD = korai öregség
• CKD-ban a fizikai funkció és a fizikai aktivitás a vesefunkcióval arányosan
fokozatosan csökken:
- korai stádiumokban már 50-70%-kal csökkenhet
- predializáltakban 90%-kal csökkenhet
- transzplantáció után is csak a normál kontrollok 70-80%-a
Okok:
- krónikus oxidatív stressz
- krónikus gyulladás
- inzulin rezisztencia
- glikációs termékek(AGE stb.) túlprodukciója
- anaemia
- D-vitamin hiány stb.
A fizikai teljesítőképesség csökkenésének előfordulása 20-64 éves
vese és nem-vesebetegek között
(kérdőíves felmérés, korra korrigált adatok, Piatinga et al, AJKD 2011)
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken (CKD = korai
öregség)
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. Ajánlott testedzés CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
Alapfogalmak
(Painter et al. ClinJASN, 2013 , Nagy J és mtsai Hypertonia, Nephrológia, 2014, 1-2)
• Fizikai funkció: Az egészségesség alapvető összetevője; azokat a szenzoros és motoros
készségeket írja le, amelyek megléte a mindennapi aktivitáshoz szükséges
• Fizikai aktivitás: Minden, a vázizomzat feszülésének, kontrakciójának a segítségével végzett
testmozgás, amely az energia felhasználást az alapszint fölé emeli. Mérsékelt fokúnak
nevezzük azt az aktivitást, amely csak kissé emeli a légzésszámot vagy a szívverést, a
nyugalmi anyagcsere (oxigén felvétel) 3szorosáig (3 MET= 3x 3,5 ml/kg.perc csúcs oxigén
felvétel). Közepesnek nevezzük a 3-6 MET közötti aktivitást, intenzívnek az e felettit.
•
Fizikai fittség: A fizikai aktivitás gyakorlásához szükséges tulajdonságok összessége,
beleértve a szív- és légző rendszeri fittséget, az izomerőt, izomkoordinációt és a
hajlékonyságot. Az átlagos 20-30 éves személyek aerob fittsége 10-13 MET, a 70 éves kor
után 7-8 MET-ig csökken. A napi életvitelhez 3-4 MET szükséges. Az aerob kapacitás=fittség
fejlesztése az állóképességi (endurance) jellegű terhelésekkel történik, legegyszerűbben a
gyaloglás (turisztika)-futás-kerékpározás-úszás-evezés révén, de a pulzusszámot
folyamatosan vagy impulzus-szerűen meg-megnövelő aktivitások—csapatsportok, tenisz stb.
eredményes űzése is megkívánja a kardio-pulmonális-metabolikus fittség bizonyos szintjét.
• Edzés: A fizikai aktivitás egyik fajtája, olyan tervezett, strukturált, ismételt mozgás, amelynek
célja a fizikai fittség minimum egy komponensének a javítása, vagy szinten tartása.
Mérési módszerek
(Részleteket lásd Painter et al ClinJASN, 2013, Nagy J és mtsai Hypertonia és
Nephrologia, 2014, 1-2)
• 1. A fizikai funkció mérése
•
- cardiorespiratorikus fittség mérése ergométeren
•
- az izomfunkció (izomerő, állóképesség) mérése
• 2. A fizikai teljesítőképesség, izomerő, az egyén mobilitásának a
mérése
•
- „területen” végzett mérések (séta, lépcsőzés, ülésből
felállás ideje, sebessége stb.)
•
- kérdőíves ( „önbevallásos”)módszerek (mindennapi
életvitelhez szükséges teendők, eszközök használata stb. stb.)
• 3. Fizikai aktivitás mérése
• - lépésszámlálóval stb.
•
- kérdőíves felmérések (aktivitás típusa,gyakorisága,időtartama,
intenzitása stb.)
Mérési módszerek
Fizikai funkció mérése kérdőíves „önbevallással”
• A) Mindennapi alaptevékenységek (activities of daily living)
járás, fürdés, étkezés, öltözködés, fésülködés és illemhely
használata
• B) Mindennapi tevékenység eszközök igénybevételével (instrumental
activity of daily living)
telefonálás, házimunka, bevásárlás, főzés, pénz kezelése,
színházba, moziba menés stb.
Mérési módszerek
Fizikai funkció károsodásának a mérésére ajánlható, egyszerű
tesztek
A) Területen („field”) végezhető tesztek
pl. 6 perces séta alatt megtett távolság
B) Izomerő megtartottsága
pl. „handgrip” teszt – kezek szorítóerejének a megtartottsága
C) Egyensúly, mobilitás megtartottsága
pl. rövid fizikai teljesítmény sorozatok ( székről felállás, séta,
visszatérés, leülés a székre stb.)
Mérési módszerek
Fizikai aktivitás mérésére ajánlott kérdőívek
A fizikai aktivitás
- jellege (munka, sport stb.)
- típusa ( futás, gyaloglás stb.)
- gyakorisága, időtartama (pl. heti 3x fél óra )
- intenzitása (pl. lassú kocogás)
A fizikai aktivitás nagysága műszeresen objektíve is mérhető
(pl.lépésszámlálóval)
Az adatok pontozásával, összegzésével az egyének fizikai aktivitásuk alapján
kategorizálhatók (minimális, kis, közepes, intenzív)
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció/fittség összefüggése a CKD
stádiumával, progressziójával, a veseeredetű halálozással
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. Ajánlott testedzés CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
A fittség (ergometriás terhelést követő pulzusnyugvás, heart rate recovery
gyorsasága) és a vesefunkció összefügg IgA nephropathiában
(Késői és mtsai, NDT 2010)
A fittségnek (az ergometriás terhelést követő pulzusnyugvás, heart rate
recovery gyorsaságának) csak a vesefunkció a független jelzője
(Késői és mtsai NDT 2010)
Fizikai funkció károsodása és a veseeredetű halálozás összefügg
(Roshanravan et al. JASN, 2013)
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD stádiumával,
progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. Ajánlott testedzés CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
Kardiovaszkuláris mortalitás összefüggése a fizikai teljesítőképesség
nagyságával
( Quartile 1 = a legkisebb teljesítőképességűek stb.)
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. A testedzés orvosság !! Ajánlott testedzések CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
A testedzés gyógyszer CKD-ban is!
• A rendszeres testedzés (erős!)
gyógyszer! De!
- csak orvosi javaslatra
- gyógytornász segítsége
nélkülözhetetlen az
- egyénre szabott tervezésben,
- betanításban,
- ellenőrzésben
A KDIGO 2012-es ajánlása a CKD betegek fizikai aktivitásának
növeléséről (Kidney Int. 2013)
A diabetológusok előbbre járnak
(ADA/ACSM állásfoglalása, 2013)
A diabeteszes vesebetegek rendszeres fizikai
aktivitásával kapcsolatos tanácsok:
• Testmozgás kedvező hatásáról kapjanak a betegek
több információt
• A felügyelt, vezetett, társas, kellemes és biztonságos
programok sikeresebbek
• Szociális segítő háló (család, közösség, betegtársak
együttműködése) fontossága
Fizikai aktivitás növelése diabeteses vesebetegekben
(ADA/ACSM közös állásfoglalása, 2013)
Fizikai aktivitást tervezetten kell növelni rendszeres
testedzéssel, egyénre szabottan
Ajánlott testmozgás, aerob edzés:
- legalább heti 5 nap
- legalább fél óra/alkalom
- a leghasznosabb a lihegtető, megizzasztó testmozgás
(intenzív séta, kerékpározás stb.)
- + heti 2 rezisztencia edzés (erőedzés pl. súlyzókkal)
- De! teljesítménynövelőként
- ne szedjenek kreatinint!
- ne fogyasszanak extrém mennyiségű fehérjét !
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. Ajánlott testedzés CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
• 7. Összefoglaló, konklúzió, a jövő feladatai
12 hetes sporttevékenység hatására a fizikai aktivitás
(sétával megtett távolság) javul ESRF-ben
(Greenwood, NDT, 2012)
Előadás vázlata
• 1. CKD-ban a fizikai funkció és aktivitás csökken
• 2. Alapfogalmak és mérési módszerek
• 3. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a CKD progressziójával
• 4. Fizikai aktivitás/funkció összefüggése a kardiovaszkuláris
morbiditással és mortalitással
• 5. Ajánlott testedzés CKD-ban
• 6. Testedzés kedvező hatásai CKD-ban
• 7. Összefoglaló, konklúzió, a jövő feladatai
Összefogaló, konklúzió, a jövő feladatai
CKD-ban a fizikai aktivitás/funkció/fittség
- a vesefunkcióval párhuzamosan csökken
- összefügg a renális és kardiovaszkuláris morbiditással,mortalitással
A rendszeres testedzést nagyon korán be kell beépíteni a betegek életébe
- így a renális progresszióhoz és a kardiovaszkuláris betegségekhez
vezető rizikófaktorokat (hypertonia, diabetes, obezitás stb.) is
korán, kedvezően befolyásolhatjuk, amivel
- a CKD progresszióját csökkenthetjük, a kardiovaszkuláris betegségek
kialakulását megakadályozhatjuk
Az optimális testedzés típusát, gyakoriságát, formáit, intenzitását érintő
szakmai ajánlást kell kidolgozni a hazai CKD-ban szenvedő betegek
számára
Összefoglalva, konkluzió
Az edzés javítja a pulzusszámot
A vesefunkció (eGFR) és a kardiorespiratorikus fittség
összefüggése az összmortalitással

similar documents