Az iskola bemutatója - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda

Report
Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
Diósförgepatony
DIÓSFÖRGEPATONY KÖZSÉG A DUNA MENTI SÍKSÁGON, CSALLÓKÖZ
SZÍVÉBEN TALÁLHATÓ SZLOVÁKIA DÉLNYUGATI RÉSZÉN,
DUNASZERDAHELY JÁRÁSI SZÉKHELYŰ VÁROSTÓL 8 KM-RE.
Dunaszerdahely
szívében
SZŰKEBB HAZÁNK,
CSALLÓKÖZ
KÖZSÉGÜNK EZEN A NÉVEN 1808-BAN KELETKEZETT DIÓSPATONY ÉS
FÖRGEPATONY KÖZSÉGEK EGYESÜLÉSÉVEL. A LEGRÉGEBBI ÍRÁSOS EMLÉK 1246BÓL SZÁRMAZIK. A KÖZSÉGBEN VAN RÓMAI KATOLIKUS ÉS REFORMÁTUS
TEMPLOM, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, NYUGDÍJAS KLUB, JÁTSZÓTÉR, SPORTPÁLYA,
ÉLELMISZERÜZLETEK ÉS A KÖZELMÚLTBAN MEGÉPÍTETT SLOVAKIARING IS.
ISKOLÁNK 1960-BAN NYITOTTA MEG KAPUIT. 1989-BEN PEDIG ÚJ
ÉPÜLETRÉSSZEL BŐVÜLT AZ INTÉZMÉNY. 2002-BEN AZ ISKOLA FENNTARTÓJA
A KÖZSÉG LETT.
JELENLEG ISKOLÁNKNAK 170 TANULÓJA VAN, AZ ALSÓ TAGOZATOT 58
TANULÓ, A FELSŐ TAGOZATOT 112 TANULÓ LÁTOGATJA. AZ ÓVODA ÉS ISKOLA
KÖZÖS IGAZGATÁS ALATT MŰKÖDIK. ÓVODÁNKAT 45 GYERMEK LÁTOGATJA.
ISKOLÁNK PRIORITÁSAI:




Gyermekközpontú, családcentrikus,
szorongásmentes, szeretetben gazdag,
a gyermekek egyéniségét figyelembe
vevő légkört igyekszünk biztosítani.
A kedvező tanulói létszámnak
köszönhetően iskolánkban családias
légkör uralkodik. Így lehetőségünk van
a gyermekek egyéni fejlesztésére és
a tehetségek gondozására a tanítási
órák keretén belül és kívül.
A tanulási nehézségekkel küzdő
/integrált/ tanulókkal két fejlesztő
asszisztens pedagógus foglalkozik.
Fejlesztő foglalkozásainkat szükség
esetén már az óvodás korban
elkezdjük, és a 9. évfolyam végéig
folytatjuk.
Fontos a tanulók olvasóvá nevelése,
ezért nagy hangsúlyt kap az anyanyelvi
képességek fejlesztése, elsősorban az
olvasás, helyesírás, kommunikáció
területén.





A magas színvonalú oktatás érdekes,
változatos tanórák keretén belül
történik, amelynek köszönhetően
tanulóink előkelő, szép eredményeket
érnek el a tanulmányi versenyeken.
Az elballagó diákjaink évek óta 100%ban továbbtanulnak
Iskolaotthonos programot biztosítunk
az alsó tagozaton
Oktatásunk kompetencia alapú
/célunk, hogy a gyermekek
a mindennapi életben hasznosítható
tudással rendelkezzenek- nem
lemondva az ismeretek
elsajátításáról/.
Szlovák nyelv, idegen nyelv- és
számítástechnikai órákon az
osztályokat csoportokra bontjuk, az
angol, német és szlovák nyelvű
kommunikációra nagy hangsúlyt
fektetünk.
Sport



A gyermekek mindennapjait
a rendszeres mozgás a
a szabadban friss levegőn,
teszi változatosabbá városi
iskolatársaival szemben.
Sportolási lehetőségeket
/jól felszerelt
tornateremben, műfüves
pályán, sportpályán, füves
udvaron/, úszás – és
síoktatást biztosítunk.
Gazdag szabadidős
programokat, sportéletet
/kidobós, kézilabda, futball,
atlétika, röplabda, floorball,
stb./ színes diákéletet
biztosítunk. / Iskolánk lelkes
csapata már 3 alklommal
sikeresen szerepelt a TV2
„Nagy Vagy!“ c.
sportvetélkedőjében./
Szabadidő




Kirándulások, természetiskola,
sítábor és nyári kézműves tábor,
valamint gazdag iskolai programok
színesítik a tanévünket (tökfesztivál,
rendhagyó irodalomórák,
karácsonyváró, farsangi álarcosbál,
Föld napja, gyermeknap,
„Szivárvány – napok).
Tanulóink biztos alapú
számítástechnikai ismeretekre
tesznek szert a kitűnően felszerelt
szaktanteremben .
A tanórán kívüli tehetséggondozás
eredményeként képzőművészeti
szakkör, énekkar,
mozgásgyakorlatok,
számítástechnikai ismeretek, angol
nyelvi szakkör, reformkonyha
alapjai, matematikai szakkör áll
tanulóink rendelkezésére.
Folyamatosan fejlesztjük
iskolakonyhánkat ,ahol
szakácsnőink mindig bőséges és
nagyon ízletes, csak friss
alapanyagokból készített ételeket
tálalnak.
Kultúra

A Dunaszerdahelyi
Művészeti Alapiskola
kihelyezett tagozata
zongoraoktatást
biztosít az
érdeklődőknek.

Néptáncoktatást már
óvodás korcsoporttól
kezdődően bevezettük.

Iskolánk énekkara
gyakori fellépője
különböző
ünnepségeknek.
ISKOLÁNK VEZETŐSÉGE, PEDAGÓGUSKARA, ALKALMAZOTTJAI
INTÉZMÉNYÜNK GYERMEKKÖZPONTÚ, EMBERI ÉRTÉKEKET
SZEM ELŐTT TARTÓ, KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ
HOZZÁÁLLÁSÁVAL TÖREKSZIK MEGFELELNI AZ
ELVÁRÁSOKNAK. HISSZÜK, HOGY MINDEN GYERMEKBEN
FELLELHETŐ A TEHETSÉG, CSAK MEG KELL TALÁLNI, KI MIBEN
KÉPES SIKEREKET ELÉRNI.
AZT SZERETNÉNK, LEGYEN NAGYON BOLDOG
GYERMEKKORA MINDEN HOZZÁNK JÁRÓ GYEREKNEK!
moriczai.edupage.org
www.facebook.com/pages/Alapiskola-és-ÓvodaDiósförgepatony/189484227817751

similar documents