DEEP Lembangan SG LUMUT

Report
Bersama Kita Jayakan
ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI
Isu-Isu Dalam
Sublembangan
1. Laporan dan aduan sungai
semak dan sebu.
2. Banjir di kawasan pertanian
3. Ban tebatan banjir yang
dipenuhi tumbuhan dan
pokok.
4. Ban tebatan banjir yang
mudah pecah apabila
berlaku kenaikan aras air
Cabaran Dan
Kekangan
1. Kekurangan peruntukan
penyelenggaraan
2. Aktiviti pertanian seperti
penanaman kelapa sawit
kian berkembang..
3. Melibatkan kawasan yang
luas.
4. Melibatkan kawasan
penempatan penduduk
[email protected]
Daerah Perak Tengah
KETERANGAN:Mukim terlibat untuk sublembangan Sg. Lumut
1. Mukim Pasir Panjang Hulu
2. Mukim Bandar
[email protected]
Daerah Perak Tengah
SG. LUMUT
PETUNJUK:Sungai Lumut
[email protected]
Daerah Perak Tengah
PELAN TOPO SG. LUMUT
PETUNJUK:SUNGAI DAN
KORIDOR
BANJIR
PENGAIRAN DAN
SALIRAN PERTANIAN
KAWASAN
PENGGUNAAN
TANAH
SG. LUMUT
PEMILIHAN SUBLEMBANGAN
1. Laporan dan aduan sungai semak dan sebu.
2. Banjir di kawasan pertanian yang meliputi kawasan yang luas.
3. Ban tebatan banjir yang kurang efisien.
4. Jumlah aduan yang tinggi dan melibatkan sumber ekonomi setempat
5. Sub-lembangan terletak ditengah-tengah antara kawasan jelapang padi
Seberang Perak dan kawasan ladang kelapa sawit Felcra.
[email protected]
Daerah Perak Tengah
MASALAH DI SUB-LEMBANGAN YANG DIPILIH
Isu
Keterangan
Banjir
Masalah banjir yang sering
berlaku di kawasan pertanian.
Sungai dan
Koridor
pencerobohan rezab Sg.
Lumut
Pantai
Tidak berkaitan
a) Penduduk setempat, Kg Air Mati, Kg.
Cina, Kg. Perbayan & Kg. Banda Lama
Sumber Air
dan Alam
Sekitar
kualiti air yang tidak
memuaskan di bahagian hilir
b)Ladang Felcra Kg. Kandang
Saliran Bandar
sistem saliran yang tidak
begitu sempurna seperti
kawasan Kampung
berdekatan
Ramalan dan
Amaran bagi
Banjir dan
Kemarau
Tidak berkaitan
Pengairan dan
Saliran
Pertanian
Sistem saliran dalaman yang
perlu dinaiktaraf. Parit sedia
ada tidak lagi efisien
Siapa yang merasai impak
c) Jelapang Padi kawasan Seberang
Perak
d)Petani yang menggunakan Jalan
ladang kawasan berdekatan
lembangan
[email protected]
Daerah Perak Tengah
Bilangan Aduan vs Jenis Aduan Mengikut
Tahun
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Banjir
Sumber Air &
Alam Sekitar
Saliran
Bandar
Ramalan &
Amaran Banjir
/ Kemarau
Sungai Dan
koridor
Pengairan &
Saliran
Pertanian
2011
3
0
0
0
2
1
2012
2
0
0
0
3
3
2013
1
0
0
0
1
0
ANALISIS ADUAN DALAM
SUBLEMBANGAN SUNGAI LUMUT
Banjir
1. Majoriti aduan adalah sebanyak
38% iaitu berkenaan banjir .
Sungai & Koridor
2. Yang ke-2 terbanyak adalah
pengairan & saliran pertanian.
Pengairan & Saliran
Pertanian
[email protected]
Daerah Perak Tengah
Bersama Kita Jayakan
ISU DAN PERMASALAHAN DALAM
SUBLEMBANGAN
1. Masalah banjir berlaku pada kawasan Felcra Kg. Kandang, Kg.
Pasir , Kg. Air Mati, Kg. Cina, Kg. Perbayan dan Kg. Bandar
Lama.
2. Aduan daripada stakeholder dan penduduk tempatan.
3. Isu berlanjutan sejak 20 tahun dan sering banjir ketika hujan
lebat dan air pasang surut Sg. Perak.
4. Menganggu sistem perhubungan awam dan jaringan jalanraya
5. Mengakibatkan kerugian harta benda.
[email protected]
Daerah Perak Tengah
PELAN SATELIT KAWASAN SG. LUMUT
LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR
JELAPANG PADI,
SEBERANG PERAK
Bersama Kita Jayakan
PUNCA BERLAKU BANJIR
ARAS BAN YANG TIDAK LAGI RELEVEN
ARAS AIR PADA KEADAAN BIASA
[email protected]
Daerah Perak Tengah
KEADAAN SEBENAR MASALAH
SUBLEMBANGAN
SG. LUMUT
BAN TEBATAN BANJIR YANG SERING PECAH AKIBAT DARIPADA
ARAS DAN KELEBARAN BAN YANG TIDAK LAGI EFISIEN
PARIT BUANG
SG. LUMUT
PENYELARASAN DENGAN JABATAN
Masalah Utama - Banjir
1. Ban tebatan banjir yang kurang efisien.
2. Pembentung di bawah ban berkeadaan uzur dan tidak lagi
berekonomik
3. Kedudukan tanaman yang berdekatan dengan sungai.
4. Backflow dari parit buang menyebabkan kawasan pertanian
melimpah kerana tiada flapgate
[email protected]
Daerah Perak Tengah
PIHAK BERKEPENTINGAN
BIL
STAKEHOLDER
PERANAN
1.
PENDUDUK SETEMPAT
MANGSA BANJIR
2.
FELCRA KG. KANDANG /
LADANG PERSENDIRIAN
GUNA TANAH, PENCEMARAN,
PENYELENGGARAAN PARIT
DALAMAN
3.
MAJLIS PERBANDARAN KAMPUNG
GAJAH
PBT BERTANGGUNGJAWAB
4.
PTG PERAK TENGAH
PBT BERTANGGUNGJAWAB
5.
JABATAN PERTANIAN PERAK TENGAH
PBT BERTANGGUNGJAWAB
6.
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
PERAK TENGAH
INFRASTRUKTUR PARIT, TALI AIR
JALAN LADANG & STRUKTUR
KAWALAN AIR
7.
AIDA SEBERANG PERAK
PEMBANGUNAN KAWASAN TANI
CATATAN
Kg. Pasir Jenderis,
Kg. Air Mati, Kg.
Cina, Kg. Perbayan,
Kg. Banda Lama
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARASAN
PERINGKAT DAERAH
1.
Jabatan / Agensi akan melaksanakan program dan aktiviti berdasarkan fungsi Jabatan masingmasing
2.
Jabatan/Agensi akan mengetuai sebarang perbincangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan
3.
Jabatan/Agensi akan melaksanakan pemantauan bersama secara berkala
Bersama Kita Jayakan
INVENTORI MAKLUMAT
Sistem saliran sedia ada
1.
2.
3.
4.
Pintu Kawalan Hujung (DEC)
Pembentung / laluan
Jambatan
Parit-parit dalaman
Maklumat GIS
1. Peta topo 1:50,000 dan 1;10 000
2. Peta Negeri Perak
3. Peta Daerah Perak Tengah
4. Peta Guna tanah
5. Peta sublembangan sungai
6. Peta mukim Perak Tengah
Maklumat Lain
1.
2.
3.
4.
5.
Peta Google Earth
Peta Topo
Peta Syit no. 837, 821 & 820
Fail aduan mukim Bandar
Fail Sebutharga / Tawar
Terus
[email protected]
Daerah Perak Tengah
MAKLUMAT KERJA YANG PERNAH
DIJALANKAN
BIL
TAJUK PROJEK
INDEN NO.
1.
KERJA MENGOREKPULIH ALUR
SUNGAI LUMUT DAN KERJA-KERJA
BERKAITAN DI KAMPUNG AIR MATI,
MUKIM BANDAR
KS 010 / 2014
2.
MEMBAIKPULIH BAN PENCEGAH
BANJIR SG. LUMUT, DAERAH PERAK
TENGAH
KS 055 / 2014
3.
KERJA MEMBAIKI KERUNTUHAN
TEBING SUNGAI LUMUT SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM
BANDAR DAERAH PERAK TENGAH
KS 019/ 2013
(I 141080000122)
(I 141080000444)
(I 131080000214)
[email protected]
Daerah Perak Tengah
ANALISA PENYELESAIAN MASALAH
Bil.
Opsyen Penyelesaian
1.
Menaiktaraf ban tebatan banjir
2.
Kerja-kerja membuang kelodak di Sungai Lumut /
Parit Sg. Lumut
3.
Menaiktaraf Pembentung Bulat untuk meningkatkan
kapasiti larian
4.
Pengstrukturan semula sistem perparitan
5.
Kerja-kerja membekal dan memasang Flap Gate
berukuran 1200mm (dia)
[email protected]
Daerah Perak Tengah
Bersama Kita Jayakan
PELAN TINDKAN JANGKA PENDEK
Bil.
Tindakan
Anggaran Kos (RM)
1.
Kerja-kerja membuang
kelodak di Sungai Lumut /
Parit Sg. Lumut
150,000.00
2.
Menaiktaraf Pembentung
Bulat untuk meningkatkan
kapasiti larian
75,000.00
3.
Kerja-kerja membekal dan
memasang Flap Gate
berukuran 1200mm (dia)
50,000.00
JUMLAH
275,000.00
[email protected]
Daerah Perak Tengah
PELAN TINDKAN JANGKA PENDEK
Bil.
Opsyen Penyelesaian
1.
Menaiktaraf ban tebatan banjir
2.
Kerja-kerja membuang kelodak di Sungai Lumut /
Parit Sg. Lumut
3.
Menaiktaraf Pembentung Bulat untuk meningkatkan
kapasiti larian
4.
Pengstrukturan semula sistem perparitan
5.
Kerja-kerja membekal dan memasang Flap Gate
berukuran 1200mm (dia)
[email protected]
Daerah Perak Tengah
Bersama Kita Jayakan
MESYUARAT PERINGKAT MUKIM
• Dipengerusikan oleh Pegawai Daerah / penghulu
• Salah satu cara mendapatkan butiran dan tahap masalah sesuatu
isu.
• Mesyuarat ini dihadiri wakil-wakil penduduk kampung, wakil
ladang, dan juga Jabatan Kerajaan. Langkah yang lebih cepat dan
berkesan berkaitan hal berbangkit.
• Penyelesaian dapat ditangani pada semua peringkat.
• Mesyuarat yang berkesan adalah sebulan sekali mengikut risiko
sesuatu lembangan.
[email protected]
Daerah Perak Tengah
TINDAKAN SELANJUTNYA
• Setelah selesai satu isu, Jurutera Daerah
perlu menjalankan proses DEEP untuk
isu-isu lain di sublembangan yang
sama.
• Proses DEEP untuk sublembangansublembangan lain hendaklah
dilaksanakan secara serentak.
[email protected]
Daerah Perak Tengah

similar documents